Partikkeltellere for overvåk av hydraulikkolje

Kontinuerlig overvåking av utstyr og dataanalyser (tilstandsbasert vedlikehold)

Å opprettholde ren olje er en av de beste investeringene maskineiere kan gjøre for å forlenge maskinens levetid. Utstyret varer ikke evig, men det finnes prosesser og produkter som bidrar til lengre levetid. Få kontroll over oljekvaliteten med å installere partikkelteller.

Riktig bruk av smøremidler og det å sørge for at de er i rett kjemisk tilstand er en forutsetning for suksess. I de fleste tilfeller er mengden partikkelforurensning i oljen den største enkeltfaktoren som avgjør hvor lenge en smurt komponent vil vare.

Oppvarming og avkjøling av driftstemperaturer og miljøet gjennom en arbeidsdag kan ha en effekt på oljen din.

Filtrering av oljen ved å bruke enten dedikerte eller bærbare løsninger sikrer fjerning av forurensning. Dermed holdes utstyret i drift lenger og langt mer effektivt.

Studier viser at omtrent halvparten av maskinens tapte levetid skyldes mekanisk slitasje. Ca. 80 % av mekanisk slitasje er forårsaket av partikkelforurensning i oljen. Det er derfor naturlig at når partikkelforurensning reduseres, går slitasjen ned og komponentens levetid øker.

Formålet med tilstandsbasert vedlikehold er å finne signaler på potensielle feil før de oppstår. Partikkeltellere i systemer måler data i sanntid slik at man kan iverksette tiltak umiddelbart. Alt dette fører også til færre laboratorieanalyser, noe som igjen reduserer kostnader og forebygger unødvendig driftsstans.

Alle former for forurensninger skader hydraulikksystemet på hver sin måte, og krever ulike tiltak. For å finne den beste filterløsningen er det viktig å vite hvilke typer forurensninger vi har med å gjøre.

Noen hydralikksystemer er mer kritisk enn andre, og enkelte systemer har høyere krav til renhet pga. systemets design.

Diesel er blitt renere, og det stilles strengere krav til smøreegenskaper av produsenter av drivstoffsystemer og motorer.

Smøreegenskapene kan påvirkes av faktorer som forurensing, feilfylling og produktfeil. Olje har den egenskap at den redusererer friksjon og slitasje, samt hindrer vanninntregning. Den bidrar også til kjøling og redusert korrosjon(rust).

Oljens flytegenskaper er svært viktige av flere grunner. Den må ikke bli for tykk når det er kaldt. Da kan skader oppstå i motoren, fordi oljen ikke kommer ut til der den skal smøre.

Partikler i oljen skal normalt fanges opp i filter, og kan skape problemer, driftsstans om dette ikke skjer.

Kilde til partikler er viktig å få kontroll på i tillegg til metode for å holde evt. utvikling i sjakk.

I hydraulikksystemet er oljen en av de mest kritiske komponentene.

Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft. Den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger.

Stasjonære partikkeltellere

For et kritisk hydraulikksystem anbefaler vi en partikkelteller for fast installasjon, med eller uten fjernovervåking. Partikkeltellere fra RMF/Des-Case måler partikkelinnhold, fuktighet og temperaturnivåer i hydraulikk- og smøreoljer i sanntid. Versjoner med og uten USB tilkobling.

Des-Case Corporation ble grunnlagt i 1983 for å gi smøremiddelindustrien innovative løsninger for å forlenge levetiden til olje og utstyr.

Mobile partikkeltellere

Har du flere kritiske hydraulikksystemer og tar oljeprøver ofte, anbefaler vi en mobil partikkelteller. Med raske resultatsvar på oljekvalitet kan du gjøre tiltak så tidlig som mulig. Våre mobile partikkeltellere fra MP Filtri og Argo-Hytos for on-site og laboratorier, måler og lagrer data på partikler og fuktighet iht. ISO standarder i sanntid. Våre mobile partikkeltellere er svært brukervennlige. Resultatet kan enten lagres på enheten, eller skrives ut med den innebygde skriveren. LPA partikkelteller fra MP Filtri kan også brukes for analyse av dieselkvalitet.

Contamination Monitoring Sensor (CMS)

CMS in-line partikkelteller overvåker og viser automatisk faste partikler, relativfuktighet (% RF) og temperatur i ulikehydraulikkoljer.

Den er designet for å kunne monteres direkte på systemer som krever tilstandskontroll, og når plass og kostnade setter begrensninger

CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406

Hva skjer når vann, luft og partikler vinner veien inn i et hydraulikksytem?

Hydrauliske systemer er ømtålige for kontaminering der selv små mengder forurensninger kan slite på systemet.

Det viktig å vite hvorfor oljen blir forurenset og hvilke konsekvenser det får i et hydraulikksystem.

Hva skjer når vann, luft og partikler vinner veien inn i et hydraulikksytem?
Les mer på blogg siden for kontroll av oljekvalitet og redusert driftsstans