DIESELFILTER TIL ANLEGGSMASKINER, FARTØY OG MOTORER

Stort utvalg av bærekraftige kvalitets dieselfilter, filterhus og filterløsninger fra verdensledende produsenter av filter til et bredt spekter av bransjer

 

REPRESENTERER DE STØRSTE FILTERPRODUSENTENE PÅ MARKEDET!

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker – MP Filtri – RMF – Separ Filter – Lekang Filter – MANN FILTER – Volvo – Donalson – Hifi – Filtersun – Interfil 

 

Maskinparker med maskinlister for mer effektivt innkjøp av filter

Vi utvikler konsekvent lagerbeholdningen vår basert på våre kunders forespørsler for å kunne gi våre kunder raske leveringer.

Implementering av maskinlister i maskinparken for kjøretøy er en strategisk investering som kan gi betydelige fordeler for bedrifter innenfor ulike bransjer. Dette tiltaket er ikke bare fornuftig, men også økonomisk lønnsomt av flere grunner.

Vi hjelper til med å lage maskinlister til maskinparker på anleggsmaskiner eller andre kjøretøy for våre kunder. Noe som vil forenkle bestillingen av filter, og igjen gi tidsbesparelse med tanke på lagerlogestikken og ressursbruken.

1. Optimalisert drift og vedlikehold

2. Kostnadsbesparelser

3. Effektiv ressursallokering

4. Datastøttet beslutningstaking

Basert på data fra maskinlister kan kunder utvikle mer effektive planleggingsstrategier for bestillinger av filter. Skap derfor effektiv arbeidsflyter med å effektivisere maskinparken med maskinlister.

Dette gir resultater i mer effektiv tidsstyring for vedlikeholdsrutiner og koordinering av oppgaver. Resultatet er en mer strømlinjeformet og produktiv drift.

Maskinlister gir også god innsikt i bruksmønstre for hvert kjøretøy i maskinparken. Ved å analysere dataene kan bedrifter identifisere hvilke kjøretøyer som brukes hyppigst, når de er mest i bruk, og hvilke oppgaver de vanligvis utfører. Dette gir et solid grunnlag for å forstå ressursbehovet og optimalisere bruken, og bestillinger av filter for hvert kjøretøy.

En av hovedoppgavene når du skal følge opp bestillinger av filter er å sørge for å ha tilstrekkelig ressurser så det ikke oppstår forsinkelser i leveringen og nedetid i maskinparken.

Riktig ressursfordeling av virksomhetens tilgjengelige ressurser er noe av det viktigste som må være på plass om man skal lykkes.

Hvis en ikke har de riktige ressursene til å få jobben gjort vil en også få noen problemer med å få tildelt alt.

Vinterens ankomst bringer ikke bare vakre snødekte landskap, men også utfordringer for anleggsmaskiner og fartøy som opererer utendørs med tette dieselfilter. Parts AS er filterleverandør av de største filterprodusentene på det globale markedet.

Dårlig kvalitet på dieselfilter og slurv ved vedlikehold av maskinparken kan raskt føre til driftsstans og store ekstra kostnader!

Vinterens ankomst bringer ikke bare vakre snødekte landskap, men også utfordringer for anleggsmaskiner og fartøy som opererer utendørs i vinterkulden. Et av de mest kritiske elementene som påvirkes av kaldt og fuktig vær er dieselfilteret på motorer.

Når luften blir fuktig og temperaturen faller kan dieselfilteret raskt bli et kritisk punkt for optimal ytelse.

Fuktighet og kaldt Vær: En uheldig kombinasjon for drift av maskinparker eller fartøy

I de kalde vintermånedene kan fuktighet i luften kondensere inne i drivstoffsystemet, inkludert i dieselfilteret. Dette kan føre til dannelse av iskrystaller, som i sin tur kan blokkere drivstoffstrømmen. Det er da større sjanse for redusert effektivitet på motoren, få dårligere drivstoffeffektivitet, og kan raskt medføre store skader på motoren over tid.

Å velge kvalitetsfiltre for anleggsmaskiner, sjøfartøy og motorer kan være avgjørende for å sikre lønnsomhet og maksimere produksjonseffektiviteten. Parts AS forstår viktigheten av pålitelige filtreringsløsninger. 

I en tid der bærekraft blir stadig viktigere spiller anleggs- og byggebransjen en nøkkelrolle i å begrense den globale oppvarmingen. En ofte oversett, men kritisk komponent i denne innsatsen er bruken av bærekraftige dieselfilter. 

Vi kan se nærmere på hvordan investering i kvalitets dieselfilter kan gi betydelige fordeler for bedrifter

1. Forbedret driftssikkerhet

Kvalitetsfilter fra anerkjente produsenter vi leverer til ulike bransjer som filter fra Separ, Fleetguard, Filtration Group, Bosch Rexroth, Donalson, Volvo eller andre anerkjente aktører sikrer pålitelig fjerning av forurensninger fra drivstoff, olje og luft. Dette reduserer risikoen for mekanisk slitasje, motorfeil og andre uventede driftsproblemer. Resultatet er økt driftssikkerhet, mindre nedetid og færre uforutsette reparasjoner. Noe som direkte bidrar til høyere lønnsomhet for bedriften

2. Optimal drivstoffeffektivitet

Effektiv filtrering av drivstoffet bidrar til å opprettholde optimal drivstoffkvalitet. Kvalitetsfiltre forhindrer fuktighet og forurensninger i å nå motoren. Noe som igjen sikrer jevn og effektiv forbrenning. Dette resulterer i bedre drivstoffeffektivitet, reduserte drivstoffkostnader og en mer bærekraftig drift.

Bygg- og anleggssektoren har en viktig rolle i det «Grønne skiftet», og stort potensial for å bidra til oppnåelsen av FN`s bærekraftsmål 

Statistisk Sentralbyrå`s statestikk om Norges arbeid med å nå FN`s bærekraftsmål

Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral kraft.

Ifølge FNs klimapanel (IPCC) trenger verden raske, omfattende og vedvarende utslippsreduksjoner om vi skal nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Det grønne skiftet

Bygg- og anleggssektoren er vår tids samfunnsbyggere og viktig bidragsyter for utbygging av infrastruktur, boliger og næringsbygg. Bygg og eiendomsnæringen kalles ofte «40 %-sektoren». Dette med bakgrunn i at bygg bruker 40 % av energien i samfunnet,  og 40 % av materialressursene.

Globalt står næringen også for 40 % av totale klimagassutslipp (Asplan Viak, 2019).

Man forventer en voksende befolkning og økt etterspørsel etter boliger i bynære områder i årene som kommer.
Dette vil sette større press på å utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Bransjen vil direkte påvirkes av målsetninger om å begrense klimagassutslipp, redusere arealbeslag og bevare
naturmangfold.

3. Forlenget levetid for maskiner og motorer

Dieselfilter av høy kvalitet beskytter motoren mot skadelige partikler og forurensninger, som kan forårsake slitasje over tid. Ved å forlenge levetiden til anleggsmaskiner, sjøfartøy og motorer reduseres behovet for hyppige erstatninger, og større reparasjoner. Dette bidrar til å spare betydelige vedlikeholdskostnader. og øker samtidig den totale lønnsomheten.

4. Redusert vedlikeholdstid

Med pålitelige filter kan bedrifter redusere behovet for hyppige vedlikeholdsintervaller på maskinparken. Dette betyr mindre tid brukt på vedlikehold, og mer tid brukt på produksjon. Redusert vedlikeholdstid gir økt produksjonseffektivitet, og muliggjør bedre utnyttelse av maskiner og utstyr.

5. Overholdelse av miljøstandarder

Moderne dieselfilter er designet for å oppfylle strenge miljøstandarder ved å redusere utslipp av skadelige partikler og gasser. 

I vår konklusjonen er investeringer i høykvalitets filter ikke bare en nødvendighet for å sikre optimal ytelse og levetid for anleggsmaskiner, sjøfartøy eller motorer, men det er også en strategisk beslutning som direkte påvirker bedriftens lønnsomhet og produksjons`effektivitet.

Vi forstår bransjen og forplikter oss til å levere produkter av høyeste kvalitet som styrker din bedrifts suksess.

 

På nye HPCR (High Pressure Common Rail) motorer med høyt trykk er toleransene små på grunn av strenge utslippskrav

Rent drivstoff i alle ledd er nøkkelen til god driftsøkonomi på kostbare maskiner med Common Rail motorer.

Både vann og partikler gjør stor skade på dieselinjektorer, dieselpumpe og andre komponenter i dieselsystemet,  som igjen reduserer motorens effektivitet. Innblanding av biodiesel er også en kilde til økt bakterievekst.

Mange nye maskiner kommer uten diesel forfilter. Dieselfilteret montert på motoren alene klarer ikke å ta unna alt av vann og partikler. Et ekstra forfilter fanger opp både vann og partikler og beskytter dermed dieselinjektorene.

Filter til Anleggsmaskiner og Motorer. Representerer de største filterprodusentene på markedet.
FF 5507
Brennstoff filter til Anleggsmaskiner og Motorer. Representerer de største filterprodusentene på markedet.

FS19732

Høykvalitets filter til anleggsmaskiner og motorer - FF 5405

FF 5405

Brennstoff-filter - På nye HPCR (High Pressure Common Rail) motorer med høyt trykk er toleransene små på grunn av strenge utslippskrav. Både vann og partikler gjør stor skade på dieselinjektorer som igjen reduserer motorens effektivitet. Innblanding av biodiesel er også en kilde til økt bakterievekst.
FF63009

KFWA for effektiv drivstoffiltrering og separering på marine fartøy

 

Anbefaler 3 steg filtrering for å oppnå maskinprodusentenes krav til renhet 12/9/6 i hht. ISO 4406

På nye HPCR (High Pressure Common Rail) motorer med høyt trykk er toleransene små på grunn av strenge utslippskrav. Både vann og partikler gjør stor skade på dieselinjektorer som igjen reduserer motorens effektivitet. Innblanding av biodiesel er også en kilde til økt bakterievekst.

Vi kan hjelpe deg med å lage maskinlister til din maskinpark på anleggsmaskiner. Noe som vil forenkle bestillingen av filter, og igjen gi tidsbesparelse.

FILTERELEMENTER

God dieselfiltrering er viktig!

Det er svært viktig med god dieselfiltrering og godt motorvedlikehold.

Noen av årsakene til at filtre er viktig på moderne dieselmotorer er at toleransene er små og utslippskravene strenge.

Det er viktig at partikler og vann ikke når frem til motorens injektorer, som har  hårfine toleranser og som slites raskt hvis dieselen ikke er ren. Bakterier tetter raskt filtre, og det kan bli behov for å rengjøre hele drivstoffsystemet.

 

Steg 0 – Filter på fyllestasjonen
Steg 1 – Diesel forfilter på maskinen eller fartøyet
Steg 2 – Diesel finfilter på motoren

Les mer om filter og filterløsninger

Våre varemerker på filter!

 

Volvo

Donalson

Hifi

Filtersun

Fleetguard Filter til anleggsmaskiner og motorer
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MANN FILTER til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
Racor Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av anleggsmaskiner.
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.