FILTER TIL Marine og HAVBRUK

Oppdrett og skipsfart vil være helt avgjørende for kystnasjonen Norge også i fremtiden. Vi samarbeider og er leverandør av filter til små og store selskaper i og rundt marine og havbruk.

Daglig får vi forespørsler på filternummer og komplette filterpakker. Vi har fokus på rask respons, riktig filter og rett levering. Vi har stort lager av filtervarianter av høy kvalitet, og har gjennom mange år forsynt trofaste rederikunder med filterpakker til ulike typer fartøy

Zinkanoder til fritidsbåt

Båten utsettes for stor korreksjonsrisiko. Tæring kan bli svært kostbart. Lekkestrømmen finner mange veier i det fuktige miljøet som båtens installasjoner befinner seg i. Zinkakodene gir katodisk beskyttelse.

Kontakt oss