FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

RMF Bypass Filter er spesielt designet for mobil bruk i hydrauliske og/eller transmisjonssystemer

Ved  å legge til et RMF Bypass Filter til det hydrauliske systemet forbedres oljekvaliteten betraktlig, og du får enklere vedlikehold og større driftssikkerhet.

De kan enkelt monteres på nye og eksisterende installasjoner.

Vi leverer et leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.
Ta kontakt

RMF Bypass Filter (BPU)

Eiere av kjøretøy tenker ikke alltid over hva som pumpes inn i drivstofftanken. Moderne motorer er svært følsomme for urenheter og vann.

Når kjøretøyet begynner å fungere med mindre ytelse, problemer oppstår, da kan filtreringen bli en tankevekker for forebygging av motorhaveri og nedetid i driften.

Vedlikehold av ren olje kan forlenge utstyrets levetid så mye som 2-5 ganger.

Riktig bruk av smøremidler samtidig med at du sikre at de er i egnet kjemisk tilstand

FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU. Riktig bruk av smøremidler samtidig med at du sikre at de er i egnet kjemisk tilstand er en viktig forutsetning for å lykkes med maskinparken.

Kvalitet på filtrering og smøremidler for renslighet og maksimering av ytelsen på motoren

Overvåking av oljetilstanden er viktig i enhver tilstandsbasert vedlikeholdsstrategi. Den gir data for tidlig forebygging for å unngå utstyrssvikt, som igjen sikrer lang levetid, og jevn drift av utstyret.

Riktig bruk av smøremidler samtidig med at du sikre at de er i egnet kjemisk tilstand er en viktig forutsetning for å lykkes med maskinparken

Gjennom dagen kan oppvarming og avkjøling av driftstemperaturer og miljø ha en effekt på oljen. Endringer forårsaker nedbryting av tilsetningsstoffer, og skaper forurensning i utstyret.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene.

Filtrering av oljen ved bruk av bærbare løsninger som RMF Bypass Filter (BPU) sikrer fjerning av forurensing, og holder samtidig utstyret i drift lengre og mer effektivt.

Sammenlignet med bensin har diesel mer urenheter, inneholder oppløst vann, fritt vann , og parafin som kan blokkere drivstoffilteret i kaldt vær.

Vannet lar seg ikke komprimere. Derfor vil vann som passerer filteret kunne gi problemer for injektorer.

Studier viser at omtrent halvparten av tapt maskinlevetid skyldes mekanisk slitasje. Ca. 80% av mekanisk slitasje skyldes partikkelforurensning i oljen.

Det er derfor en grunn til at når partikkelforurensning reduseres, reduseres også slitasjegraden samtidig som levetiden på komponentene øker.

I hydraulikksystemer som er i drift vil forurensninger finne veien inn i oljen. Dette påvirker igjen den fysiske og kjemiske sammensetninge. Samtidig medfører forurensninger mange problemer.

Endringene kan fort forårsaker sammenbrudd av tilsetningsstoffer, samt skape forurensning i utstyret.

Hvordan fungerer hydrauliske off-line filtrering?

Så mye som 80 % av mekanisk feil på hydraulikksystemer viser seg å være forårsaket av oljeforurensinger i systemet.

Væsken pumpes gjennom forfilteret som fjerner mest vann, og større fast forurensning. I andre trinn passerer væsken gjennom RMF cellulose mikrofilteret hvor endelig fjering av vann finner sted, samt fjerning av faste partikler.

RMF Systems-filtrene har unike originale filterelementer. Med valg av filterfinhet  og filtereffektivitet  har de kapasitet til å fjerne selv de minste smusspartikler fra oljen. RMF Systems off-line oljefiltreringssystem har et bredt spekter av elementer i mikronstørrelser, filtermedier, samt væskekompatibilitet. 

Filtrering av høyviskositetsoljer både hydraulikk- og smøresystemer er en nesten umulig oppgave for fine filtre.  Tykkelsen på disse oljene ‘blokkerer’ nesten alle vanlige filtre. RMF Heated-enheten varmer opp oljen på en bestemt måte. Dermed reduseres viskositeten til et nivå som tillater finfiltrering uten at oljen utsettes for for høye temperaturer. Høye temperaturer  kan føre til overoppheting og brenning av oljen. Noe som gjør den ubrukelig.

Filtrering av oljen ved hjelp av enten dedikerte eller bærbare løsninger sikrer fjerning av forurensning, sikrer bærekraftig drift og holder utstyret ditt i gang lenger og mer effektivt

Hva er så fordeler med FILTRERING OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)?

 • Miljøvennlige filter
 • Ren olje på grunn av høy filtreringseffektivitet
 • Spesialdesignet for mobile applikasjoner i hydraulikk – og transmisjonssystemer
 • Kompakt og vedlikeholdsvennlig design
 • Overvåking av oljetilstanden er en viktig komponent i enhver vedlikeholdsstrategien
 • Reduserer driftskostnader
 • Utstyrt med en integrert trykkkompensert strømningsreguleringsventil
 • Overvåk gir data for tidlig forutsigelse og forebygger maskinsvikt
 • Sikrer lang levetid ,og i tillegg jevn drift av utstyre
 • De mest brukte biologisk nedbrytbare oljene i mobilsektoren er egnet for filtrering med RMF-filterelementer

Tilkoblede bypass-enheter gjør det mulig for maskinførere å holde hydraulikkoljen ren og overvåke forurensningsnivået i sanntid i en økonomisk installasjon. 

De kan enkelt monteres på nye og eksisterende installasjoner, og kombinerer alle fordelene med By-Pass-filtre og forurensningssensorer.

RMF Bypass -filteret BPU er utstyrt med en integrert trykkkompensert strømningsventil

Den integrerte ventilen tømmer oljen fra det viktigste hydrauliske systemet, leder den gjennom filteret, hvoretter oljen føres tilbake til det hydrauliske reservoaret. 

Mengden olje som til enhver tid utvinnes fra hovedsystemet er ubetydelig, for å sikre at det ikke vil påvirke driften av hovedsystemet.

Bypass-enhetene kan også kombineres med spesielle vannabsorberende spin-on-filtre. Nesten alle applikasjoner kan utstyres med et bredt utvalg av filterelementer.

Tilleggsustyr 

RMF -bypass -filtre BPU kan eventuelt utstyres med et ekstra Watersorb -filter (BPUW) 

De siste årene har RMF utviklet mye erfaring med å rengjøre og holde rene hydraulikk- og transmisjonssystemer i alt som beveger der hydraulikk- og/eller overføringssystemer er tilstede.

 • Gravemaskiner
 • Betongpumper
 • Hjullastere
 • Skogsmaskiner
 • Asfalteringsmaskiner
 • Sementblandere
 • Flystøtteutstyr for bakken
 • Landbruksmaskiner
Filterelementer
Entreprenører
Landbruk

Filtrer olje til optimal ISO -renslighet

Offline filter fra RMF/Des-Case

Vi kan leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.

 

 • Standardaggregater for maks 22 000 liter tankvolum
 • Filterelementer med finheter fra 0,5 mikron
 • Vannabsorberende filterelementer som kan absorbere opp til 2 liter vann
 • Filteraggregat med partikkelteller (bildet over til høyre)
 • Filteraggregat med varmere

 

Fordeler med Offline filtrering med sirkulasjonsfilter

 • God lønnsomhet under riktige forhold
 • Filtrerer uavhengig av hovedsystemet
 • Stor smusskapasitet grunnet stabil oljestrøm
 • Kan ettermonteres på eksisterende system for bruk 24/7
 • Høyt renhetsnivå pga dybdefiltrering
 •  
Vi leverer et leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.

BPUW1A30HB000A

Vi leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.

OLUS2B30HB010000

Åndingsfilter for innluft på hydraulikktanker. 70-80 % av all fukt i hydraulikksystemer og girkasser kommer inn med luftstrømmen. Derfor er det viktig å ha et åndingsfilter (pustefilter) som fjerner både fukt og partikler.
Hydraulikkfilter

Hvordan fungerer dypdefiltrering?

Omløpsfilteret er utstyrt med en integrert trykkkompensert strømningsventil.

Med dybdefiltrering presses oljen gjennom filtermedia, og partiklene fanges opp i de små åpningene i media.

For å lage et dybdefilter, legges over 200 lag med filtermedier viklet rundt kjernen i et filterelement.

Dype filtre har porer i mange forskjellige størrelser. Avhengig av størrelsen på porene og den tid det tar for oljen å passere gjennom filtreringselementet, kan dette dype filtreringsmediet være veldig effektivt for å fange opp veldig små partikler.

 

RMF System blir en del av Des-Case Corporation

Doedijns Group International (DGI) informerte i mars 2018 at de solgte sin filteravdeling, RMF Systems , til Des-Case Corporation . 

Des-Case Corporation ble grunnlagt i 1983 med det formål å levere innovative filtreringsprodukter til smøremiddelindustrien. De har hovedkontor i Godlettsville, Tennessee, USA.

Des-Case Corporation

I løpet av sine 30 år har RMF Systems blitt en betydelig aktør i filtermarkedet, med fokus på offline/bypass-filtrering, pustefiltre og tilstandsovervåkingsløsninger for flere markeder.

Kontaktinformasjon