Luftfilter/Kabinfilter/AC

Luftfilter er filter som brukes til å fjerne partikler og forurensninger fra luften som passerer gjennom det.

Luftfilteret står oftest i innsugsdelen av luftrommet, og finnes i forbrenningsmotorer, air conditioning (klimaanlegg, komfortkjøling, luftkondisjonering) eller andre innretninger som krever renset luft.

Overalt er det usynlige trussler både for oss mennesker og i de forskjellige produksjonsprosesser. 

Årets FN tema «The Air We Share»  7.september fokuserer på luftforurensningens grenseoverskridende natur, og understreker behovet for kollektiv ansvarlighet og handling.

Sunn luftkvalitet er viktig for å nå bærekraftsmålene

Samfunnet bærer høye kostnader for luftforurensning på grunn av de negative innvirkningene på bla. økonomien og arbeidsproduktivitet. De økonomiske fordelene ved  innvisteringer i luftforurensning`s kontroller gir klart kostnadseffektive løsninger for håndteringer av luftforurensning.

Originalt er luftfiltersystemet som regel dimensjonert for normale driftsforhold. Ved behov for hyppigere filterskift anbefales det å gjøre endringer for å unngå økt motorslitasje.

Velger man å rengjøre luftfilteret ved å blåse trykkluft gjennom filteret medfører dette ødeleggelse av filterert. En indikator er en bedre løsning, da indikatoren viser rødt når filteret er tett og må byttes.

I bygninger brukes luftfiltre vanligvis i klimaanlegg og varmesystemer. Luftfiltrene hjelper til med å forbedre inneklimaet ved å fjerne partikler som støv, pollen og dyrehår fra luften. Dette kan bidra til å redusere allergier og luftveisproblemer for mennesker som er sensitive for disse stoffene. Det er viktig å skifte luftfilteret regelmessig for å sikre at det fungerer som det skal.

Det er store forskjeller på hvor effektivt filtrene er. Derfor er det viktig å bruke filtre som har tilstrekkelig filtreringsevne/ partikkelutskilling i fht. bruken.

En viktig egenskap ved luftfilteret, i tillegg til å skilleut partikler, er filterets strømningsmotstand som direkte kanomregnes til et energiforbruk.

I bilindustrien brukes luftfiltre for å hindre at partikler og forurensninger kommer inn i motoren. Dette kan forbedre motorens ytelse og levetid. Luftfiltre på kjøretøy bør også skiftes regelmessig for å sikre at motoren får tilstrekkelig lufttilførsel. 

Luftfiltre brukes også i industrielle applikasjoner for å beskytte utstyr og arbeidere mot farlige partikler og forurensninger. For eksempel brukes luftfiltre i fabrikker for å beskytte arbeidere mot farlige kjemikalier eller støvpartikler som kan føre til helseproblemer.

Vi leverer Innovative, trygge, kjente høykvalitets filter og tilleggsustyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen bransjene Industri og Produksjon, og en rekke andre bransjer.

Luftfiltre bidrar til forbedring av inneklimaet. De beskytter også mennesker og utstyr mot farlige partikler og forurensninger.

Vi anbefaler å skifte luftfilteret regelmessig for å sikre at filtrene fungerer som de skal, og for å forbedre luftkvaliteten i omgivelsene.

 

Vi leverer luftfilter av høy kvalitet til ulikt bruk i et bredt spekter av bransjer

Vi hjelper deg gjerne med å finne optimale løsninger, og har mange års erfaring som filterleverandør med rådgivning til et bredt spekter av bransjer innen anleggsmaskiner og motorer. 

Effektiv filtrering med lengre levetid, redusert nedetid og større lønnsomhet på anleggsmaskiner, motorer eller andre innretninger som krever renset luft.

Det er viktig at partikler og vann ikke når frem til motorens injektorer som har hårfine toleranser, og som slites raskt dersom dieselen ikke er ren. Bakterier tetter raskt filtre, og det kan bli behov for å rengjøre hele drivstoffsystemet.

Vi leverer filterelementer, engangs filterhus, forsykloner, indre og ytre filterelementer, indikatorer og tilhørende deler som slanger og adaptere for mobile applikasjoner fra verdens ledende produsenter av filter.

Våre varemerker 

Fleetguard –  Filtration Group(tidligere Mahle) – Argo Hytos – Bosch Rexroth Parker – MP Filtri – RMF – MANN FILTER – Separ Filter – Volvo – Donalson – Hifi – Filtersun – Interfil

En moderne 16 liters dieselmotor med elektronisk innsprøytning og intercooler trenger over 40 000 liter luft pr. minutt. I tøffe miljøer med høy støvkonsentrasjon stilles det strenge krav til et luftfilter.

En dieselmotor slites ut av 250 gram smuss i form av faste forurensninger. Originalt er luftfiltersystemet som regel dimensjonert for normale driftsforhold. Ved behov for hyppigere filterskift anbefales det å gjøre endringer for å unngå økt motorslitasje.

Partikulært materiale (PM):

Partikulært materiale/partikkelmateriale (PM) er en samlebetegnelse på partikler i luft eller i vann.

 • En mikrometer (1µm) = 0.001
 • mm =1000
 • nanometer= 10-6 meter.

Partikkelkatagorier

 • PM 100 – Store støvpartikler som er over 100 micrometer (µm) store. Disse faller raskt ned og blir liggende.
 • PM 10 – Dette er partikler som er opp til 10 μm store og inkluderer pollen og blant annet veistøv(svevestøv)
 • PM 2.5 – Dette er partikler som er lik, eller  mindre enn 2.5 μm i diameter. Dette er omtrent 30 ganger mindre enn bredden av et hårstrå. De minste partiklene er så små at flere 1000 av disse kan få plass på samme areal som punktumet i slutten av denne setningen. Dette er bakterier, soppsporer, små pollenfrø og fra ulike forbrenningsprosesser som vedfyring, eksos fra biler og annet.
 • PM 1 – virus, nano-partikler og fint svevestøv (bileksos)

Et utvalg av våre luftfilter

Luftfilter/Kabinfilter/AC

AF899NF

Luftfilter/Kabinfilter/AC

AF4748K

AF26397

AF25454

Sany gravemaskiner

Lufttørker som renser luften i produksjonslokaler

Fleetguard  – Indre og Ytre luftfilter for lengre serviceintervaller og levetid

Fleetguard luftfilter har markedets beste garanti.

Vi kan levere leverer Fleetguard originale kvalitetsfilter og ES (Extended Service) luftfilter med større urenhetskapasitet. Det gir bedre beskyttelse av motorkomponenter, lengre serviceintervaller og økt levetid på motoren.

Filter

Demofilm med hvordan du bør bytte et luftfilter

 

MANN FILTER –  Indre og Ytre elementer

MANN FILTER er kjent for høy kvalitet. Filterkvaliteten på MANN luftfilter til ettermarkedet har samme originale kvalitet som MANN luftfilter til originalprodusenter i bilbransjen.

Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER

 

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom våre forretningsaktiviteter basert på våre veiledende prinsipper

Vi ønsker å satse på innovative, trygge, kjente høykvalitets produkter og tjenester som oppfyller et bredt spekter av kundekrav.

Interfil – Bærekraftige kvalitetsfilter fra ledende norsk filterprodusendt

Interfil jobber hver eneste dag med å lage norske, kortreiste ventilasjonsfilter som tar vare både på mennesker og miljø.

I produksjonen blir det bla. brukt kortreiste råvarer, og furu blir brukt som rammer i miljøfiltrene.

Et mål er å utvikle filter med lavest mulig energiforbruk under driften uten at det skal gå ut over filtreringsevnen.

Ved å velge filter med fururammer er du med på å spare miljøet for utslipp.

Derfor er tre miljøvennlig

Dokumentert filterkvalitet:

Med eget testlaboratorie overvåkes det kontinuerlig med kontroller av råvarer, ferdige filter og fremtidens ventilasjonsfilter.

Labratoriet er Norges mest avanserte testfasaliteter for testing av ventilasjonsfilter, og det eneste som kan teste filter i henhold til gjeldende test- og klassifiseringsstandard (ISO16890:2016).

Interfil`s sertifiseringer:

 • Eurovent
 • P-merket
 • Miljøfyrtårn
 • ISO 9001

I tillegg er Interfil medlem av Grønt Punkt Norge

«Eurovent Certita Certification» er anerkjent som en verdensledende leder innen tredjeparts produktytelsessertifisering for produkter for oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og kjøling.

Sertifiseringsprogrammet har stor betydning for produsenter som kan utnytte dei for å oppnå høgare kvalitetsstander og overholde myndighetenes krav.

Eurovent-sertifiseringen er din garanti for at de tekniske verdiene som blir oppgitt er riktige.

P-merket er ventilasjonsbransjens strengeste sertifiseringsordning.

Miljøfyrtårn

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. 

Miljøfyrtårn bistår virksomheter i hvordan de helt konkret kan gjøre forskjeller i sitt klimaavtrykk, uavhengig av størrelsen på virksomheten. 

IOS 9001 er et ledelsessytem som tilfredsstiller alle krav med hensyn til sikkerhet, helse og miljø.

Interfil
Våre Bransjer