Lekang® Adblue® Filterhus kit

For maskiner med Adblue®-tank er det viktig at tanken aldri blir tom.

AdBlue® brukes i kjøretøy som har avgassrenseanlegg med SCR-teknologi (selektiv katalytisk rensing).

Stoffet omformer farlige stoffer til ufarlige substanser, som blir skilt ut som damp i luften. Væsken er er giftfri, uskadelig for mennesker og dyr, og består av demineralisert vann og ren urea.

Væsken sprøytes inn i eksosgassen, som omdanner nitrogenoksider til ufarlig nitrogen og vann.

Kjører du systemet tørt vil dette skade komponentene. Det kan være kostbart å erstatte komponenter eller rense systemet. Derfor er det viktig å alltid ha AdBlue® tilgjengelig, for eksempel med en bulktank.

Lekang® AdBlue® filtersett gjør det enkelt for deg å fylle ren AdBlue® fra bulktanken. Filtersettet inkluderer filterhus, filterelementer og slangekoblinger.

Redusert utslipp fra transport er avgjørende for å nå Norges klimamål.

Norges forstekrede klimamål er å redusere utslippene med minst 50 %, og opp mot 55 % sammenlignet med 1990-nivå innen 2023.

Norges klimaplan for 2021-2030

Ved riktig bruk av SCR-teknologi kan man redusere utslipp av farlige stoffer med hele 90%.

Kontaminering i AdBlue®-tanker vil forårsake slitasje og skade på AdBlue®-pumpen og AdBlue®-injektoren

Med Lekang® AdBlue® filtersett er det enkelt  å fylle drivstoff med AdBlue® fra en bulktank. Lekang® AdBlue® filtersett inkluderer filterhus, filterelement og slangekoblinger. Den monteres på trykksiden (mellom pumpen og tanken), og sørger for at selv de minste partiklene vil bli fjernet under fyllingen.

Filterhuset er laget av polypropylen, som gjør det motstandsdyktig mot høye temperaturer, drivstoff, kjemikalier og andre etsende materialer.

 

AdBlue® Filterelementer og mindre kit