Sany Heavy Industry Pile Driver Factory ble tildelt  den første «Fyrtårnfabrikk» prisen i verden i den globale tungindustrien

 

SANY har igjen satt en milepæl i moderne produksjonen

 

 World Economic Forum kåret nok en gang et produksjonsanlegg med det mest moderne anlegget i sitt slag til «Fyrtårnfabrikk»

Ved bruk av avanserte teknologier som robotikk og kunstig intelligens påvirker fabrikker fremtiden`s produksjon og miljømessig bærekraft gjennom teknologitransformasjoner.

27.09.2021 slapp World Economic Forum (WEF) offisielt den nye listen over «Fyrtårnfabrikker».  SANY ble dermed den første sertifiserte «Fyrtårnfabrikken» i verden i den globale tungindustrien.

En modell for «digital produksjon» og «globalisering 4.0» valgt i fellesskap av World Economic Forum i Davos og McKinsey Consulting. Kjent som «verdens mest avanserte fabrikk»,

Den representerer intelligensen til dagens globale produksjonsindustri. Det høyeste nivået av produksjon og digitalisering.

Med kallenavnet «Lighthouses» er produksjonsverkstedene kjent for å være de mest avanserte fabrikkene i verden.

 

Iimplementering av avanserte teknologier som robotikk og AI (kunstig intelligens) i produksjonskjeden påvirker fabrikker`s miljømessig bærekraft gjennom sine 4IR-transformasjoner

 

Industrielle revolusjoner er et velkjent begrep om perioder med store endringer i økonomien, arbeidsmarkedet og storsamfunnet.

Ifølge estimater fra FN kan kunstig intelligens og digitalisering bidra til å redusere klimagassutslippene med 10 % til 20 % dette tiåret. 

Halvparten av teknologiene som er nødvendige for å hjelpe oss med å nå netto-nullutslipp innen 2050, er fortsatt i prototypefaser i dag.

En sentral konklusjon fra Technology Executive Committee – FN-organet som hjelper land med å utvikle grønne teknologier – er at «oppmerksomhet må rettes mot «hvordan» av privat sektors deltakelse.»

Selv om det er en rekke samarbeidende klimaarbeid rundt om i verden trengst det større fokus på finansiering og implementering av nye teknologier.

Dette er grunnen til at World Economic Forum og det amerikanske utenriksdepartementet lanserer First Movers Coalition på FNs klimakonferanse i Glasgow.

Storbritannia var vertskap for FNs klimakonferanse COP26 i Glasgow (1.-12. november 2021).  Et samarbeid med regjeringer, bedrifter, sivilsamfunn og offentligheten for å fremskynde den globale handlingen for å takle klimakrisen.

 

 

Fyrtårn har etablert seg som en del av den fjerde industrielle revolusjonen

 • smidighet og kundesentrisitet
 • forsyningskjeden motstandsdyktighet
 • hastighet og produktivitet
 • øko-effektivitet

Øko-effektivitet har dukket opp i fortroppen av endringene og drevet av økte globale bekymringer om miljøpåvirkningen av menneskelige aktiviteter.

WEF og McKinsey Consulting har valgt ut 90 fabrikker over hele verden for å «lyse opp» veien til fremtiden, og er eksempler på det høyeste nivået av digital produksjon og globalisering 4.0

I hht. til den offisielle nettsiden til World Economic Forum er Sany fabrikken tildelt prisen av flere grunner. Selskapets tar i bruk avansert menneske-maskin samarbeid, automatisering, kunstig intelligens(AI) og materialer i møte med den stadig skiftende og komplekse behovene til anleggsmaskinmarkedet.

Dette er Sany`s nye visittkort.  En milepæl i Sany«s digitale transformasjon, og nøkkelen til at Sany kan bli en pioner innen intelligent produksjon.

Tradisjonelle arbeidskrevende og farlige oppgaver som materialsortering og pinnemontering krever ikke lenger manuelle operasjoner, og utføres alle effektivt av roboter.

 

For å bygge bransjens første «Fyrtårnfabrikk» i verdensklasse har Sany etablert institutt som ble «Fortroppet» i Sany`s digitale transformasjonsstrategi.

«Under byggingen av Fyrtårnfabrikken har den ikke bare dyrket en gruppe talenter.

Den har også gitt industrien erfaringer og tenkninger om implementering av tre-til-en intelligent produksjon .

Dai Qinghua er direktør og senior visepresident fra Sany Group og uttaler: «Den største betydningen av Fyrtårnfabrikken er mennesker gjør maskiner bedre, og maskiner gjør mennesker bedre.»

 

SANY Robot Technology Co., Ltd.

 

SANY har igjen satt en milepæl i moderne produksjonen. 27.09.2021 slapp World Economic Forum (WEF) offisielt den nye listen over «Fyrtårnfabrikker», og SANY ble dermed den første sertifiserte «Fyrtårnfabrikken» i verden i den globale tungindustrien.
SANY’s lighthouse factory of drilling machinery

Den digitale transformasjonen av SANY førte til lanseringen av et nytt datterselskap, SANY Robot Technology Co., Ltd.. Selskapet hjelper SANY Group med å nå oppdraget med å bli pioneren innen intelligent produksjon,

Mange teknologiske gjennombrudd har blitt gjort av SANYs nye Robot Technology-divisjon underveis.

Intelligent drift realiseres gjennom hele produksjonssyklusen, som omfatter logistikk, lager, materialforberedelse, sveising, prosessering, montering og maling.

Eksempler er et tredimensjonalt lager for stålplate, lasting og lossing av tyngre og lengre (27 m) materialer med 5G AGVer (automatiserte guidede kjøretøy), automatisk montering og sveising av materiale i trange rom, og koordinert sveising av multiroboter med lasersensorer.

 

World Economic Forum

World Economic Forum er en internasjonal NGO som ble startet i 1971 med hovedkontor i Sveits. Organisasjonen er hovedsaklig finansiert gjemom sitt eget medlemskap, som inkluderer bransjeledere, politikere, tenkere og akademikere, samt kjendiser og interesserte enkeltpersoner.

Stiftelsen jobber for å engasjere næringsliv, politiske og andre ledere i samfunnet for å diskutere spørsmål som gjelder den globale politiske økonomien

Det jobber også med å produserer forskning på områder av interesse for medlemmene, og hjelper til med å veilede offentlig-privat sektor samarbeid og kommunikasjon blant medlemmene.

WEF er mest kjent for sitt årlige møte i slutten av januar i Davos i Sveit, som inkluderer bransjeledere, politikere, tenkere og akademikere, samt kjendiser og interesserte enkeltpersoner.

Medlemskap har et tverrsnitt av representanter fra privat og offentlig sektor, og inkluderer noen av de mest fremtredende administrerende direktørene, ambassadørene, offentlige personene, mediepersonell, myndighetspersoner, religiøse ledere og tillitsvalgte fra hele verden.

I 2019 lanserte bla. Aker og World Economic Forum (WEF) opprettelsen av et globalt teknologisenter for havet.

 

Les mer om Ocean Data Platform

SINTEF Ocean slutter seg til Aker &WEFs verdensomspennende nettverk for havdata

 

 

Redusert utslipp fra anleggsmaskiner m/ «Stage V»

Europeiske utslippsnormer for motorer som brukes i nye mobile ikke- veimaskiner (NRMM) har blitt strukturert strengere

SANYs mål er å omforme Kinas anleggsmaskinindustri med:

 • Bærekraftsutvikling
 • Avansert SANY teknologi
 • Sette forskning og utvikling i kjernen
 • Driftsprinsippene – «Alt for kundene, «Alt kommer fra innovasjon»
 • Forbedre produktene med kontinuerlig innovasjon
 • Overgå kunders forventninger med enestående kvalitet og tjenester
 • Sikre at «Made in Kina «betyr topp kvalitet for resten av verden
 • Syn:»Bygge førsteklasses bedrifter», «Fremme førsteklasses talenter», «Gi førsteklasses bidrag

Les mer 

Sany Gravemaskiner- Forstå de nye europeiske "Trinn V" Utslippskravene. SANY omfavner ny teknologi for større effektivitet og økt bærekraftig ytelse. Arbeidet med å legge til en ny elektrisk produktportefølje får SANY til å skille seg ut i dagens digitale verden og er også en del av bærekraftige løsninger.
Les mer
Les mer
Sany Gravemaskiner - Redusert utslipp fra anleggsmaskiner m/ «Stage V»