Filter til bransjene Elkraft, Elektronikk og Telekommunikasjon

 

telekommunikasjon – El-kraft – elektronikk

filter og filterløsninger

 

Vi ønsker sammen med våre kunder å være en del av det spennende markedet for Telekommunikasjon – El-kraft og Elektronikk som tilpasses store endringer og klimavennlig kraftsystem

Leverandør av filter, filterelementer og filterløsninger til ledende aktører innen Teletekniske infrastrukturtjenester, El-kraft og Elektronikk

Digitalisering av kraftnettet og en elektrifisering av samfunnet skaper nye, spennende utfordringer innen telekommunikasjon, el-kraft og elektronikk

Våre kunders tjenester omfatter både design, planlegging, prosjektering, bygging, installasjon, drift og vedlikehold både til private hjem, bedrifter og samfunnsaktører.

Vi er stolt over å være samarbeidsparter for kunder som etablerer og drifter fremtidsrettet, robuste telekomnett, og som tenker bærekraft.

Våre kunder er ledende aktører innen elektro – og installasjonsløsninger både på land og offshore, jobber med drift og vedlikehold av mobil og kringkasting, automasjonsanlegg, industri – og bygningsinsstallasjoner.

Elektrifisering og digitalisering er kjernen i transformasjonsreisen mot et karbonnøytralt samfunn. 

CCS (Karbonfangst- og lagring) er et av tiltakene som FNs klimapanel anbefaler for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius. Det internasjonale energibyrået sier at vi må lagre flere milliarder tonn CO2 hvert år om vi skal klare å redusere den globale oppvarmingen.

Les mer om «Fangst, transport og lagring av CO2

Det norske strømnettet gir muligheter for å knytte sammen enorme mengder med data fra sensorteknologi, kundesystemer og droner.

 

Stort lager av høykvalitetes filter og filterløsninger med den nyeste teknologien

Representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer varemerker fra de største filterprodusentene på det globale markedet.

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Lekang Filter – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker, MP Filtri – RMF – MANN FILTER – Separ Filter

 

Fleetguard filter produseres av Cummins Filtration 

Cummins Filtration eies av den  amerikanske motorprodusenten Cummins Inc.

Cummins Filtration produserer Fleetguard filter og kjølevæske til dieselmotorer, generatorer og gassmotorer som passer til alle de store motorfabrikatene innen anlegg, transport, landbruk, kraftverk, industri, havbruk og marine.

I samarbeid med vår filterleverandør har vi et effektivt webbasert verktøy, som holder orden på maskinparken til våre kunder.   

Fleetguard tilbyr en komplett serie med filtre spesielt utviklet for et bredt spekter av systemer.                                        

Fleetguard

Filtration Group

Ren energi til alle

Bærekraftsmål Nr.7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi.

I Norge forsøker vi å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. Dette gjør vi fordi det er mer klimavennlig og støtter opp om målene i Parisavtalen.

I motsetning til Norge har mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika nok med å i det hele tatt produsere strøm til befolkningene sine, uavhengig om den er fossil eller fornybar. 

Solkraft

Klimaet i Norge sammen med en stor teknologisk utvikling har gjort at stadig flere undersøker mulighetene for å installere solceller på sine bygg.

Solkraft er en miljøvennlig og bærekraftig energikilde, som er tilgjengelig for alle.

El-kraft og bærekraftig energi

Stadig strengere miljøkrav, nye materialer og mer utstyr som driftes med elektrisk energi gjør utviklingen i kraftsektoren spennende.

Elektrisk energi er helt avgjørende for at et moderne samfunn skal fungere, og det blir stadig større fokus på fornybar energi og miljøvennlig transport. 

Luftfilter/Kabinfilter/AC
Høykvalitets filter til anleggsmaskiner og motorer - FF 5405
Filter og filterløsninger

Våre varemerker

Parts AS - Filter leverandør av Fleetgurad Filter.
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MANN FILTER til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
Racor Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av anleggsmaskiner.
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.
Bærekraftsplan de neste årene.

 

Bærekraftsplan de neste årene

Det er spennende å følge med hvordan bransjen og bedrifter jobber mot bærekraftig drift og i forhold til internasjonale prinsipper

CDP (Carbon Disclosure Project) driver det globale informasjonssystemet for investorer, selskaper, byer, stater og regioner for å håndtere miljøpåvirkningen

CDP`s arbeid er avgjørende for suksessen til global virksomhet i det 21.århundre

CDP samarbeider med selskaper over hele verden og hjelper til med å ha fokus på å måle, administrere, avsløre og tilslutt få redusert klimautslippene

 

EU`s taksonomi for bærekraftig finans er et felles klassifieringssystem som definerer hvilke økonomiske aktiviteteter som er bærekraftige

Bærekraftig finans er et innsatsområde i EU som kan bli viktig for næringslivet i Europa fremover.

I 2020 la EU frem «The European Green Deal» – EUs grønne giv

Dette er en vekststrategi for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050

Et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, såkalt «taksonomi», er et sentralt verktøy i EUs grønne omstilling.

Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, «taksonomien», skal bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. Dette vil kreve en innsats hos bedriftene som er omfattet av det nye klassifiseringssystemet.

Ved å skape et rammeverk for bærekraftig finans, kan man øke finansieringen av bærekraftige løsninger og håndterer finansiell risiko som skyldes klimaendringene. Det kan også motvirke såkalt «grønnvasking» og gjøre det enklere å få tilgang til informasjon om hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige.

Rammeverket for taksonomien er allerede vedtatt og i november 2020 kom det første utkastet til konkretee kriterier og grensverdier for hvilke aktiviteter som kan defineres som miljømessig bærekraftige.

Den omhandler områder som er viktige for Norge:

Gasskraftverk med CCS, lavkarbon hydrogen, vannkraftverk, bioenergi og maritim transport.

 

Eon er Tysklands største investor i fornybar energi, og har brukt store midler på vind, sol og lagring

 

Treforedlingsanlegget til Holzkontor Preussen GmbH er et av de største avfallshåndteringsselskaper i Berlin på vedgjenvinning.

Basert på den lille Sophienwerder-halvøya i det vestlige Berlin, har dette prosessanlegget for gjenvunnet trevirke en av de høyeste kapasitetene over hele Tyskland, og behandler 315 000 tonn tre årlig.

En ombygd SANY SY500H beltegraver har stått for rask og effektiv lasting fra sommeren 2021.

Sany Europe

 

Enten den brukes til utvinning i et stein- eller grusbrudd er Sany`s Gravemaskin SY  500H med kraftig hydraulisk system etterspurt der store mengder materiale må flyttes

 
Den forsterkede førerhusstrukturen i henhold til ROPS/FOPS-spesifikasjonene sikrer et trygt arbeidsmiljø for maskinføreren.
 
Dette innbærer at gravemaskinen er ustyrt med sikkerhetsbestemmelser designet med tanke på sikkerhet:
Roll-Over Protective Structures (ROPS) – Veltebeskyttelse(rundvelt)
Falling-Object Protective Structures (FOPS) – Beskyttelsestak
 
Sany har bygget om Sany 500H for å dekke behovene til Holzkontor Preussess`s tregjennvinningsanlegg.
 
Treforedlingsanlegget til Holzkontor Preussen GmbH er et av de største avfallshåndteringsselskaper i Berlin på vedgjenvinning.
 
Basert på den lille Sophienwerder-halvøya i det vestlige Berlin, har dette prosessanlegget for gjenvunnet trevirke en av de høyeste kapasitetene over hele Tyskland, og behandler 315 000 tonn tre årlig.
 
I dag drives det vedfyrte kraftvarmeanlegget av selskapet Innogy , et datterselskap av RWE(energiselskap) og treforedlingsanlegget av Holzkontor Preussen , et datterselskap av UAI GmbH med eneaksjonær Michael Klotz.
 
Herfra forsynes blant annet en EON termisk kraftstasjon med flis.
 
Innogy ble etablert i april 2016, da deler av RWE ble skilt ut til et separat selskap, inkludert strømnettet og infrastrukturen, handelsvirksomheten og fornybarvirksomheten.
 
Samarbeidet mellom Equinor, RWE og Hydro utgjør en sterk kombinasjon av erfaring og ekspertise innen utbygging av havvind, innsikt i energimarkedet og gjennomføring av store industriprosjekter.
 
Transportmessig er de to selskapene hovedsakelig forbundet via vannveiene i Berlin. Her kjører push-lektere mellom distriktene Rudow og Spandau og transporterer mer enn 50 % av veden som kreves for produksjon av varme og elektrisitet.
 
I følge avfallsforordningen deles trevirke inn i fire treavfallskategorier avhengig av forurensning.
 
 
 
 
 

En ombygd SANY SY500H beltegraver har stått for rask og effektiv lasting fra sommeren 2021

 
Både prosessanlegget og EON termiske kraftstasjon er direkte koblet til en farbar vannvei.
 
Dette gjør at store mengder ved kan transporteres med skyvelektere i skytteltrafikk.
 
Hjullasterne som har vært brukt er ikke ideelt egnet for lasting på et skip.
 
Holzkontor Preussen var derfor på utkikk etter en løsning for å laste store mengdene av materiale trygt og effektivt.
 
Løsningen ble funnet i den store SANY gravemaskinporteføljen.
 
Den 50 tonn tunge SANY SY500H gravemaskin ble det utviklet i samarbeid med SANY-partneren BSS Heavy Machinery GmbH.
 
Den nye maskinen skulle stå for rask lasting av stort volum flis på fartøyer som står vedsiden og komprimerer denne lasten.
 
To av de viktigste kravene ved lasting av skip med bulkgods er den store mengden som skal flyttes og den store bredden på området som skal lastes.
Treflisen må fordeles raskt og jevnt, og også komprimeres over hele lasteområdet.
 
For dette formålet ble SY500H konvertert til bruk med ansiktsskavl og en spade av lett materiale med en kapasitet på 17,5 cbm ble lagt til.
 
Bommen og stokken ble forlenget for å oppnå ønsket rekkevidde på 12 meter.
For å sikre stabilitet med denne rekkevidden og nyttelasten ble også bakvekten økt.
 
Dette resulterte også i en vektøkning på maskinen til totalt rundt 60 tonn.
Prosjektet med det Berlin-baserte resirkuleringsanlegget viser nok en gang styrken til SANY Europe.
 
Maskineriet imponerer først og fremst kundene på grunn av dens høye kvalitet.
Maskinen imponerer med sin høye kvalitet, bruken av høykvalitets merkede komponenter og konkurransedyktige avtaler.
 
SANY Europe blir stadig viktigere i den europeiske anleggsmaskinsektoren.