Kjente  høykvalitets filter og utstyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen kraftproduksjon

I konvensjonelle kraftproduksjonsanlegg som gass- eller kjernekraftverk, sikrer industri filtre og separatorer med høy kvalitet langsiktig funksjonalitet og holdbarhet til turbinene og generatorene.

Ved filtrering av vann klarer kvalitets filtreringssystemer vi leverer å forhindre korrosjon og avleiringer som skader systemer.

Vi samarbeider både med små kraftverk i Norge og ledende aktører inne kraftproduksjon der det blir satset på å være fremtidsrettet og ledende innen miljø – og klimarbeid. Hele tiden jobbes det med å sikre strømforsyningen og verdiskaping i samfunnet gjennom et effektivt og velfungerende kraftsystem.

Blant alle energikilder er fornybar energi mest miljøvennlig.

80 % av all energien som brukes i verden i dag kommer fra fossile kilder.

Det er høy fokus på miljøsertifisering etter den internasjonale miljøstandarden IOS 14001 i kraftbransjen også.

For å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning fra anleggsarbeid blir det tatt i bruk fornybart drivstoff på flere anleggsplasser. 

Utslippsfrie energikilder som Vind – og Solkraft lar seg ikke skru opp og ned slik som med vannkraft fra vannmagasiner.

Vindkraft kommer til å spille en viktig rolle i overgangen til et CO2-fritt samfunn med ren energi.

En annen energikilde må benyttes for å balansere energibehovet når det ikke blåser.

Å bruke vannkraft for å regulere den ujevne vindproduksjonen er viktig i dagens kraftsystem.

 

Norge er nå inne i en periode der det bygges mer fornybar kraft enn på flere tiår

90 prosent av all kraftproduksjon i Norge  kommer fra vannkraft, og vannkraftens fordeler er mange.

Verdens energisystemer endres, og de endres raskt.

Energipolitikken har kommet høyere på den politiske agendaen både i Norge og internasjonalt i de senere årene.

Dette skyldes bla. en økende erkjennelse av at energisektoren må omstilles for at verden skal kunne håndtere klimautfordringene.

Tidligere var det stort fokus på vern av vassdrag mot kraftutbygging. I dag er det i tillegg større grad av fokus på sjeldne og truede arter, økologiske systemer og biologisk mangfold

Om vi når målet om å erstatte dagens fossile energibruk fra kull, gass og olje med fornybar energi fra sol, vind, vann og bio kan vi klare å løse klimakrisen.

Det jobbes for at Norge skal bygge nok fornybar energi og kraftnett til at vi kan fase ut all vår fossile energibruk.

Vannkraft forurenser ikke luften og kan vise til de laveste utslippene av drivhusgasser av alle energiteknologier.

 

FNs klimapanel viser at det er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Da må utslippene ned til null rundt midten av dette århundret.

Selv om fornybar energi ikke gir klimautslipp er det fokus på at ny fornybar energi må bygges slik at konsekvensene for naturen blir så små som mulig. Noen fornybare energiformer har større miljøkonflikter enn andre.

 

IEA samarbeider med myndigheter og industri for å forme en sikker og bærekraftig energifremtid for alle

IEA er kjernen i den globale dialogen om energi, og tilbyr autoritative analyser, data, politiske anbefalinger og virkelige løsninger for å hjelpe land med sikker og bærekraftig energi til alle.

Arbeidsområder:

Siden 2015 har IEA åpnet dørene for store fremvoksende land for å utvide sin globale innvirkning, og utdype samarbeidet innen energisikkerhet, data og statistikk, energipolitisk analyse, energieffektivitet og den økende bruken av rene energiteknologier. 

Kull forble det dominerende drivstoffet for kraftproduksjon i 2019, og nådde 37 % av den globale elektrisitetsproduksjonen, 10 % poeng foran fornybar energi.

Basert på tilgjengelige data gikk produksjonen av fossilt brensel kraftig ned i 2020 i forhold til 2019 (-5 %).

Verdens Energibalans

 

Hovedprodukter innen kraftproduksjon

I Norge kommer 90 prosent av alle kraftproduksjon fra vannkraft. Norge er nå inne i en periode der det bygges mer fornybar kraft enn på flere tiår. Vårt samarbeid som filterleverendør strekker seg fra små kraftverk til større kraftverk ute i distriktene.

Vannkraft

Vindkraft

Solkraft

Varmekraft

 

Vi  satset på innovative, trygge, kjente høykvalitets filter, utstyr og tjenester som oppfyller et bredt spekter av kundekrav

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier og jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft.

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene er det fortsatt vannkraft som er dominerende i det norske kraftsystemet.

Norge er fortsatt en av de mindre aktørene i det europeiske vannkraftsammenheng til tross for den sterke veksten.

Dagsproduksjon ved vindkraft 

 

Vårt samarbeid som filterleverendør strekker seg fra små kraftverk til større kraftverk ute i distriktene

Har du planer om å skifte ut det gamle filterhuset kan vi i samarbeid med våre filterleverandører gi deg faglig råd og veiledning.

Det kan være effektivt med et selvrensende filterhus for kjølevann eller sirkulasjonsfilter som automatisk vedlikeholder hydraulikk og smøreolje.

Vil du være proaktiv bør du velge utstyr for tilstandsovervåking av kritiske oljesystemer. Vi kan også levere mobile filtertraller med eller uten frekvensomformere og partikkeltellere for rensing av oljesystemer.

Kvalitet på filtrene er viktig for å holde motorer og utstyr rent.

Filtrering bør tilpasses slik at den kan håndtere store vannbelastninger.

Vindmøller på land står også ovenfor utfordringer med støv, pollen og andre former for forurensninger som kan forårsake utstyrsfeil og produksjonstap.

 

 

Filtertraller for hydraulikkoljer og smøreoljer

Ren olje er en forutsetning for at maskiner og kjøretøy skal fungere optimalt med lavest mulig driftskostnader.

Når arbeidsmiljøet er forurenset, belastningene blir tøffe eller vedlikeholdet utsettes, strekker ikke vanlig filtrering til.

Med en filtertralle kan du enkelt fjerne partikler og vann for å unngå unødvendige oljeskift og for å forebygge før de større problemene oppstår.

les mer

 

Hovedprodukter innen kraftproduksjon

 

 

 

Rikelig tilgang på fornybar og utslippsfri kraft setter Norge i en unik situasjon sammenlignet med de fleste land i verden

Det første kommunale elektrisitetsverket basert på vannkraft ble satt i drift i Hammerfest i 1891.

Norge har i dag over 1000 vannmagasiner med en samlet kapasitet på over 87 TWh. Om lag halvparten av lagringskapasiteten dekkes av de 30 største magasinene. Samlet magasinkapasitet tilsvarer 70 prosent av det norske kraftforbruket.

I 1.kvartal 2021 var produksjonen av kraft på hele 45,7 TWh

Det er 13 prosent høyere sammenlignet med 1. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

 

 

Åndingsfilter for innluft på hydraulikktanker

70-80 % av all fukt i hydraulikksystemer og girkasser kommer inn med luftstrømmen.

Derfor er det viktig å ha et åndingsfilter (pustefilter) som fjerner både fukt og partikler.

 

Fordeler med et åndingsfilter som motvirker fukt:

 • Hindrer kondens og oksidering i tanken
 • Mindre slitasje på maskiner og komponenter
 • Oljen får lenger levetid
 • Reduserte kostnader
 • Redusert nedetid
 • Levetiden på applikasjonene øker og antall driftsstanser reduseres

 

Åndingsfilter brukes blant annet på:

 • Hydraulikktanker 
 • Smøreoljesystemer
 • Dieseltanker
 • Transformatorer G
 • Girkasser

 

Forutsigelse, kontroll og forebygging av forurensninger og nedetid i hydraulikksystemet

Ved å nøye rense oljen og holde den ren ved passende filtrering og tilstandsovervåking kan oljelevetiden og systemets levetid forbedres og vedlikeholdskostnader reduseres tilsvarende.

 

Vi kan levere et bredt utvalg av åndingsfilte av høy kvalitet fra:

 • RMF/Des-Case
 • Filtration Group
 • MP Filtri 
 • Argo-Hytos

 

RMF Systems KL-serie er produsert med utskiftbare deler.
I stedet for å bytte ut hele filterhuset bytter du ut tørkemiddelet – et bærekraftig alternativ.
 
Når luft trekkes inn i utstyret gjennom lufteventilen, fjerner luftfilteret faste partikler mens ZR gelgranulatet fjerner skadelig fuktighet.
 
 
Kondensering
For optimal ytelse av utstyret bør hydraulikk- og smøreoljer holdes fri for faststoff og vannforurensning. De fleste væskereservoarer må puste for å fungere, slik at vanndamp og faste forurensninger kan komme inn.
 
Temperatursvingninger i reservoaret vil føre til at denne vanndampen kondenserer, noe som ikke bare vil forårsake oksidasjon av oljen, men også kan føre til betydelige mekaniske skader.
 
RMF håndterer effektivt både partikkel- og vannforurensninger.
 
 
Des-Case åndingsfilter er et engangsfilter med ZR gel som er et giftfritt tørkemiddel.
 
Engangsfilteret gjør servicen og håndteringen rask og enkel fordi du enkelt kan
erstatte hele filterhuset.

 

 

FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

KL93R

Åndingsfilter for innluft på hydraulikktanker KL93R

3DC-2ZR

Åndingsfilter for innluft på hydraulikktankerDC-3SBRZE

DC-3SBRZR

 

Din samarbeidspartner på Deler og Utstyr til anleggsmaskiner og motorer.

Ta kontakt
Filter til Anleggsmaskiner og Motorer. Representerer de største filterprodusentene på markedet.

Vi samarbeider tett med ledende filterprodusenter, og representerer de største filterprodusentene på markedet

Se liste over anerkjente filterprodusenter i avsnitt under.

 

Leverer til kunder over hele Norge!

 

Vi har bransjekunnskap! 

                                                                              VÅRE  VAREMERKER

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker – Lekang Filter – MP Filtri – RMF MANN FILTER – Separ Filter – Volvo – Donalson – Hifi – Filtersun – Interfil

 

 

FILTER

God dieselfiltrering er viktig!

Det er viktig at partikler og vann ikke når frem til motorens injektorer, som har  hårfine toleranser og som slites raskt hvis dieselen ikke er ren. Bakterier tetter raskt filtre, og det kan bli behov for å rengjøre hele drivstoffsystemet.

LES MER

FLEETCOOL OAT (EG) KJØLEVÆSKE PÅ ALLE KJØRETØY!

40 % av alle motorproblemer skyldes feil vedlikehold av kjølevæskesystemet.

Med kvalites kjølevæske fra Fleetguard minimerer du vedlikeholdskostnadene.

 

les mer
Fleetcool OAT kjølevæske på alle kjøretøy – skal ikke byttes – enkelt! Nye motorer må i dag ha organisk kjølevæske. Fleetcool OAT kjølevæske fra Fleetguard er en organisk EG (etylenglykol) som du trygt kan bruke til hele maskinparken. Med riktig vedlikehold varer den hele motorens levetid og skal ikke byttes.
Fleetcool OAT kjølevæske på alle kjøretøy!

Optimal beskyttelse av AdBlue® System

Vi leverer AdBlue® kvalitetsfilter og AdBlue® filterkit som beskytter dieselmotoren (også kalt urea filter).

Utslippskravene dieselmotorer er strenge. Mange maskiner er i dag utstyrt med en AdBlue® tank som bidrar til å rengjøre eksosen og redusere skadelige utslipp.

 

les mer
AdBlue® Filterkit – AdBlue Filterelementer og mindre kit. Kjøretøy med SCR-teknikk krever AdBlue® for å fungere. Med AdBlue® Filterkit er det enkelt for deg å fylle ren AdBlue® fra bulktanken. Filterkitet leveres med filterhus, et filterelement og slangetilslutninger
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Fleetgurad Filter
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.

Sany Gravemaskin SY500H

51,5 Tonn`s Gravemaskin med kraftig hydraulisk system.

Den store Cummings-motoren til Sany 500H leverer den nødvendige kraften til enhver tid

Sany har bygget om Sany 500H for å dekke behovene til Holzkontor Preussess`s tregjennvinningsanlegg.

Herfra forsynes blant annet en EON termisk kraftstasjon med flis.

Eon er Tysklands største investor i fornybar energi, og har brukt store midler på vind, sol og lagring.