Policy

Parts har som policy å være en trygg og stabil samarbeidspartner.Vi er der for kunden, og vil bestrebe oss på at du som kunde vil få de varene du trenger. Og at riktig vare blir levert i rett mengde til rett tid og ikke minst til riktig pris.