Kjøretøyforskriften stiller strenge krav til godkjenning av glass på kjøretøy, deler og utstyr

Frontruter til førerhus, glass til dører og andre førerhusvinduer er viktige deler av hele konstruksjonssystemet til anleggsmaskiner. Det integrerte glasset er avgjørende for driftssikkerheten både for utstyret, anleggsmaskinen og maskinfører.

HMS er på agendaen i mye større grad enn tidligere, og anleggsmaskiner som brukes på anleggs – og byggeplasser skal være sikre i bruk.

Anleggsvirksomhet er forbundet med risiko der alle har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Ansvaret er ulikt avhengig av hvilken rolle man har i bedriften.

 

Bransjeforeningen for entreprenører

Ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig har arbeidsgiver, og i samsvar med Arbeidsmiljøloven.

Dette betyr at arbeidsgiver innen rimelig tid skal rette opp forhold som utsetter arbeidstakerne for fare eller ulykker på jobb.

I EBA (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg) jobbes det med å skape sikre, trygge, effektive og lønnsomme arbeidsplasser for å forebygge skader, uhell og effektiv produksjon.

Selskapet har deltatt aktivt med utviklingen av SfS BA (Samarbeid for Sikkerhet) sammen med myndigheter, byggherrer, de prosjekterende og de utførende i næringen.

Gjennom utvikling av tillit og samarbeid, skal aktørene i næringen gjøre innsats for at bygge- og anleggsplassen skal bli et sikrere arbeidssted

Selskapet er tilknyttet FIEC (Federation de l`Industrie Européenne de la Construction).

FIEC representerer interessene i byggebedrifter både for små og store bedrifter. Alt fra håndverkere, familiedrevne bedrifter til globale aktører på markedet.

Morgendagens bærekraftige Europa kan ikke oppnås uten direkte involvering fra byggebransjen. Byggesektoren en grunnleggende komponent i Europas økonomiske vekst, og en viktig kilde til sysselsetting.

Bærekraftige byggeprosjekter skyter fart over hele verden.

 

 

Miljøansvar med Miljøfyrtårn Sertifikat
Deler og utstyr til bygg og anlegg

Hvorfor blir laminert glass mye brukt på anleggsmaskiner?

Det integrerte glasset i anleggsmaskinen er avgjørende for driftssikkerheten både for utstyret, anleggsmaskinen og maskinfører.

Ruter skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider.

Hvorfor bli laminert glass brukt på anleggsmaskiner?

Oppfinneren av sikkerhetsglass

Edouard Benedictus oppfant splintsikkert glass, og var ment for å redde mennesker fra kuttskader.

En fransk kjemiker og vitenskapsmann, men som også en kjent maler. Bla. for sine Art Deco-bilder.

Sikkerhetsglass er laminert og/ eller herdet avhengig av hva det skal sikres mot, og hvor sikker sikringen skal være.

Den laminerte versjonen har en interessant historie som går tilbake til år 1903. 

Da en glassbolle ble slått i gulvet i Edouard Benedictus`s labratorie ble han overrasket over å oppdage at glasset hadde knust, men holdt likevel kolben sammen.

Det ble forsket på å lage et belegg på glass for å unngå kuttskader, og det første arket med «sikkerhetsglass» ble kalt «Triplex». Et laminat laget av to glassplater bundet til et indre lag av klar plast.

Triplex bestod av av en film av cellulosenitrat. Selv om glasset gitt i stykker ble bitene holdt på plass av plastlaget.

I 1919 begynte Henry Ford å sette sikkerhetsglasset i bilene , og ti år senere var det standard på alle Ford-biler.

Cellulosenitratet gulnet med alderen. I 1933 ble Triplex erstattet av celluloseacetat, som ikke var fullt så sterkt, men gulnet ikke. 

Edouard`s  tilfeldige oppfinnelse har ikke bare reddet millioner av liv, men har også lagt grunnlaget for fremtidig modernisering av sikkerhetsglass.

 

Oppbygging av laminert glass

Ruter til anleggsmaskiner er bygget for å støtte det tunge maskineriet, er bærende elementer i karosseriet, og hytten skal være et trygt sted for maskinfører.

I Kjøretøyforeskriftene beskrives hvilke glassrutetyper som er godkjent i kjøretøy:

«Frontvindu skal være av laminert glass. Andre vinduer skal være av laminert eller herdet glass. Vindu – unntatt frontvindu – som skal brukes som nødutgang, skal ikke være av laminert glass. Innvendige vindu og takvindu kan være av plast».

Sikkerhetsglass er laminert og/ eller herdet avhengig av hva det skal sikres mot og hvor sikker sikringen skal være.

Ny maskiner har i dag laminert glass pga. høy styrke og sikkerhet. Glasset har også lydisolering. En annen viktig egenskap er at laminert glass gir UV-strålebeskyttelse. Det sikrer sunt og trygt førermiljø.

Laminert glass brukes for å beskytte mot kutt – og skjæreskader dersom glasset blir knust, og er satt sammen av to glass som lamineres sammen med en plastfolie.

 

Hva skjer når laminert glass knuses?

Når det laminerte ruten knuses sprekker den. Dermed «knuses» det egenltig ikke. Glassplinter blir hengende fast i PVB-folien(polyvinylbutyral=PVB). Folien vil holde glassbitene sammen da PVB-folien er meget seig, og har god adhesjon til glasset.

Polyvinylbutyral er en harpiks som hovedsakelig brukes til bruksområder som krever sterk binding, optisk klarhet, vedheft til mange overflater, seighet og fleksibilitet.

Risikoen for skjæreskader blir minimal, og man vil normalt ikke kunne falle igjennom et laminert glass.

Laminert sikkerhetsglass er påbudt i frontruter på motorkjøretøy.

Lamineringen påvirker ikke glassets optiske egenskaper, og er like klart som om det ikke er folie på.

Laminert glass beskytter dessuten mot UV-stråling, men slipper likevel inn godt.

En laminert frontrute vil med sin fleksibilitet kunne tåle en god del ytre påvirkning, og beskytter personer som er i kjøretøyet mot skader fra bla. steiner eller andre farer.

 

Hvordan fungerer herdet glass på anleggsmaskiner når det knuses?

Les mer om «Herdet glass»

Ta kontakt