Miljøansvar med Miljøfyrtårn Sertifikat

 

Miljøansvar med Miljøfyrtårn Sertifikat i anleggsbransjen.

 

Virkemiddel som stadig får økende oppmerksomhet er norske bedrifters omstillingkraft for grønnere drift og samfunnsansvar

For å lykkes med å integrere bærekraft i kjernevirksomheten må bærekrafts vurderinger bli en naturlig del av driften.

Det stilles stadig høyere krav fra myndigheter, finansinstitusjoner og kunder.

Vi er stolt av kunder som jobber for å få på plass CEEQUAL-sertifiseringen og sertifisering på Miljøtårn.

CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental QUALity Assessment & Awards Scheeme(CEEQUAL) er et internasjonalt anerkjent system for å sertifisere bærekraft i anleggsprosjekter fra planlegging til prosjektering og utførelse

 

Næringslivets innsats er avgjørende dersom verden skal nå den nødvendige grønne omstillingen

Det er lett å blande begrepene miljøsertifisering, miljøledelse og miljømerking.

Miljøsertifisering og miljøledelse er konsensentrert om virksomheten(inkl. drift og produksjon). Miljømerking er miljømerket produkter og tjenester.

Sertifiseringer blir bare viktigere og viktigere i bygg og anlegg og andre bransjer.

MiljøfyrtårnISO 14001 og ISO 9001 er begreper en ofte støter på i anbudsprosesser.

 

Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen.

Sertifiseringen er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter til å lykkes med grønn omstilling.

Både små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner kan bli Miljøfyrtårn sertifisert, og Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn er forøvring den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. 

Konkrete verktøy som setter virksomheten i stand til å arbeide målrettet:

 • Arbeidsmiljø
 • Avfallshåndtering
 • Energibruk
 • Innkjøp og Transport

For mer informasjon:

Miljøfyrtårn.no

 

Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001)

Virksomheter som konkurrerer i utlandet kan nå dokumentere miljøansvar ved å vise til et internasjonalt anerkjent Miljøfyrtårn-sertifikat – Eco-Lighthouse.

Når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det stilles krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer, kan norske virksomheter fremlegge Miljøfyrtårn som dokumentasjon

 

Nominasjonen til Årets Miljøfyrtårn er åpen med frist 24.10.2021

15. desember offentliggjøres de tre vinnerne under en digital prisutdeling, som blir tilgjengelig for alle via Facebook Live.

Følgende priser deles ut til den beste private, statlige eller kommunale virksomheten innenfor følgende kategorier:

 • Konsern og store virksomheter – Årets Mijøfyrtårn 2021
 • Små og mellomstore virksomheter – Årets Mijøfyrtårn 2021
 • Årets inspirasjon 2021

FNs bærekraftmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Nasjonal handlingsplan for målene ble lagt frem av Regjeringen i juni 2021.

Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 ( St.melding 40 2020/2021)

 

 

Litt om ISO 9001 Kvalitetsledelse

 

 

ISO 9001

Gjeldende internasjonale standarden for kvalitetssystem

Kjent som verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse!

 

Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsledelsessystemer er kjente begreper for mange

Et viktig formål med ISO 9001 sertifisering er å oppnå økt kundelojalitet og øke gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredhet.

 • Hjelper organisasjoner til å tilpasse seg en verden i stadig raskere endringsprosesser og krevende tider.
 • Er den gjeldende internasjonale standarden for kvalitetssystem og kjent som verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse.
 • Sertifisering er et bevis på at virksomheter jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

 

Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

 1. Kundefokus
 2. Lederskap
 3. Menneskers engasjement
 4. Prosesstankegang
 5. Forbedring
 6. Bevisbasert beslutningstaking
 7. Relasjonsledelse

Fordelene med ISO 9001-sertifisering

 1. Oppnå økt kundelojalitet og øk gjenkjøpsgraden ved å møte kundenes krav og forventninger
 2. Bli i stand til å jobbe smartere og spar tid, penger og ressurser
 3. Reduser feilproduksjon og øk fortjenesten ved å forbedre bedriftens prosesser
 4. Motiver og engasjer medarbeiderne med tydelige og effektive interne prosesser
 5. Reduser kostnadene og tid til marked gjennom mer effektiv bruk av bedriftens ressurser
 6. Fokus på ledelsens forpliktelser
 •  

 

Forstå de nye europeiske Trinn V Utslippskravene

SANY omfavner ny teknologi for større effektivitet og økt bærekraftig ytelse.

Sany Gravmaskiner har Cummins dieselmotorer i en del gravemaskiner som gir større effektivitet med Cummins nye teknologi.

«Kvalitet forandrer verden»

Drevet av filisofien «Kvalitet forandrer verden» har SANY Europe blitt en av de mest fremtredende internasjonale produsentene av tunge maskiner 

Gravemaskiner – Beltegående Kraner – Lastebilkraner – Veianleggsmaskiner – Havnemaskiner

Årlig blir det satt av midler til forskning og utvikling for å holde produktene i forkant av teknologien.

 

Sany Gravemaskiner - Redusert utslipp fra anleggsmaskiner m/ «Stage V»
Ta kontakt

Sany Minigrave

Sany SY135C 13,5 Tonn Kompaktgraver med intelligente kontrollsystem tilpasset pumpeeffekten til den tilgjengelige motoreffekten for bedre økonomi og lavere drivstofforbruk.

Sany Kompaktgravere

Sany SY305C - 32 Tonns gravemaskin med "Stage V". Sany har rask levering på gravemaskiner, og omfavner ny teknologi for større effektivitet og økt bærekraftig ytelse. Leverer også et bredt spekter av deler og utstyr til de fleste anleggsmaskiner og motorerer

Sany Tyngre Gravemaskiner

SANY - Bransjeledende, global produsent av anleggs- og gruveutstyr, havnemaskiner, oljebormaskiner og fornybare vindkraftanlegg over hele verden.

Sany Global og Sany Europe