LANDBRUK og skogsdrift

Vi kartlegger filter på landbruksmaskiner, og kan hjelpe deg med å lage maskinlister.

Gjør det enkelt – En type kjølevæske som du kan bruke på alle kjøretøy.

 

FILTER OG FILTERELEMENTER TIL LANDBRUKS – OG SKOGSMASKINER

Vi er glad for å kunne samarbeide med kunder innen landbruk og skogsdrift over hele Norge med levering av filter, smøreoljer og annet utstyr til landbruksmaskiner og skogsdrift.

Det ble registrert totalt 37.310  jorbruksbedrifter i Norge i 2022 (Kilde:Landbruksdirektoratet).

Jordbrukssektoren har et selvstendig ansvar for å ivareta miljøhensyn. Over lang tid har den hatt ulike virkemidler som skal redusere miljøbelastninger og fremme miljøgoder.

Et viktig innsatsområde framover er tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket.

Intensjonsavtale mellom jordbruket (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) og regjeringen ble inngått i 2019. Avtalen setter mål for reduserte klimagassutslipp, økt opptak og lagring av karbon i jordbruket.

Nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket, 2023 – 2026

Skogen har fra de eldste tider vært en viktig del av næringsgrunnlaget i Norge, og tilbake til 1500-tallet forsøkte myndighetene å føre en restriktiv skogpolitikk

Skogbruk er en langsiktig produksjon som planlegges i et hundreårs perspektiv. I 2022 ble det eksportert 2,15 mill. kubikkmeter sagtømmer og 1,96 mill. kubikkmeter massevirke av gran og furu.

Skogen er viktig for regulering av klimaet både lokalt, regionalt og globalt.

Norge har en større andel privatskog enn noe annet land i Skandinavia. Av det produktive skogarealet eier privatpersoner cirka 77 prosent.

Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet, og er filterleverandør av kjente varemerker av høy kvalitet.

VÅRE VAREMERKER

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) -Argo-Hytos Bosch – Rexroth – Parker – MP Filtri – RMF – MANN FILTER – Separ Filter

Uren diesel

Uren diesel er et problem for mange i bransjen. Vi anbefaler fyllestasjonsfilter og diesel forfilter med vannutskiller til traktorer

Vann i dieselsystemet på nye traktorer kan raskt forårsake skade for kr 50.000 til 100.000

Dårlig vedlikehold av dieseltanken på traktoren kan bli store kostander

Dårlig vedlikehold av dieseltanken er ofte årsaken til at traktoren får motorstopp

Dieseldyr er alger (mikrober) som vokser i overgangen mellom vann og diesel nederst i dieseltanken

Klarer du å ta forhåndsregler som forhindrer kondens i dieseltanken, så unngår du også dieseldyr og at filteret tetter seg til

Dieselmikrober lever på vannflaten under dieselen og etterlater seg en seig masse som tetter filter og skader tank, rør og motorsystem og kan også føre til motorhavari

Hva gjør du om dieseldyr oppdages i tanken?

Vi anbefaler rengjøring, tømming av tank og skifte  av filter

Bio-Protect 2 

En sikker vinner i kampen mot dieseldyr

Når dieseldyr formerer seg i dieseloljen vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieseloljen til komponenter som er direkte skadelige for forbrenningsmotorer. Grålige, slimete forbindelser dannes i dieseloljen, som gradvis legger seg som et sleipt belegg i tanker og rørsystem slik at rør og filtre tettes.

Bio-Protect 2 – Norskprodusert
Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer. Norskproduserte Bio-Protect 2 holder tanken ren, og det tar ca. ett døgn fra man tilsetter middelet til alle dieseldyr er drept – forutsatt riktig dosering.

Støvfilteranlegg – Filtersystemer – Siloer

Ventilasjonen i bygninger er svært viktig for både dyr og mennesker.

Med ventilasjonsanlegg kontrolleres fuktighet, temperatur og forurensningsgrad i rommet alt etter hvor omfattende anlegget er.

Hensikten er å gi et gunstig klima for ulike prosesser eller for å oppnå behagelige forhold i oppholdsrom.

Alle dyr har en komfortsone for miljøet de trives best i. 

Komfortventilasjon har til hensikt å gjøre romklimaet best mulig. Industriventilasjon tilpasses industrielle prosesser.

Ventilasjon er ganske viktig av mange grunner. Det gir tilførsel av frisk luft, regulerer inneklimaet, og fjerner støv og partikler.

Inneluftkvalitet betegner i hvor stor grad inneluften er forurenset av gasser eller partikler. God inneluftkvalitet kan oppnås ved å velge materialer som ikke avgir støv eller gasser, unngå forurensende aktiviteter som røyking, samt sørge for godt renhold og tilstrekkelig ventilasjon. Alle bygningsmaterialer som eksponeres mot inneluft, avgir støv eller gasser i større eller mindre grad.

Termiske omgivelses faktorer omfatter lufttemperatur, lufthastighet(ventilasjon), luftfuktighet og temperatur på flatene rundt dyrene. De øvrige klimafaktorene gjelder luftkvaliteten. Dvs. innholdet av gasser, støv og mikroorganismer. 

Vi tilbyr filterelementer av høy kvalitet som fjerner støv i luft og gasser i alle typer produksjonsprosesser. 

De fleste filtre på markedet i dag utstyres med filtervakt som varsler når trykkfallet overstiger en viss fastsatt verdi. Dvs. at filteret er tett og må renses eller skiftes ut.

 

Filterelementer og posefilter for støvfilteranlegg.
Filterelementer og posefilter for støvfilteranlegg.
Filterelementer og posefilter for støvfilteranlegg.
Filterelementer og posefilter for støvfilteranlegg.

Et utvalg av våre produkter

Hydraulikkfilter for dieselmotorer. Filterlementer og komplette filterhus
Filter
Mobil™ Motoroljer - Enten du trenger en syntetisk eller syntetisk blandingsolje til bilen eller lastebilen din – eller til og med motorsykkel- eller racingoljer – kan riktig olje hjelpe deg med å få mest mulig ut av kjøretøyet
Olje og Smøring
Fleetcool OAT kjølevæske på alle kjøretøy! Vil du bruke riktig kjølevæske, så velg en type som har produsentgodkjenninger for din motor og som oppfyller de internasjonale kvalitetskravene for kjølevæske. Fleetguard kjølevæsker oppfyller disse kravene og er en kjølevæske av høyeste kvalitet Du får optimal beskyttelse mot sylindertæring og korrosjon til -37 grader ved 50/50 miks (vanlig) og -54 grader ved 60/40 miks.
KJØLEVÆSKE
Deler og Utstyr

Koronasituasjonen har satt matsystemet på prøve, og vi blir påmint om hvor viktig matvareberedskapen og matsikkerheten er for oss

Regjeringen ønsker å legge til rette for et kunnskapsbasert og innovativt landbruk

Klimaendringer, den raske teknologiutviklingen og krav om større effektivitet og klimakutt i jordbruket fører til at matproduksjonen i fremtiden må bygges på ny og oppdatert kunnskap

Det er spennende å følge med landbruket`s satsing på bærekraftig matproduksjon, grønn omstilling, tilegning av nye kunnskaper, teknologiutvikling og digitalisering

Det jobbes med tett kopling mellom forskingsmiljø og næringsliv som er viktig for at mange små og mellomstore bedriftene i landbruket skal vere konkurransedyktige og kunne omstille seg i en økonomisk krevende tid som følge av koronapandemien

 

Økende temperatur og lengre vekstsesong

Økende temperatur og lengre vekstsesong gir større muligheter for å dyrke  korn også i Nord-Norge. Tidligere var dyrking av bygg i nord vanleg, men gitt sterkt tilbake etter andre verdenskrig. Vi er stolt over å kunne samarbeide med kunder over hele Norge. I tusener av år har bønder  gitt livsgrunnlag for mange mennesker. Jordbruket er en viktig distriktsnæring i stadig utvikling der potensiale for nye produkter og tjenester er stort, og prega av rasjonalisering og effektivisering.

 

Høykvalitets filter og filterelementer til landbruk og skogsdrift.

Vi gjør det enkelt for deg!

TRYGT OG ENKELT med Fleetcool OAT kjølevæske!

En type kjølevæske som du kan bruke på alle dine landbruksmaskiner

Nye motorer må i dag ha organisk kjølevæske. Fleetcool OAT kjølevæske fra Fleetguard er en organisk EG(etylenglykol) som du kan bruke til hele maskinsparken. Anleggsmaskiner, lastebiler, busser, personbiler og motorer i tung drift. Har produsentgodkjenning fra alle de store motorprodusentene.

Har markedets beste garant! Dekkes av Cummins garantien fra installasjonsdato og gjennom hele den anbefalte levetiden for produktet.

 

Fleetcool OAT kjølevæske. 40 % av alle motorproblemer skyldes feil vedlikehold av kjølevæskesystemet Med kvalites kjølevæske fra Fleetguard minimerer du vedlikeholdskostnadene. på alle kjøretøy! Markedets beste garanti.
Fleetcool OAT kjølevæske

Jorvern

Kulturlandskap

E10 Hålogalandsveien - Statens vegvesen stiller strenge krav til miljø - og klimakrav.

Strenge miljø – og klimakrav

Bærekraftige Twinca Dumper E-800. Med Twinca`s E-800 får du en 100 % elektrisk drevet motor med lastekapasitet på hele 800 kg. Ideelt for større byggeprosjekter.

Twinca Dumper Elektrisk

Hovedprodukter

Filterpakker til dieselmotorer, aggregater og minimotorer  Diesel forfilter med vannutskiller Fyllestasjonsfilter Hydraulikkfilter Kabinfilter Filtertraller fordiesel og hydraulikkolje Kjølevæske

 

Kontakt oss