TWINCA ELEKTRISKE DUMPERE 

Parts AS ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom våre forretningsaktiviteter basert på våre veiledende prinsipper.

Vi ønsker å satse på innovative, trygge, kjente høykvalitets produkter og tjenester som oppfyller et bredt spekter av kundekrav.

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier og jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft.

Vi har som mål å skape en positiv innvirkning på samfunnet der det er mulig.

Med Twinca`s elektriske dumpere får du bærekraftig valuta for pengene.

Modellene er utviklet med fokus på innovativ design og bærekraft som underbygger din CSR -policy(bedriftens samfunnsansvar).

 

Twinca A/S

Twinca A/S har som mål å forbedre det generelle arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

De ønsker at du tar vare på dine ansatte ved å redusere risikoen for arbeidsrelaterte skader.

Twinca forbedrer det generelle arbeidsmiljøet med fokus på:

 • Ergonomi
 • Brukervennlighet
 • Sikkerhet
 • Stabilitet

Disse fokusområdene er medvirkende årsak til at Twincas dumpere i dag handles internasjonalt.

Twinca`s elektriske dumpere med høy fokus på godt arbeidsmiljø reduserer risikoen for arbeidsskader, da maskinen minimerer behovet for bruk av fysiske krefter.

Modellene er lydløse ved kjøring og kan derfor brukes uten hørelsvern.

Alle elektriske dumpere er disignet etter de høyeste sikkerhetsstander.

Alle elektriske dumpere er utstyrt med sikkerhetsanordningen «Belly-Button» som sikrer operatøren mot å bli klemt mellom maskinen og f.eks en mur.

 

 

Bærekraftige Twinca Dumper E-800. Med Twinca`s E-800 får du en 100 % elektrisk drevet motor med lastekapasitet på hele 800 kg. Ideelt for større byggeprosjekter.

 

Twinca Dumpere (Elektriske)

Den nyeste teknologien

Twinca`s elektriske modeller er utviklet med fokus på innovativt design og bæredyktighet.

De elektriske modellene er designet med henblikk på å redusere forurensing og blir drevet av et vedlikeholdsfritt batteri.

Batteriets driftstid holder en hel arbeidsdag.

Mange bygg – og anleggsprosjekter stiller miljøkrav samtidig som de stimulerer til innovasjon og utslippsfrie løsninger.

Klimautslippet fra bygg – og anleggsprosjekter knytter seg både til aktivitetene på byggeplassen og produksjon og transport av materialene som benyttes.

Twinca Elektriske dumpere bidrar til et godt arbeidsmiljø og reduserer risikoen for arbeidsskader, da maskinen minimerer behovet for bruk av fysisk krefter.

FORDELER MED TWINCA ELEKTRISKE DUMPERE

 • Kan brukes både til  innendørs – og utendørs bruk

 • Forurenser ikke

 • Modellene er lydløse ved kjøring og kan derfor brukes uten hørselsvern

 • Blir drevet av et vedlikeholdsfritt batteri

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø og reduserer risikoen for arbeidsskader, da maskinen minimerer behovet for bruka av fysisk krefter

 • Lite vedlikehold

 • Hardox stål
 • Valgfrie dekk

 

Twinca`s Produktkatalog 2021 består av et bredt utvalg av både større og mindre modeller. Det brede utvalget av modeller gir mulighet til å gjennomføre forskjellige typer arbeid, uavhengig av om det er i trange forhold eller større byggeplasser med behov for en maskin med større lastekapasitet. 

Last ned brosjyren for mer informasjon ved å klikke på linken under.

 

Product-Catalogue-2021-DK_Parts-AS-1-1

 

 

Twinca`s Elektriske Dumpere

Twinca Dumper

      E-500

Twinca Dumper

  E-500 Slim

Twinca Dumper

  E-500 Plus

Twinca Dumper

            E-800

Twinca Dumper E-500. Eektrisk dumper med lastekapasitet på opptil 500 kg. Lett å transportere og manøvre rundt med.
Bærekraftige Twinca Dumper E-500 Slim. Blant Twinca`s minste elektriske dumpere. Bredde på kun 742 mm og kan enkelt gå gjennom en standard dørkarm eller hageport. Kan enkelt manøvre 500 kg
Bærekraftige Twinca Dumper E-500 Plus. Liten, elektrisk dumper med en kapasitet på hele 600 kg. Skiller seg ut ved å ha større motoreffekt og batterpakke enn modell E-500
Bærekraftige Twinca Dumper E-800. Med Twinca`s E-800 får du en 100 % elektrisk drevet motor med lastekapasitet på hele 800 kg. Ideelt for større byggeprosjekter.

Twinca Dumper

      ES-500

Bærekraftige Twinca Dumper ES-500 med sine 797 mm i bredde og 1790 mm i lengde er modellen enkel å transportere og manøvre rundt med. Et fullladet batteri kan drive dumperen i en hel arbeidsdag og lades på 4-5 t.

Twinca Dumper

  ES-500 Slim

Bærekraftige Twinca Dumper ES-500 Slim. Bredde 742 mm, høyde 979 mm. Reduserer bruken av fysiske krefter til et minimum, selv ved tunge belastninger

Twinca Dumper

     ES-800

Bærekraftige Twinca Dumper ES-800. Elektrisk dumper med lastekapasitet på hele 800 kg der du kan effektivisere arbeidet og tømme lasten direkte i beholderen.
Elektriske kjøretøy med bærekraft på anleggsplassen.

 

 

BÆREKRAFT I ANLEGGS – OG BYGGEPROSJEKTER!

Som samarbeidspartner og leverandør til et bredt spekter av bedrifter og bransjer over hele Norge ønsker vi å ta ansvar for miljø og samfunn ved å satse på innovative, kjente høykvalitets produkter som oppfyller et bredt spekter av miljø – og kundekrav.

Små og store bedrifter deltar aktivt med nytenking, miljøsertifisering og CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental QUALity Assessment & Awards Scheeme – Felles sertifiseringssystem som bedømmer miljø – og bærekraftprestasjon til infrastruktur – og anleggsprosjekter).

CEEQUAL eies av britiske BRE Group som også eier BREEAM – Et verktøy for å miljøsertifisere bygg (Breeam-Nor) og områdeutvikling (Breeam Community).

Det finnes fem nivåer av klassifiseringer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method (BREEAM) er ikke bare verdens ledende, men også mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg.

Godt samarbeid skaper tillit mellom oppdragsgivere, entreprenører og leverandører

Med Twinca`s Elektriske Dumpere på ditt anleggs eller byggeprosjekt får du bærekraftig drift som underbygger din CRS – policy (bedriftens samfunnsansvar).

 

Twinca Dumper ES-800

Bærekraftige Twinca Dumper ES-800. Elektrisk dumper med lastekapasitet på hele 800 kg der du kan effektivisere arbeidet og tømme lasten direkte i beholderen.
les mer

Twinca Dumpere er bygget for å ta vare på både miljø og mennesker

 

 

 

Med Twinca Dumpere får du bærekraftig verdi for pengene

Klimautslipp fra bygg og anleggsprosjekter knytter seg både til aktiviteter på byggplasser, produksjoner og transport av materiale som benyttes.

Regjeringen har klimaplan gjennom handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.

Med anleggsplass i transportsektoren menes i handlingsplanen utbygging av infrastruktur eller større vedlikehold av vei, bane, havn, farled og lufthavn der det opprettes anleggsplasser.

Gjennom Pariseravtalen har Norge meldt inn en forpliktelse om å redusere utslippene med minst 50 % og opp mot 55 % i 2030 sammenlignet med 1990.

Norge har siden 2008 vært en del av EUs kvotesystem.

Klimaavtalen med EU innebærer at Norge også tar del i EUs regelverk for ikke-kvotepliktige utslipp og skog og arealbruksregelverket.

I henhold til klimaavtalen med EU skal Norge kutte de ikke-kvotepliktige utslippene med 40 pst. sammenlignet med utslippsnivået i 2005.

Regjeringen planlegger å overoppfylle denne forpliktelsen, og vil redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med 45 pst. gjennom nasjonale
utslippskutt. 

Regjeringen vil igangsette pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser i regi av Samferdselsdepartementets etater og virksomheter.

Handlingsplanen viser at markedet for utslippsfrie «ikkeveigående maskiner» er i en tidlig fase. Det er enkelte og større elektriske modeller tilgjengelig på markedet.

Kostnader tilknyttet nullutslippsgravemaskiner og hjullastere er anslått til tre ganger høyere enn dieselalternativet, og leveres foreløpig som ombygde modeller.

Fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren er bidragsytere for å nå Norges utslippsforpliktelser frem mot 2030, og vi kan alle bidra på vår måte. 

Twinca`s elektriske dumpere med den nyeste teknologien på markedet er utviklet med fokus på innovativ design og bærekraft, som ligger til grunn for din CRS policy.

De er designet med høy fokus på redusere forurensning og drives av et vedlikeholdsfritt batteri som bidrar til miljøvennlig drift.

 

Twinca Dumpere Elektriske
Kontaktinformasjon