Filtertraller til hydraulikk – og smøreoljer for en driftssikker produksjon 

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. Så mye som hele 80 % av driftsstanser i et hydraulikksystem skyldes forurensninger. Filtertralle hjelper til med driftssikker produksjon.

Hydrauliske komponenter har små klareringer, og det skal ikke store partikkelen til for å forårsake en komponent i systemet å bryte sammen.

Det går fint å fjerne forurensningene, forlenge levetiden både på oljen og utstyret!

Vi kan levere alle typer filter til hydraulikksystemer, og representerer de største filterprodusentene på markedet

 I tillegg leverer vi sirkulasjonsfilter på tanken og utstyr for vedlikehold av hydraulikkolje som mobile filtertraller.

Filtertraller for hydraulikkoljer og smøreoljer

GRF0151AMM1M1

 

 

 • GRF015 – Mobil filterunit fra MP Filtri 

 • FA serien – Mobile filteraggregater med partikkelteller fra Argo-Hytos

 • Filtertralle med frekvensomformer fra Lekang – FM 027

 

Du kan enkelt fjerne partikler og vann for å unngå unødvendig oljeskift og forebygge før de større problemene oppstår med en filtertralle

Teknologisk innovasjon og høy kvalitet danner grunnlaget for optimale løsninger og tjenester for hydrauliske kontrollapplikasjoner og spesifikke bruksområder.

 

Vi kan levere filtertraller av høy kvalitet fra verdensledende produsenter på det globale markedet

Alle former for forurensninger skader hydraulikksystemet på hver sin måte, og krever ulike tiltak.

De økonomiske tapene i kjølvannet av de problemene som oppstår på grunn av forurensninger i et hydraulikksystem kan bli store.

Så høyt som 80 % av alle maskinhavari skyldes kontaminert olje og dårlig filtrering.

Skadestatestikken på fritidsbåter i Norge er høy. Skader kunne ha vært unngått hvis man er klar over dem.

Undersøkelser som er gjennomført av dieselkvaliteten på marinefartøy viser forurenset drivstoff som kunne vært unngått med forebyggende tiltak.

Begrepet «forurenset drivstoff» brukes gjerne som en fellesbetegnelse for å beskrive drivstoff som ikke er helt rent, og som kan inneholde f.eks. partikler, slam, vann eller mikroorganismer.

Eventuell følgeskade på motor med f.eks. ødelagte dyser/injektorer kan føre til kostbart maskinhavari.

Ren olje er en forutsetning for at maskiner og kjøretøyer skal fungere optimalt med laves mulig driftskostnader.

Ved forurenset arbeidsmiljø, tøffe belastninger eller utsettelse av vedlikeholdet strekker ikke vanlig filtrering til.

 

Våre filtertraller har mange bruksområder:

 • Sikre høy kvalitet på væsken ved påfylling eller etterfylling av olje
 • Filtrering av hydraulikksystemer med faste intervaller, som en ekstra sikkerhet i tillegg til standard filtersystem
 • Renser opp i et hydraulikksystem før det startes opp etter en driftsstans
 • Rengjøring av hydraulikksystemer på nye eller ombygde maskiner og utstyr
 • Renser opp i forurenset hydraulikkolje
 • For rask tømming av hydraulikksystemer
Filtertraller for hydraulikkoljer og smøreoljer

GRF0151AMM1M1

Filtertraller for hydraulikkoljer og smøreoljer - FA01611100

 

Filtertraller for hydraulikk - og smøreoljer - FM 027-FRQ-1W

FM 027-FRQ-1W

Mobil filterunit fra MP Filtri – GRF015

Bærbar oljeoverførings/filtreringsenhet designet for både fylling/overføring av hydraulikkoljer fra beholdere til hydraulikktanken, samt filtrering og rengjøring av hydraulikksystemer. 

 • Fjerner partikler i hydraulikkolje (mineralolje)når du skal fylle opp tanken med ny olje, eller for å rense opp i et hydraulikksystem
 • Liten, lett 
 • Enkel i bruk
 • Kapasitet: 15 l/min

MP Filtri representerer høy kvalitet på produktene, og hjelper deg med å møte alle behov for mobile og industrielle applikasjoner.

 

MP Filtri

Selskapet ble grunnlagt i 1964 og er i dag et av verdens ledende selskaper for hydrauliske filtreringsløsninger, forurensningsovervåkingssystemer, samt komponenter for kraftoverføring i hydrauliske kretser i et bredt spekter av bransjer.

Teknologisk innovasjon og enestående kvalitet danner grunnlaget for optimale løsninger og tjenester for hydrauliske styringsapplikasjoner i et bredt spekter av sektorer som industri, vindenergi, resirkulering, motorsport, skipsbygging og offshoreteknikk, konstruksjon, romfartssystemer og transport marked.

MP Filtri produserer en omfattende produktportefølje for alle hydrauliske kontroller og spesifikke bruksområder.

 

MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Filtertraller for hydraulikkoljer og smøreoljer

Vi hjelper deg med løsninger for overvåking og målinger av hydraulikkvæsker med den unike MP Filtri-partikkelmålingsteknologien.

ta kontakt for mer informasjon!