Hydraulikkfilter

Hva er et hydraulikkfilter?

Hydraulikkfilter brukes i hydraulikksystemer for å fjerne forurensninger, og partikler fra hydraulikkoljen. Dette er viktig for å beskytte systemet mot skader, men også for å sikre økt levetid på maskinen med reduserte kostnader. Når et hydraulikksystem er i drift, vil forurensninger finne veien inn i oljen og forringe oljens kvalitet.

Et hydraulikkfilter kan være av forskjellige typer, som papir, bomull eller metallfiber. Filtrene har ulike størrelser og kapasiteter avhengig av systemet de brukes i. De filtrerer ut partikler som kan skade komponentene i systemet (pumper, ventiler og motorer), og bidrar til å holde oljen ren. Samtidig sikre de at systemet fungerer som det skal.

Det er også veldig viktig å vedlikeholde og bytte ut filter elementet regelmessig for å sikre at systemet fungerer optimalt. Det gjøres ved å sjekke trykket i filteret, samt å inspisere elementet for å se om det er tett eller skadet. Det anbefales også å bytte ut filteret etter et visst antall driftstimer eller etter en bestemt periode avhengig av systemet og filterets kapasitet.

Riktig valg av hydraulikkfilter og tilstrekkelig filtrering i et hydraulikksystem er helt avgjørende for å oppnå krav til oljerenhet, og effektiv produksjon uten kostbare nedetid og driftsstans.

Vi leverer et bredt produktsortiment av høykvalitets hydraulikkfilter fra ledende produsenter av hydraulikkfilter på det globale markedet

 • Representerer de største filterprodusentene på markedet, og leverer originale hydraulikkfilter av høy kvalitet
 • Utvalget strekker seg fra et standard skru-på filter til elementer tilpasset spesielle kundekrav med hensyn til kapasiteter, materialer og renhetsklasse.
 • Leverer til kunder over hele Norge

 

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch  Rexroth – Parker – MP Filtri  RMF

 

 

FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

Åndningsfilter/

Pustefilter

Filtertraller Hydraulikk

Filtertraller

 

HF 6177

Hydraulikkfilter for dieselmotorer. Filterlementer og komplette filterhus

60141-G10 med pakning

Hydraulikkfilter til anleggsmaskiner - 9050-ZG10

Filterelement 9050-ZG10

 

Pakninger til hydraulikkfilter- 99127

Pakninger – 99127

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene

 • 80 % av driftsstansene i et hydraulikksystem skyldes forurensninger som kontaminert olje og dårlig filtrering.
 • Forurensninger finne veien inn i oljen, som igjen påvirke den fysiske, og kjemiske sammensetningen når et hydraulikksystem er i drift .

Slike forurensninger skaper problemer, defekte komponenter, redusert levetid på olje og utstyr, og redusert effekt i systemer.

Ved analysering av oljens kjemiske og fysiske tilstand regelmessig kan man forebygge og identifisere maskinproblemer før de blir for store, redusere nedetid, planlegge vedlikeholdsintervaller, redusere vedlikeholdskostnadene samt optimalisere oljeskiftintervallene.

 

Hva skjer når vann, luft og partikler vinner veien inn i et hydraulikksytem?

Hva skjer når vann, luft og partikler vinner veien inn i et hydraulikksytem?

Dersom et hydraulisk system skal fungerer godt og pålitelig er orden og systemer for vedlikehold av hydraulikkoljen og hydrauliske systemer viktig

Hydrauliske systemer er ømtålige for kontaminering der selv små mengder forurensninger kan slite på systemet. Dette gjelder både mekanisk og kjemisk. Det skal ikke store partikkelen til for å forårsake at en komponent i systemet bryte sammen.

Faste partikler 

Forurensning som ikke løser seg opp i oljen eller andre væsker er viktig å holde borte fra hydrauliske systemer, ettersom de raskt øker risikoen for slitasje og driftsforstyrrelser. 

Oksidasjon 

 En kjemisk reaksjon mellom oksygen og hydrokarbon-molekyler i oljen. Vanlig tegn på oksidasjon er at oljen blir mørkere, og at vskositeten øker. Dette skaper igjen uheldig grobunn for slam og harpiks.

Myke partikler

Uoppløselig type av forurensninger som forårsaker problemer på en lang rekke hydrauliske applikasjoner, spesielt turbiner.

Vann/Kondens

Faste partikler er den største årsaken til problemer i et hydraulikk- og smøreoljesystem. Vann kan også forårsake mange problemer, som rust og nedbryting av oljen ved oksidasjon. Med vann i i hydraulikkvæsken reduseres smørendeevnen.

Luft 

I et hydraulikksystem er luften enten oppløst i oljen, eller forekommer som luftbobler. Fri luft vil skape problemer når den passerer gjennom systemets komponenter, som trykkendringer og for mye varme. Skum i oljen er en god indikasjon på luftforurensning.

HYDROLIKKFILTER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

RMF Bypass Filter er spesielt designet for mobil bruk i hydrauliske og/eller transmisjonssystemer

Ved  å legge til et RMF Bypass Filter til det hydrauliske systemet forbedres oljekvaliteten betraktlig, og du får renere og større driftssikkerhet.

De kan enkelt monteres på nye og eksisterende installasjoner.

FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)
ta kontakt

Kilder til forurensning i hydraulikksystemer

Hydraulikkfilter

 

Det viktig å vite hvorfor oljen blir forurenset og hvilke konsekvenser det får i et hydraulikksystem

Oljen er en av de mest kritiske komponentene i et hydraulikksystem

 • Forurenset ny olje
 • Forurensede komponenter
 • Forurensninger ved inntrengning
 • Forurensninger som skapes internt i systemet

 

Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner

 • Fordele varme, smøre
 • Legge en beskyttende film mellom bevegelige deler 
 • Transportere forurensninger

Når et hydraulikksystem er i drift finnerforurensninger veien inn i oljen, og påvirke den fysiske og kjemiske sammensetningen. Slike forurensninger vil skape problemer.

 • Defekte komponenter
 • Redusert effekt i systemer
 • Nedetid
 • Høye driftskostnader

 

le s mer om oljerenhet!

Partikkelteller for kontroll av oljekvalitet og redusert driftsstans

CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF

Måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406.

les mer om CMS
CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406