Kvalitets filter og bærekraftige filterløsninger til fiskeoppdrett, fiskebåter, brønnbåter og ulike arbeidsfartøy

Parts AS er leverandør av høykvalitets filter og filterlølsninger fra ledende filterprodusenter på markedet til bransjene mariene, havbruk og kystfiske over hele Norge. 

Når det gjelder marinefartøy er god filtrering veldig avgjørende for å opprettholde driftseffektiviteten, og forlenge levetiden til motoren.

Oppdrett og skipsfart vil være helt avgjørende for kystnasjonen Norge også i fremtiden.  Norge er en av verdens største eksportører av oppdrettsfisk, og denne sektoren gir arbeidsplasser og økonomisk vekst i mange kystområder.

Norge har investert mye i bærekraftig oppdrett, og har vært en pioner i utviklingen av moderne oppdrettsteknologi. Dette inkluderer anlegg med kontrollerte miljøforhold, nøye overvåkning av fiskehelse og bruk av avanserte filtrerings- og vannbehandlingssystemer for å minimere påvirkningen på det omkringliggende miljøet.

Vi samarbeider og er leverandør av filter til små og store selskaper i og rundt marine, havbruk og kystfiske. Vi er stolt av våre kunder som tester og forsker på ny teknologi, og som har stort fokus på miljøforvaltning og innovasjon. 

Her er noen viktige poeng om hvorfor filtrering er så viktig:

1. Beskyttelse mot forurensninger

Havvann og luft kan være full av partikler og forurensninger, som kan skade motorer og maskineri. Gode filtre fjerner disse partiklene, beskytter mot korrosjon og reduserer slitasjer.

2. Optimal ytelse

Riktig filtrering bidrar til å opprettholde optimale driftsbetingelser for motoren. Dette fører til bedre drivstoffeffektivitet og redusert nedetid.

3. Forlenger levetiden på maskiner og utstyr

Dårlig filtrering kan føre til avleiringer og skade på motordeler. Dette kan føre til kostbare reparasjoner og til og med motorfeil. God filtrering forlenger levetiden til motoren og maskineriet.

4. Miljøhensyn

Når vi opererer i sårbare marine miljøer som kystområder  er det veldig viktig å minimere utslipp og forurensning. Effektiv filtrering bidrar til å oppfylle miljøkrav med redusert utslipp.

5. Økt lønnsomhet

Redusert driftsstans

REPRESENTERER DE STØRSTE FILTERPRODUSENTENE PÅ MARKEDET!

Vi ønsker å satse på innovative, trygge, kjente høykvalitets produkter og tjenester som oppfyller et bredt spekter av kundekrav.

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier og jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft.

våre varemerker:

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) -Argo-Hytos Bosch – Rexroth – Parker – MP Filtri – RMF – MANN FILTER – SEPAR FILTER

ta kontakt i dag
FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

Filterelementer

Mobilgard ™ HSD -serien

Mobil™ Motoroljer - Enten du trenger en syntetisk eller syntetisk blandingsolje til bilen eller lastebilen din – eller til og med motorsykkel- eller racingoljer – kan riktig olje hjelpe deg med å få mest mulig ut av kjøretøyet

Olje og Smøring

Sjøfrakt Maritime Tjenester

Automatisk renseanlegg for diesel på marinefartøy med KFWA

Marinefartøy krever applikasjonene som sikrer sikkerhet, pålitelighet, optimalisert ytelse og bærekraft

  • KFWA brukes til drivstoffiltrering og separering på fartøy
  • Rensesystemet monteres slik at det renser dieselen som pumpes ut av hovedtanken
  • De faste partiklene fanges opp i filterelementet
  • Etter filtrering får du en dieselrenhet som er i samsvar med motorprodusentenes krav
  • Sikret maks beskyttelse av kostbare dieselinjektorer og andre utsatte motorkomponenter
KFWA fra Filtration Group for effektiv drivstoffiltrering og separering på marine fartøy.

FG Fluid Solutions (Filtration Group) tilbyr to forskjellige automatiske dieselrensesystemer:

les mer

Automatisk renseanlegg for diesel på redningsskøyte

«Vi har god erfaring med automatisk renseanlegg på dieselsystemet fra andre redningsskøyter. Den nye løsningen forenkler vedlikeholdet. Separatoren som ble byttet ut måtte rengjøres. På renseanlegget skal vi kun bytte filter»

Per Morten Larsen, Teknisk Inspektør i Redningsselskapet.

KFWA for effektiv drivstoffiltrering og separering på marine fartøy

Redningsselskapet

Et utvalg av våre filter

Brennstoffilter - FS20402 Marine Havbruk

FS20402 A

Racor Filterhus Vannseparerende 900FH30 Marine Havbruk Kystfiske

900FH30

Veivhusventilasjon filter for anleggsmaskiner og motorer - Varenr. 20458

20458

Utslipp av oljedamp eller oljedrypp fra motorer forårsakes av at gasser og olje under høyt trykk lekker rundt stempelringene.

Dette forurenser motoren og omgivelsene. Veivhusventilasjonssystemer sørger for en reduksjon av mengden av forurensninger og beskytter miljøet.

Andre årsaker til oljelekkasjer kan være dårlig montert eller løst oljefilter. 

Veivhusventilasjons filter

 

 

Norsk sjømatnæring er best i klassen på mange områder

Gjennom flere tiår har norsk sjømatbransje vært i front når det gjelder satsing på teknologiutvikling, forskning, innovasjon og bærekraftig forvaltning.

Daglig får vi forespørsler på filternummer og komplette filterpakker. Vi har fokus på rask respons, riktig filter og rett levering. Vi har stort lager av filtervarianter av høy kvalitet, og har gjennom mange år forsynt trofaste rederikunder med filterpakker til ulike typer fartøy

tA KONTAKT

våre varemerker:

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) -Argo-Hytos Bosch – Rexroth – Parker – MP Filtri – RMF – MANN FILTER – SEPAR FILTER

Parts AS har i en årrekke samarbeidet og er filter leverandør av bærekraftige høykvalitets filter fra ledende produsenter på det globale markedet til transport kunder. Vi leverer til både små og store transportselskaper, statlige selskaper og kommunale foretak over hele Norge.

TETTE FILTER

Tette dieselfilter er en av de vanligste årsakene til driftsstans. Som en ekstra sikkerhet kan du montere diesel forfilter fra Separ med vannutskiller. Med en duplex variant kan du bytte filter under drift. 

ZINKANODER TIL FRITIDSBÅT

Båten utsettes for stor korreksjonsrisiko. Tæring kan bli svært kostbart. Lekkestrømmen finner mange veier i det fuktige miljøet som båtens installasjoner befinner seg i. Zinkakodene gir katodisk beskyttelse.

Bærekraftig havbruk

Norsk havbruk er en av Norges mest internasjonale næringer, samtidig som produksjonen er lokalt forankret. Samtidig er havbruksnæringen utpekt som nasjonalt satningsområde i Norge.

Vi er stolt av våre kunder som har Global G.A.P. (Good Agricultural Practices)-sertifisering eller har som mål å få sertifiseringa

Vi er stolt av våre kunder som følger bærekraftstrategien i samsvar med FN`s bærekraftmål og invisterer i teknologi og innovsjon som bidrar til bærekraftig drift

 

 

kyst – og havfiske

Norge har en lang kystlinje og vi er glad for å være filterleverandør til kunder over hele Norge. Vi er også glad for å kunne samarbeide med engasjerte kunder som tenker fremtidsrettet, bærekraftig fiskerinæring og miljø

Høykvalitets filter til marine fartøy fra kjente filterprodusenter på det globale markedet.

Fiskeri

Fiske og fangst har vært viktig grunnlag for arbeid og bosetting langs norske kysten.

Noreg samarbeidar med ei rekke land om fiskeri, kvoter, tillatelser og bekjemping av ulovlig fiske er et viktig arbeid. Nærings- og Fiskeridepartementet har derfor en aktiv internasjonal rolle her

Fiskeri påvirker mariene økosystemer. Derfor reguleres fiskeriene strengt slik at også kommende generasjoner kan spise fisk fra norske havområder

I løpet av de siste 20-30 årene har fiskeri utviklet set til en viktig økonimisk sektor i Norge. 

Filter til marine, havbruk og kystfiske

Havbruk

Norsk havbruksnæring produserer sunn og god sjømat og er med på å skape viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. Næringa er ei stor eksportnæring, og Norge er i front når det gjelder innovasjon og utvikling på dette området

I dag drives det oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet

De rike ressursene i havet har gjennom århundrer lagt grunnlag for livskraftige lokalsamfunn langs hele kysten i Norge.

Innfører nye krav for flåterapportering

Fiskeri- og sjømatministeren innfører krav om sikker sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter

Målet er at det skal bli vanskeligere å omgå loven uopplagt ved bedre oppfølging på dokumentasjon, digitalisering og mer effektiv fiskerikontroll.

Det vil også komme krav om innmelding av landingssteder – og tidspkt. Kravene er gjeldende fra 01.01.2022 for fartøy med til 11 meter og senere i 2022 og 2023 for mindre fartøy 

Obligatoriske VMS-sporing(alle fiskefartøy skal spores med det sikre sporingssystemet VMS) gir kontrollmyndighetene fullt overblikk over den kommersielle fiskeflåtens bevegelser i sanntid. Det vil forebygge svarte landinger, brudd på sonebestemmelser og ulovlig fiske av andre fartøys kvoter.

Ny krav for flåterapportering 

Hydrogenrevolusjonen når havbruksnæringen

Under Trøndelagsmøtet 13.01.2021 kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første hydrogendrevne oppdrettsbåt.

Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen.

Det er ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står for tildelingen, gjennom Pilot-E-ordningen

Dermed tar Norge grep for å etablere forsprang på bruk i maritim transport og dermed setter oss i stand til å få bukt med store klimautslipp på en måte som norsk næringsliv kan skape arbeidsplasser fra.

Aktører innen fiskeri og havbruk får millioner til grønn omstilling

Regjeringens nysatsing – «Grønn plattform» 

Bak Grønn plattform-satsingen står fem departementer: Nærings- og Fiskeridepartementet, Olje- og Energidepartementet, Klima- og Miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Støtten gis gjennom Grønn plattform til bedrifter og forskningsinstitutter som jobber med prosjekter som legger til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv. 

Nærings- og fiskeridepartementet har bevilget 6,3 mill. kroner til prosjekter knyttet til fiskeri og havbruk i pressmelding 11.02.2021

Utslipp skal kuttes samtidig som det legges tilrette for grønn vekst

Den grønne platform er en viktig satsing for regjeringen. Prosjekter skal gi oss nye grønne arbeidsplasser som kan fører til økt eksport på sikt

Flere av prosjektene går på tvers av bransjer

Av prosjektene relatert til fiskeri og havbruk gis støtte til forprosjekter om gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø, hydrogendrevne fiskefartøy og lavutslippsverdikjede for havbruk

Grønn plattform –  Milloner til fiskeri og havbruk

 

KJENTE VAREMERKER – TRYGG HANDEL

Vi representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.

Vi har i samarbeid med vår filterleverandør Lekang Filter AS et effektivt webbasert verktøy som holder orden på maskinparken til våre kunder.

Fleetguard Filter til anleggsmaskiner og motorer
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Racor Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av anleggsmaskiner.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
MANN FILTER til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.