Bærekraftige byer og sterke distrikter

Deler, utstyr eller hammeren du trenger til jobben er som regel ikke langt unna hvis du velger Parts AS som din leverandør og samarbeidspartner

Vi er en av Norges største leverandør av glass til anleggsmaskiner. For deg som er maskineier kan vi kartlegge filter til dine maskiner og lage maskinlister via Lekang filtersystem. Med store maskinparker med kjøretøy, flåter med fartøy og annet utstyr med filter er det helt avgjørende å ha rett filter til rett tid for å holde produksjonen gående.

Våre kunder utfører også undervannsprosjekter på en rekke oppdrag langs hele norskekysten og skandinavia.

Nye miljøkriterier for anleggsbransjen

Mijøvennlige alternativer har stort fokus i mange bransjer og på arbeidsplasser rundt omkring i Norge

Miljøfokus i anleggsbransjen handler om mer enn noen få elektriske maskiner

Massehåndtering har stor innvirkning på miljøet og bedrifter tar ansvar og tenker helhet.

På Skei i Jølster brukes store mengder overskuddsmasser til samfunnsnyttige formål. Kortreist og miljøvennlig 

Overskuddsmasser gir rassikring, rasteplass og næringspark

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lanserte 26.11.2020 det nye miljøkriterier for anleggsanskaffelser.

Miljøkriterier for anlegg er et svært viktig miljø- og klimatiltak. Det offentlige står bak store anleggsprosjekter og kan derfor gjøre mye for å få ned utslippene. Klarere og mer ensartet praksis vil bety mye for både oppdragsgivere og leverandører, slik at de tør satse på framtidsrettede null- og lavutslippsløsninger.

Ved bygging av veier er det et stort potensial for å minimere klimafotavtrykket ved å velge lavutslippsmaterialer.

Utslipp fra maskiner og utstyr på anleggsplassen kan reduseres ved at entreprenørene tar i bruk biodrivstoff eller utslippsfrie teknologi, samt har god logistikk i prosjekter

 

Fossil – og utslippsfrie byggeplasser

Global oppvarming og reduksjon av klimautslipp 

Utslippsreduserende tiltak sprer seg gradvis til mange bransjer, også innen bygg – og anleggssektoren

En fossilfri byggeplass benytter energikilder som ikke gir utslipp av CO₂e på byggeplassen

Enkelte kommuner og byggherrer har selv tatt initiativ, og setter allerede krav til reduserte utslipp og /eller fossilfrie byggeplasser i enkelte prosjekter.

Parts AS ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom våre forretningsaktiviteter basert på våre veiledende prinsipper.

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier og jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft

Vi har som mål å skape en positiv innvirkning på samfunnet der det er mulig

Klikk deg inn på linken under for lese mer om Twinca`s elektriske dumpere som utviklet med fokus på innovativt design og bæredyktighet. 

 

DELER, UTSTYR OG GLASS TIL ANLEGGSMASKINER

Vi leverer nytt og brukt tilbehør til anleggsmaskiner. Det er store aktiviteter innen bygg og anlegg.

Vi samarbeider med ledende aktører innen prosjektering og rådgivning som jobber både nasjonalt og internasjonalt.

 Vi lagerfører glass til kjente merker som Volvo, Hitachi, Caterpillar, Kobelco, Kato, Hyundai, Doosan, Komatsu, Kubota, Takeutchi, Airman, Case og JCB.

dELER OG UTSTYR
Belter og Understell til anleggsamaskiner

GLASS TIL ANLEGGSMASKINER

Knust glasset på anleggsmaskinen? Ta gjerne kontakt. Vi hjelper deg.

Lagerfører glass til kjente merker som Volvo, Hitachi, Caterpillar, Kobelco, Kato, Hyundai, Doosan, Komatsu, Kubota, Takeutchi, Airman, Case og JCB.

TWINCA ELEKTRISKE DUMPERE

Den nyeste teknologien

Twinca`s elektriske modeller er utviklet med fokus på innovativt design og bæredyktighet. De elektriske modellene er designet med henblikk på å redusere forurensing og blir drevet av et vedlikeholdsfritt batteri.

Twinca Dumper

FILTER TIL ANLEGGSMASKINER OG MOTORER

Vi representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.

FILER

                                                                                     KJENTE VAREMERKER

Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER