Fleetguard filter

Parts er hovedforhandler til Lekang Maskin AS for salgsdistriktet Hordaland opp til Sognefjorden i nord og Selbjørnsfjorden i sør.
 
Filterdelen vil er et satsiningsområde for Parts fremover, noe eksisterende og fremtidige kunder vil nyte godt av. Parts vil med dette ha et av de største og beste filterlager for anleggsmaskiner og marine motorer som igjen tilsier kort leveringstid og høy servicegrad.