Veivhusventilasjon

Åpent eller lukket filtersystem for veivhusventilasjon

Utslipp av oljedamp og oljedrypp fra motorer forårsakes av at gasser og olje under høyt trykk unnslipper rundt stempelringene. Dette forurenser motoren og omgivelsene.

Veivhusventilasjonssystemer sørger for en reduksjon av mengden av forurensninger og beskytter miljøet

Det er viktig å ha kontroll over motoren`s veivhusventilajon for å unngå skader

På dagens dieseselmotorer er det mest vanlig med lukket veivhusventilasjonssystem der gassene ledes tilbake til motorens luftinntak og oljen ledes tilbake til motorsumpen.

Et åpent veivhusventilasjonssystem reduserer forurensninger før luften ledes ut i atmosfæren.

 

Utslipp av oljedamp og oljedrypp fra motorer forårsakes av at gasser og olje under høyt trykk lekker rundt stempelringene. Dette forurenser motoren og omgivelsene. Veivhusventilasjonssystemer sørger for en reduksjon av mengden av forurensninger og beskytter miljøet.

AF26188

20161

Utslipp av oljedamp og oljedrypp fra motorer forårsakes av at gasser og olje under høyt trykk lekker rundt stempelringene. Dette forurenser motoren og omgivelsene. Veivhusventilasjonssystemer sørger for en reduksjon av mengden av forurensninger og beskytter miljøet.

20452

20458

Filter

les mer

Filterelementer

les mer