Filterhus

På nye HPCR (High Pressure Common Rail) motorer med høyt trykk er toleransene små på grunn av strenge utslippskrav. Både vann og partikler gjør stor skade på dieselinjektorer som igjen reduserer motorens effektivitet.  Innblanding av biodiesel er også en kilde til økt bakterievekst. Vi leverer et bredt spekter filterhus for brennstoff fra ledende filterprodusenter i Europa.

 

Diesel forfilter med vannutskiller for finfiltrering