Norsk sjømatnæring er best i klassen på mange områder.

Gjennom flere tiår har norsk sjømatbransje vært i front når det gjelder satsing på teknologiutvikling, forskning, innovasjon og bærekraftig forvaltning.

Daglig får vi forespørsler på filternummer og komplette filterpakker. Vi har fokus på rask respons, riktig filter og rett levering. Vi har stort lager av filtervarianter av høy kvalitet, og har gjennom mange år forsynt trofaste rederikunder med filterpakker til ulike typer fartøy

tA KONTAKT

REPRESENTERER DE STØRSTe FILTERPRODUSENTENE 

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) -Argo-Hytos Bosch – Rexroth – Parker – MP Filtri – RMF – MANN FILTER – SEPAR FILTER

Filter

TETTE FILTER

Tette dieselfilter er en av de vanligste årsakene til driftsstans. Som en ekstra sikkerhet kan du montere diesel forfilter fra Separ med vannutskiller. Med en duplex variant kan du bytte filter under drift. 

ZINKANODER TIL FRITIDSBÅT

Båten utsettes for stor korreksjonsrisiko. Tæring kan bli svært kostbart. Lekkestrømmen finner mange veier i det fuktige miljøet som båtens installasjoner befinner seg i. Zinkakodene gir katodisk beskyttelse.

Bærekraftig havbruk

Norsk havbruk er en av Norges mest internasjonale næringer, samtidig som produksjonen er lokalt forankret. Samtidig er havbruksnæringen utpekt som nasjonalt satningsområde i Norge.

Vi er stolt av våre kunder som har Global G.A.P. (Good Agricultural Practices)-sertifisering eller har som mål å få sertifiseringa

Vi er stolt av våre kunder som følger bærekraftstrategien i samsvar med FN`s bærekraftmål og invisterer i teknologi og innovsjon som bidrar til bærekraftig drift

 

 

kyst – og havfiske

Norge har en lang kystlinje og vi er glad for å være filterleverandør til kunder over hele Norge. Vi er også glad for å kunne samarbeide med engasjerte kunder som tenker fremtidsrettet, bærekraftig fiskerinæring og miljø

Filter

Fiskeri

Fiske og fangst har vært viktig grunnlag for arbeid og bosetting langs norske kysten.

Noreg samarbeidar med ei rekke land om fiskeri, kvoter, tillatelser og bekjemping av ulovlig fiske er et viktig arbeid. Nærings- og Fiskeridepartementet har derfor en aktiv internasjonal rolle her

Fiskeri påvirker mariene økosystemer. Derfor reguleres fiskeriene strengt slik at også kommende generasjoner kan spise fisk fra norske havområder

I løpet av de siste 20-30 årene har fiskeri utviklet set til en viktig økonimisk sektor i Norge. 

Havbruk

Norsk havbruksnæring produserer sunn og god sjømat og er med på å skape viktige arbeidsplasser og verdier for Norge. Næringa er ei stor eksportnæring, og Norge er i front når det gjelder innovasjon og utvikling på dette området

I dag drives det oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet

De rike ressursene i havet har gjennom århundrer lagt grunnlag for livskraftige lokalsamfunn langs hele kysten i Norge.

Innfører nye krav for flåterapportering

Fiskeri- og sjømatministeren innfører krav om sikker sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter

Målet er at det skal bli vanskeligere å omgå loven uopplagt ved bedre oppfølging på dokumentasjon, digitalisering og mer effektiv fiskerikontroll.

Det vil også komme krav om innmelding av landingssteder – og tidspkt. Kravene er gjeldende fra 01.01.2022 for fartøy med til 11 meter og senere i 2022 og 2023 for mindre fartøy 

Obligatoriske VMS-sporing(alle fiskefartøy skal spores med det sikre sporingssystemet VMS) gir kontrollmyndighetene fullt overblikk over den kommersielle fiskeflåtens bevegelser i sanntid. Det vil forebygge svarte landinger, brudd på sonebestemmelser og ulovlig fiske av andre fartøys kvoter.

Ny krav for flåterapportering 

Hydrogenrevolusjonen når havbruksnæringen

Under Trøndelagsmøtet 13.01.2021 kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første hydrogendrevne oppdrettsbåt.

Et konsortium bestående av teknologi- og industriaktører skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen.

Det er ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet som står for tildelingen, gjennom Pilot-E-ordningen

Dermed tar Norge grep for å etablere forsprang på bruk i maritim transport og dermed setter oss i stand til å få bukt med store klimautslipp på en måte som norsk næringsliv kan skape arbeidsplasser fra.

Aktører innen fiskeri og havbruk får millioner til grønn omstilling

Regjeringens nysatsing – «Grønn plattform» 

Bak Grønn plattform-satsingen står fem departementer: Nærings- og Fiskeridepartementet, Olje- og Energidepartementet, Klima- og Miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Støtten gis gjennom Grønn plattform til bedrifter og forskningsinstitutter som jobber med prosjekter som legger til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv. 

Nærings- og fiskeridepartementet har bevilget 6,3 mill. kroner til prosjekter knyttet til fiskeri og havbruk i pressmelding 11.02.2021

Utslipp skal kuttes samtidig som det legges tilrette for grønn vekst

Den grønne platform er en viktig satsing for regjeringen. Prosjekter skal gi oss nye grønne arbeidsplasser som kan fører til økt eksport på sikt

Flere av prosjektene går på tvers av bransjer

Av prosjektene relatert til fiskeri og havbruk gis støtte til forprosjekter om gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø, hydrogendrevne fiskefartøy og lavutslippsverdikjede for havbruk

Grønn plattform Milloner til Fiskeri og Havbruk

 

KJENTE VAREMERKER – TRYGG HANDEL

Vi representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.

Vi har i samarbeid med vår filterleverandør Lekang Filter AS et effektivt webbasert verktøy som holder orden på maskinparken til våre kunder.

Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER