Partikkelteller for kontroll av oljekvalitet og redusert driftsstans

Få kontroll over oljekvaliteten med å installere en partikkelteller

CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406

 

ta kontakt
CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406

Stasjonære partikkeltellere for overvåking av hydraulikkolje, smøreolje og diesel

Noen hydralikksystemer er mer kritisk enn andre, og enkelte systemer har høyere krav til renhet pga. systemets design

Diesel er blitt renere og det stilles strengere krav til smøreegenskaper av produsenter av drivstoffsystemer og motorer

Smøreegenskapene kan påvirkes av faktorer som forurensing, feilfylling og produktfeil

Partikler i oljen skal normalt fanges opp i filter, og kan skape problemer, driftsstans om dette ikke skjer

Kilde til partikler er viktig å få kontroll på i tillegg til metode for å holde evt. utvikling i sjakk

I hydraulikksystemet er oljen en av de mest kritiske komponentene

Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft. Den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger

Typer av forurensninger i hydraulikksystem:

 • Faste partikler
 • Oksidasjon
 • Myke partikler
 • Vann
 • Luft

Tilstandsbasert vedlikehold (prediktivt vedlikehold) er basert på kontinuerlig overvåking av utstyr og dataanalyse

Formålet med tilstandsbasert vedlikehold er å finne signaler på mulige feil før de oppstår

 

 

Typiske kilder til forurensning i hydraulikksystemet

Det er vanskelig å unngå forurensning  i hydraulikksystemer

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene

Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger

Forurensninger skaper mange problemer

 • Defekte komponenter
 • Redusert levetid på olje og utstyr
 • Redusert effekt i systemer
 • Driftsstans og nedetid på maskiner
 • Høye vedlikeholdskostnader

Valg av filter og riktig bruk av filtersystem er viktig for å øke driftssikkerheten og for å redusere produksjons- og vedlikeholdskostnader 

Den beste løsningen for å fjerne og hindre forurensning på lang sikt er å finne sjølve kilden

 1.  Forurenset ny olje ved oppstart eller påfylling av et hydraulikksystem(oljen blitt transportert og lagret i containere, tanker og transportsystemer, noe som medfører fare for forurensning)
 2. Forurensede komponenter
 3. Forurensninger ved inntrengning. Partikler fra omgivelsene trenger inn i hydraulikkoljen gjennom tilfeldige åpninger i hydraulikksystemet (Dette kan skje gjennom pustefilter eller sylinderpakninger som lekker, eller når hydraulikksystemet åpnes for vedlikehold)
 4. Forurensninger som skapes internt i systemet (Temperaturendringer kan skape kondens som igjen medfører vannforurensning, og friksjon av komponenter kan forårsake forurensninger i form av faste partikler i hydraulikkoljen 

 

Det finnes flere typer hydraulikkolje som er tilpasset ulike applikasjoner

 • Mineralolje
 • Syntetiske oljer
 • Biologisk nedbrytbare oljer
 • Flammehemmende oljer

 

 

Contamination Monitoring Sensor (CMS)

CMS in-line partikkelteller overvåker og viser automatisk faste partikler, relativfuktighet (% RF) og temperatur i ulikehydraulikkoljer.

Den er designet for å kunne monteres direkte på systemer som krever tilstandskontroll, og når plass og kostnade setter begrensninger

 

 

CMS (Contamination Monitoring Sensor) partikkelteller fra RMF måler partikkelinnhold, fuktighets – og temperaturnivået i oljen i hht. ISO 4406
Mobil Delvac ™ Motoroljer Teknologi som bidrar til å maksimere motorens levetid. Det finnes et Mobil Delvac™ smøremiddel for alle behov i en dieselmotor, fra oljer for tyngre maskiner til smørefett og kjølevæsker
Olje og Smøring
Fleetcool OAT kjølevæske på alle kjøretøy – skal ikke byttes – enkelt! Nye motorer må i dag ha organisk kjølevæske. Fleetcool OAT kjølevæske fra Fleetguard er en organisk EG (etylenglykol) som du trygt kan bruke til hele maskinparken. Med riktig vedlikehold varer den hele motorens levetid og skal ikke byttes.
Fleetcool OAT Kjølevæske
Veivhusventilasjonsfilter for motorer fra kjente varemerker - AF26188
Filter
Blogg