telekommunikasjon – El-kraft – elektronikk

filter

 

Vi ønsker sammen med våre kunder å være en del av det spennende markedet for energi og elektronikk som tilpasses store endringer og klimavennlig kraftsystem

 

Digitalisering av kraftnettet og en elektrifisering av samfunnet skaper nye spennende utfordringer. Vi ønsker å være en del av morgondagens kraftsystem.

Vi leverer filter til ledende aktører innen teletekniske infrastrukturtjenester, El-kraft og elektro.

Våre kunders tjenester omfatter både design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon, drift og vedlikehold både til private hjem, bedrifter og samfunnsaktører

Vi er stolt over å være samarbeidsparter for kunder som etablerer og drifter framtidsrettet, robuste telekomnett og som tenker bærekraft 

Elektrifisering og digitalisering vil være kjernen i transformasjonsreisen mot et karbonnøytralt samfunn

Våre kunder er ledende aktører innen elektroinstallasjon på landbaserte oppdrettsanlegg, og installatør for automasjonsanlegg, industri – og bygningsinsstallasjoner.

Vi tilbyr og har et stort lager på filter av høy kvalitet. Vi representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker

 

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Lekang Filter – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker, MP Filtri – RMF – MANN FILTER – Separ Filter

 

Vi har i samarbeid med vår filterleverandør et effektivt webbasert verktøy som holder orden på maskinparken til våre kunder

                                                                 

filter

Filterelementer

 

 

                                                                                                                       KJENTE VAREMERKER

Filter
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER

Bærekraftsplan de neste årene

Det er spennende å følge med hvordan bransjen og bedrifter jobber mot bærekraftig drift og i forhold til internasjonale prinsipper

CDP (Carbon Disclosure Project) driver det globale informasjonssystemet for investorer, selskaper, byer, stater og regioner for å håndtere miljøpåvirkningen

CDP`s arbeid er avgjørende for suksessen til global virksomhet i det 21.århundre

CDP samarbeider med selskaper over hele verden og hjelper til med å ha fokus på å måle, administrere, avsløre og tilslutt få redusert klimautslippene

 

EU`s taksonomi for bærekraftig finans er et felles klassifieringssystem som definerer hvilke økonomiske aktiviteteter som er bærekraftige

I 2020 la EU frem «The European Green Deal» – EUs grønne giv

Dette er en vekststrategi for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050

Et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, såkalt taksonomi, er et sentralt verktøy i EUs grønne omstilling

Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, «taksonomien», skal bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. Dette vil kreve en innsats hos bedriftene som er omfattet av det nye klassifiseringssystemet

Ved å skape et rammeverk for bærekraftig finans, kan man øke finansieringen av bærekraftige løsninger og håndterer finansiell risiko som skyldes klimaendringene. Det kan også motvirke såkalt «grønnvasking» og gjøre det enklere å få tilgang til informasjon om hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige

Rammeverket for taksonomien er allerede vedtatt og i november 2020 kom det første utkastet til konkretee kriterier og grensverdier for hvilke aktiviteter som kan defineres som miljømessig bærekraftige

Den omhandler områder som er viktige for Norge:

Gasskraftverk med CCS, lavkarbon hydrogen, vannkraftverk, bioenergi og maritim transport