FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

 

RMF Bypass Filter er spesielt designet for mobil bruk i hydrauliske og/eller transmisjonssystemer

Ved  å legge til et RMF Bypass Filter til det hydrauliske systemet forbedres oljekvaliteten betraktlig og du får renere og større driftssikkerhet.

De kan enkelt monteres på nye og eksisterende installasjoner.

Vi leverer et leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.
Ta kontakt

RMF Bypass Filter (BPU)

Å bruke riktige smøremidler og sikre at de er i egnet kjemisk tilstand er en viktig forutsetning for å lykkes med maskinparken.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene.

Studier viser at omtrent halvparten av tapt maskinlevetid skyldes mekanisk slitasje og omtrent 80% av mekanisk slitasje skyldes partikkelforurensning i oljen.

Det er derfor en grunn til at når partikkelforurensning reduseres, reduseres også slitasjegradene og levetiden på komponentene øker.

Når et hydraulikksystem er i drift vil forurensninger finne veien inn i oljen og påvirke den fysiske og kjemiske sammensetningen. Slike forurensninger skaper mange problemer.

Endringene kan fort forårsaker sammenbrudd av tilsetningsstoffer og skape forurensning i utstyret.

 

Filtrering av oljen ved hjelp av enten dedikerte eller bærbare løsninger sikrer fjerning av forurensning, sikrer bærekraftig drift og holder utstyret ditt i gang lenger og mer effektivt

Overvåking av oljetilstand er en viktig komponent i enhver vedlikeholdsstrategi, fordi den gir data for tidlig forutsigelse og forebygger maskinsvikt som sikrer lang levetid og jevn drift av utstyret.

Spar penger og unngå maskinhavari ved å forebygge at kondens og partikler kommer inn i systemet.

RMF-bypass -filteret BPU er spesielt designet for mobil bruk i hydrauliske og/eller transmisjonssystemer.

Ved  å legge til et bypass-filter til det hydrauliske systemet forbedrer du oljekvaliteten og får renere og større driftssikkerhet.

De siste årene har RMF utviklet mye erfaring med å rengjøre og holde rene hydraulikk- og transmisjonssystemer i alt som beveger der hydraulikk- og/eller overføringssystemer er tilstede.

 

 • Gravemaskiner
 • Hjullastere
 • Skogsmaskiner
 • Asfalteringsmaskiner
 • Sementblandere
 • Flystøtteutstyr for bakken
 • Landbruksmaskiner

 

Filterelementer
Entreprenører
Landbruk

Tilkoblede bypass-enheter gjør det mulig for maskinførere å holde hydraulikkoljen ren og overvåke forurensningsnivået i sanntid i en økonomisk installasjon. 

De kan enkelt monteres på nye og eksisterende installasjoner, og kombinerer alle fordelene med By-Pass-filtre og forurensningssensorer.

 

Fordeler

 • Ren olje på grunn av høy filtreringseffektivitet
 • Stor kapasitet for smuss og vann
 • Kompakt og lett vedlikeholdsdesign
 • Miljøvennlige elementer tilgjengelig
 • Lengre levetid for olje og komponenter
 • Reduserer eierkostnadene
 • Bærekraftig

 

RMF -bypass -filteret BPU er utstyrt med en integrert trykkkompensert strømningsventil

Denne ventilen tømmer olje fra det viktigste hydrauliske systemet, passerer dette gjennom filteret, hvoretter det føres tilbake til det hydrauliske reservoaret. 

Mengden olje som til enhver tid utvinnes fra hovedsystemet er ubetydelig for å sikre at det ikke vil påvirke driften av hovedsystemet.

 

Tilleggssustyr 

RMF -bypass -filtre BPU kan eventuelt utstyres med et ekstra Watersorb -filter (BPUW) 

 

Filtrer olje til optimal ISO -renslighet

 

Offline filter fra RMF/Des-Case

Vi kan leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.

 

 • Standardaggregater for maks 22 000 liter tankvolum
 • Filterelementer med finheter fra 0,5 mikron
 • Vannabsorberende filterelementer som kan absorbere opp til 2 liter vann
 • Filteraggregat med partikkelteller (bildet over til høyre)
 • Filteraggregat med varmere

 

Fordeler med Offline filtrering med sirkulasjonsfilter

 • God lønnsomhet under riktige forhold
 • Filtrerer uavhengig av hovedsystemet
 • Stor smusskapasitet grunnet stabil oljestrøm
 • Kan ettermonteres på eksisterende system for bruk 24/7
 • Høyt renhetsnivå pga dybdefiltrering
 •  
Vi leverer et leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.

BPUW1A30HB000A

Vi leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.

OLUS2B30HB010000

Åndingsfilter for innluft på hydraulikktanker. 70-80 % av all fukt i hydraulikksystemer og girkasser kommer inn med luftstrømmen. Derfor er det viktig å ha et åndingsfilter (pustefilter) som fjerner både fukt og partikler.
Hydraulikkfilter

 

Hvordan fungerer dypdefiltrering?

Omløpsfilteret er utstyrt med en integrert trykkkompensert strømningsventil.

Med dybdefiltrering presses oljen gjennom filtermedia, og partiklene fanges opp i de små åpningene i media.

For å lage et dybdefilter, legges over 200 lag med filtermedier viklet rundt kjernen i et filterelement.

Dype filtre har porer i mange forskjellige størrelser. Avhengig av størrelsen på porene og den tid det tar for oljen å passere gjennom filtreringselementet, kan dette dype filtreringsmediet være veldig effektivt for å fange opp veldig små partikler.

 

Kontaktinformasjon