TWINCA ELEKTRISKE DUMPERE 

Parts AS ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom våre forretningsaktiviteter basert på våre veiledende prinsipper.

Vi ønsker å satse på innovative, trygge, kjente høykvalitets produkter og tjenester som oppfyller et bredt spekter av kundekrav.

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier og jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft

Vi har som mål å skape en positiv innvirkning på samfunnet der det er mulig.

Med Twinca`s elektriske dumpere får du bærekraftig valuta for pengene

Modellene er utviklet med fokus på innovativ design og bærekraft som underbygger din CSR -policy(bedriftens samfunnsansvar)

 

Twinca A/S

Twinca A/S har som mål å forbedre det generelle arbeidsmiljøet på arbeidsplassen

De ønsker at du tar vare på dine ansatte ved å redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader

Twinca forbedrer det generelle arbeidsmiljøet med fokus på:

 • Ergonomi
 • Brukervennlighet
 • Sikkerhet
 • Stabilitet. 

Disse fokusområdene er medvirkende årsak til at Twincas dumpere i dag handles internasjonalt

Twinca`s elektriske dumpere med høy fokus på godt arbeidsmiljø reduserer risikoen for arbeidsskader, da maskinen minimerer behovet for bruk av fysiske krefter.

Modellene er lydløse ved kjøring og kan derfor brukes uten hørelsvern

Alle elektriske dumpere er disignet etter de høyeste sikkerhetsstander

Alle elektriske dumpere er utstyrt med sikkerhetsanordningen «Belly-Button» som sikrer operatøren mot å bli klemt mellom maskinen og f.eks en mur.

 

 

Twinca Dumper

Twinca Dumpere (Elektriske)

Den nyeste teknologien

Twinca`s elektriske modeller er utviklet med fokus på innovativt design og bæredyktighet.

De elektriske modellene er designet med henblikk på å redusere forurensing og blir drevet av et vedlikeholdsfritt batteri.

Batteriets driftstid holder en hel arbeidsdag

Mange bygg – og anleggsprosjekter stiller miljøkrav samtidig som de stimulerer til innovasjon og utslippsfrie løsninger

Klimautslippet fra bygg – og anleggsprosjekter knytter seg både til aktivitetene på byggeplassen og produksjon og transport av materialene som benyttes.

Twinca Elektriske dumpere bidrar til et godt arbeidsmiljø og reduserer risikoen for arbeidsskader, da maskinen minimerer behovet for bruk av fysisk krefter

FORDELER MED TWINCA ELEKTRISKE DUMPERE

 • Kan brukes både til  innendørs – og utendørs bruk

 • Forurenser ikke

 • Modellene er lydløse ved kjøring og kan derfor brukes uten hørselsvern

 • Blir drevet av et vedlikeholdsfritt batteri

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og reduserer risikoen for arbeidsskader, da maskinen minimerer behovet for bruka av fysisk krefter

 • Lite vedlikehold

 • Hardox stål
 • Valgfrie dekk

 

Twinca`s Produktkatalog 2021 består av et bredt utvalg av både større og mindre modeller. Det brede utvalget av modeller gir mulighet til å gjennomføre forskjellige typer arbeid, uavhengig av om det er i trange forhold eller større byggeplasser med behov for en maskin med større lastekapasitet. 

Last ned brosjyren for mer informasjon

Product-Catalogue-2021-DK_Parts-AS-1-1

BÆREKRAFT I ANLEGGS – OG BYGGEPROSJEKTER!

Som samarbeidspartner og leverandør til et bredt spekter av bedrifter og bransjer over hele Norge ønsker vi å ta ansvar for miljø og samfunn ved å satse på innovative, kjente høykvalitets produkter som oppfyller et bredt spekter av miljø – og kundekrav

Små og store bedrifter deltar aktivt med nytenking, miljøsertifisering og CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental QUALity Assessment & Awards Scheeme – Felles sertifiseringssystem som bedømmer miljø – og bærekraftprestasjon til infrastruktur – og anleggsprosjekter)

CEEQUAL eies av britiske BRE Group som også eier BREEAM – Et verktøy for å miljøsertifisere bygg (Breeam-Nor) og områdeutvikling (Breeam Community).

Det finnes fem nivåer av klassifiseringer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding

Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method (BREEAM) er ikke bare verdens ledende, men også mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg

Godt samarbeid skaper tillit mellom oppdragsgivere, entreprenører og leverandører

Med Twinca`s Elektriske Dumpere på ditt anleggs eller byggeprosjekt får du bærekraftig drift som underbygger din CRS – policy (bedriftens samfunnsansvar)

Twinca Dumper ES-800

Les mer
Twinca Dumper
Parts AS