KFWA Automatiske Renseanlegg 

Effektiv drivstofffiltrering og separering på marine fartøy med KFWA automatiske renseanlegg

Norge har en lang og stolt maritim historie. Skipsfarten har vært en bærebjelke i den norske økonomien i århundrer. Denne lange og stolte maritime historien er en hjørnestein i nasjonens identitet.

Norges geografiske beliggenhet med en langstrakt kystlinje, fjorder og øyer har skapt ideelle forhold for sjøfart og handel. Dette har gjort det naturlig for Norge å utvikle en maritim kultur og næringsvei.

Den lange tradisjonen med skipsfart og den vedvarende innsatsen for innovasjon og bærekraft har sikret at den maritime næringen vil fortsette å være en styrke for Norges økonomi i fremtiden.

Norge, som en kystnasjon med en rik maritim historie har en betydelig flåte av marinefartøy som brukes i ulike bransjer som fiskeri, skipsfart og offshoreindustrien. For å opprettholde bærekraft og beskytte våre marine økosystemer er bærekraftige tiltak, og god filtrering av avgjørende betydning.

I fremtiden vil også  oppdrett og skipsfart fortsette å være avgjørende for landet vårt. Norges kystlinje og maritime ressurser gir store muligheter for økonomisk vekst, og bærekraftig utvikling.

Marinefartøy krever applikasjonene som sikrer sikkerhet, pålitelighet, optimalisert ytelse og bærekraft

Økende CO2-utslipp gjør havet varmere, surere og oksygenfattig. Dette truer havets økosystemer, og dermed også havet som kilde til mat for oss mennesker. Det samme gjør overfiske, forsøpling og forurensing, blant annet av plastprodukter, kloakk og avrenning fra gjødsling på land.

Norske marinefartøy opererer i noen av verdens mest sårbare  marineområder. For å minimere påvirkningen på miljøet og ivareta bærekraft er det viktig å implementere effektive filtreringsløsninger.

Riktig smøremiddel og smøremiddelkondisjonering sikrer lite vedlikehold og problemfri motordrift over lang tid

Alle hydrauliske komponenter har en spesifisert ISO-renhetsklasse definert av produsenten.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere forurensninger.

Både hydraulikkolje og bærekraftig filtrering er avgjørende for å opprettholde påliteligheten, og bærekraften til marinefartøy. Riktig filtrering og vedlikehold av hydrauliske systemer bidrar til å unngå forurensninger, opprettholde effektivitet og forhindre kostbare nedetider. For å sikre en bærekraftig fremtid for norske marinefartøy er det viktig å prioritere disse aspektene i drift og vedlikehold.

Hva er ISO 4406 Renhetsklasser?

ISO 4406 er utviklet av «International Organization for Standardization», en uavhengig, ikke-statlig internasjonal organisasjon med medlemskap av nasjonale standardiseringsorganer med røtter tilbake til 1946.

Gjennom medlemmene samler ISO eksperter for å dele kunnskap og utvikle frivillige, konsensusbaserte, markedsrelevante internasjonale standarder som støtter innovasjon og gir løsninger på globale utfordringer.

De økonomiske tapene i kjølvannet av de problemene som oppstår på grunn av forurensninger i et hydraulikksystem kan bli store.

Ingen diesel eller olje er ren når det fylles på maskinen. Kjenner du ISO kravet til renhet vil det være enklere å anbefale en filterløsning som forbedrer filtreringen og øker dieselrenhet eller oljerenhet.

Det finnes ulike former for overvåking og vedlikehold.

ISO 4406 koden registrerer renhetsgraden med tre tall. Tallene tilsvarer mengden partikler som er større enn 4, 6 og 14 mikrometer per 100 ml diesel/olje. Siden det alltid er flere små partikler enn store partikler, går ISO-tallene alltid fra høyere til lavere (eksempel: 17/15/13).

 

Miljøvennlige Lithium batterier (LiFePo4 ) med avansert BMS (Batterymanagement system) og bluetooth. Redusert vekt, lengre levetid.. Dobbelt så mye tilgjengelig kapasitet sammen med vanlige blybatterier.

Marina og Fritidsbåt

Filter til marine, havbruk og kystfiske.

Marine Havbruk Kystfiske

KFWA for effektiv drivstoffiltrering og separering på marine fartøy

Automatisk renseanlegg for diesel på redningsskøyte

Filterløsninger fra FG Filtration Group med KFWA BY og KFWA MAIN 

Rensesystemet KFWA som forenkler vedlikehold av brennstoff på fartøy!

Filtration Group i USA er en av de raskest voksende selskaper i filterverden.

Målet til selskapet er å løse viktige utfordringer ved å tilby filterløsninger på tvers av et bredt spekter av applikasjoner og sluttmarkede, inkludert biovitenskap, innendørs luftkvalitet og industrielle teknologier.

Filtration Group for sikrere, sunnere og mer produktiv drift

KFWA rensesystem for diesel på skip er unikt med automatisk filtrering og vannseparasjon i ett og samme system.

Fordelene med KFWA er at du får en sikker og stabil drift på nye motorer med et rensesystem som er enkelt å vedlikeholde.

KFWA 

Produsenten av KFWA er Filtration Group (tidligere MAHLE Industrial Filtration).

  • Automatisk renseanlegg KFWA BY monteres mellom hovedtank og dagtank
  • Automatisk renseanlegg KFWA Main kan erstatte dagtanken om bord

Begge varianter har automatisk drenering.

 KFWA fra Filtration Group for effektiv drivstoffiltrering og separering på marine fartøy.

Last ned brosjyren

KFWA – Safe, fully automatic filtration and water seperation

Det effektive separasjonssystemer fra Filtration Group Industrial sikrer ren behandling av olje, drivstoff, lense og overflatevann i mange bruksområder

Separasjonen av forurensede væsker fungerer etter det velprøvde koalescerprinsippet, som ikke krever bruk av ytterligere kjemikalier.

 På grunn av sin kompakte design tar den liten plass i maskinrommet på et fartøy.

KFWA brukes til drivstofffiltrering og separering, og ensesystemet monteres slik at det renser dieselen som pumpes ut av hovedtanken.

De faste partiklene fanges opp i filterelementet.

Vannet blir separert ut ved hjelp av et koaliserende element, og drenering skjer automatisk. 

Etter filtrering får du en dieselrenhet som er i samsvar med motorprodusentenes krav. Da er du sikret maks beskyttelse av kostbare dieselinjektorer og andre utsatte motorkomponenter.

KFWA automatisk tilbakespylingsfilter leveres som enkeltfilter eller ferdig anlegg på skrens. 

Separert vann oppdages av en sonde og slippes ut automatisk. 

Tilsmussingen av behandlingsstadiet overvåkes ved hjelp av differensialtrykket. Hvis differansetrykket når 2,0 bar, vises hovedalarmen (foreløpig alarm: 1,8 bar) og det innvendige behandlingselementet må skiftes.

FG Fluid Solutions (Filtration Group) tilbyr to forskjellige automatiske dieselrensesystemer

Last ned produktinformasjon(pdf):

Produsenten av KFWA er Filtration Group (tidligere MAHLE Industrial Filtration).

Med globalt fotavtrykk og ingeniør- og produksjonsevner i verdensklasse driver selskapet innovasjon og utvikler løsninger på tvers av et bredt spekter av applikasjoner i den raskt voksende globale filtreringsindustrien.

Filtration Group er tilknyttet Madison Industries, et av de største og mest suksessrike privateide selskapene i verden.

Madisons fotavtrykk spenner over Europa, Asia og Amerika og driver over 216 anlegg i 45 land, med over 12 000 engasjerte ansatte og markedsledende innen filtrering, medisin, sikkerhet, instrumenter, varmeoverføring og innendørs luftkvalitet.

 

Separ Diesel Forfilter med vannutskiller -

Separ Diesel Forfilter med vannutskiller

Høykvalitets filter til marine fartøy fra kjente filterprodusenter på det globale markedet.

Marine Havbruk Kystfiske

Filter til marina og fritidsbåter av høy kvalitet fra verdensledende produsenter av filter.

Marina og Fritidsbåter

Lithium Batterier med avansert BMS(batterymanagement system). Dette for å sikre maksimal levetid og sikkerhet for deg som bruker.

Batterier

Vi tilbyr kjente varemerker til Maritime Fartøy.

ta kontakt