Filter til LANDTRANSPORT – SJØFRAKT – LUFTHAVNER 

Parts AS samarbeider og er filterleverandør til små og store transportselskap, og kommunale foretak i Norge. Gjennom en årrekke  har vi forsynt trofaste transportkunder med filter og filterlølsninger i transport bransjen til ulike kjøretøy.

Mange av våre kunder har faste transportoppdrag over hele Norge og ute i Europa, og er helt avhengig av at kjøretøyene fungerer slik de skal for å unngå unødvendig nedetid.

Vår policy er å være en trygg og stabil leverandør for både små og store bedrifter med langsiktige relasjoner.

Vi har opparbeidet oss lang og god erfaring med våre kunders selskaper og bransjer, og har røtter tilbake til 2004.

Transportnæringen er en del av løsningen på klimautfordringen. I tillegg til å ta i bruk ny teknologi må transporten også være så effektiv som mulig.

Stortinget har en målsetning om 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020, og 40 prosent i 2030.

Stadig mer alternativt drivstoff i transport

 

Optimal motorytelse på transportkjøretøy – Nøkkelfaktorer for suksess

For å sikre at motoren på et transportkjøretøy yter maksimalt er det flere nøkkelfaktorer som må tas i betraktning. Hos Parts AS er vi engasjert i å levere filterløsninger, og råd som støtter en optimal motorfunksjon.

Her er noen viktige elementer:

1. Effektiv filtrering

Effektive og høykvalitets filtre er fundamentalt for optimal motorytelse. Ved å fjerne partikler og urenheter fra luften som motoren trekker inn reduseres filter slitasjer, og bidrar til å opprettholde renere forbrenning.  Noe som resulterer i bedre drivstoffeffektivitet og ytelse.

2. Riktig drivstoffkvalitet

Drivstoffkvaliteten spiller en avgjørende rolle i motorens ytelse.

3. Regelmessig vedlikehold

Regelmessig vedlikehold er nøkkelen til å opprettholde optimal motorhelse. Dette inkluderer bytte av filter i henhold til produsentens anbefalinger, oljeskift, inspeksjon av drivstoffsystemet, og andre viktige rutinemessige sjekker for å identifisere potensielle problemer før de blir alvorlige.

4. Kjølingssystemets effektivitet

Optimal kjøling er viktig for å hindre overoppheting, og sikre at motoren fungerer ved riktig temperatur. Dette involverer vedlikehold av kjølevæskenivået, inspeksjon av kjølesystemet, og bytte av kjølevæsken i samsvar med produsentens anbefalinger.

5. Bruk av kvalitetsdeler

Å velge kvalitetsreservedeler, som filter, belter og oljerer en investering i motorens helse. Parts AS tilbyr kun produkter fra verdensledende produsenter for å sikre at du får pålitelige deler som oppfyller høye standarder.

Kontakt oss i dag for skreddersydde løsninger og ytterligere råd for å optimalisere din motorytelse.

 

Filter for bærekraftig transport

Å velge riktige filtre for transportkjøretøy spiller en avgjørende rolle for å sikre optimal ytelse, bærekraft og langsiktig pålitelighet.

Mens investeringen i høykvalitetsfilter kan virke som en kostnad på kort sikt, resulterer økt drivstoffeffektivitet i betydelige kostnadsbesparelser over tid. Den reduserte avhengigheten av drivstoff støtter også FN`s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon

Økt drivstoffeffektivitet

Bærekraftige filter bidrar til å forbedre drivstoffeffektiviteten ved å redusere motstand og forhindre unødvendig slitasje på motoren. Dette ikke bare reduserer drivstofforbruket, men gir også betydelige kostnadsbesparelser over tid.

Langvarig motorbeskyttelse                                    

Høykvalitets filter er designet for å fjerne selv de minste partiklene som kan forårsake slitasje på motoren. Dette resulterer i lengre levetid for motoren, redusert behov for vedlikehold, og dermed reduserte totale eierkostnader.

Reduksjon av utslipp                                     

Innvisteringer i bærekraftige filter er bidragsyter til mindre utslipp av skadelige partikler og forurensende stoffer. Dette støtter ikke bare miljømålene, men gir også et positivt omdømme for bedriften som tar ansvar for sitt miljøavtrykk.

Pålidelighet under kritiske forhold                       

For transportkjøretøy enten det er på land, ved sjøfrakt eller lufthavner er pålitelige filtre avgjørende for å opprettholde sikkerheten og effektiviteten. Våre filterløsninger gir den nødvendige beskyttelsen for å sikre at kjøretøyene fungerer optimalt under de mest krevende forhold.

Ved å velge Parts AS som din partner for filterløsninger velger du ikke bare produkter av høy kvalitet, men også en forpliktelse til bærekraft og pålitelighet.

Kontakt oss i dag for skreddersydde løsninger som oppfyller dine spesifikke behov og bidrar til å forme en mer bærekraftig fremtid for transportindustrien.

 

For mer innsikt i bærekraftige praksiser innenfor ditt fagfelt, utforsk våre blogger om AI (Artificial Intelligence) i byggeprosjekter og andre relevante emner.

Les mer på våre blogger

 

REPRESENTERER DE STØRSTE FILTERPRODUSENTENE PÅ MARKEDET!

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker – MP Filtri – RMF – Separ Filter – Lekang Filter – MANN FILTER – Volvo – Donalson – Hifi – Filtersun – Interfil 

 

Filter til transportbransjen lokalt i Bergen og i hele Norge. Leverer til veitransport, sjøfrakt og lufthavner.

Landtransport

Parts AS har i en årrekke samarbeidet og er filter leverandør av bærekraftige høykvalitets filter fra ledende produsenter på det globale markedet til transport kunder. Vi leverer til både små og store transportselskaper, statlige selskaper og kommunale foretak over hele Norge.

Sjøfrakt

Lufthavner

Utfordringer med filtreringen under kulde og vinterforhold

Utfordringer med filtrering under kulde og vinterforhold i transportkjøretøy

Kulde og vinterforhold kan skape utfordringer for transportkjøretøy når det gjelder filtreringssystemer

For å bekjempe problemet med vannfrysing er det viktig å investere i dieselfilter av høy kvalitet som er konstruert for å takle ekstreme værforhold.

I kaldt klima kan transportkjøretøy stå overfor utfordringer når det gjelder vannfrysing i drivstoffsystemet, spesielt i dieselfilteret. Dette fenomenet reduserer nødvendigvis ikke bare filterets kapasitet, men kan i tillegg føre til alvorlige konsekvenser som blokkering av drivstofftilførselen.

Våre dieselfiltre er nøye utvalgt fra pålitelige produsenter, og er designet for å håndtere krevende forhold, inkludert vannfrysing.

Ved å velge høykvalitets filter og filterløsninger  investerer du ikke bare i ytelse, men også i pålitelig drift selv under utfordrende vinterforhold.

Her er noen av forholdene kan påvirke filtreringen og føre til tette filter

1. Isdannelser og fuktighet

Kulde og lave temperaturer kan føre til dannelse av is i luftinntak og filtreringsområder. Dette kan redusere luftstrømmen gjennom filteret og potensielt føre til tette filter. I tillegg kan kondensering av fuktighet i filtreringssystemet forverre problemet. 

Når vannet fryser reduseres kapasiteten til dieselfiltret, og det skal mindre til før filteret tettes og blokkerer drivstofftilførselen.

Med mindre kapasitet tilgjengelig, kan filteret raskt nå metningspunktet, og kreve hyppigere vedlikehold for å opprettholde optimal ytelse.

2. Redusert luftstrøm

Ekstrem kulde kan føre til at lufttettheten øker, og dermed redusere luftstrømmen gjennom filteret. Dette kan sette ekstra belastning på motoren, og redusere ytelsen. Det er derfor viktig å velge filter som er spesial designet for å håndtere lavtemperaturforhold.

3. Snø og partikler

Snøfall og ising på veiene kan føre til økt tilstedeværelse av partikler som sand, salt og annet veimaterialer. Disse partiklene kan tette til filter raskere enn under normale forhold. Regelmessig vedlikehold og overvåking av filtertilstanden er avgjørende om vinteren.

4. Frostskader

Frost kan også forårsake skader på filtermateriale og tetninger. Dette kan redusere filterets effektivitet, og øke risikoen for lekkasjer. Noe som igjen kan føre til inntrenging av urene partikler i motoren.

5. Raskere filterforringelse

De ekstreme temperaturforskjellene mellom kalde vintermorgener og varmere dager kan føre til raskere forringelse av filtermaterialer. Dette gjelder spesielt for filter av lav kvalitet, som ikke er optimalisert for å takle slike variasjoner.

TRANSPORTBEDRIFTER SOM LEVERER TRAFIKKSIKKER, BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG TRANSPORT

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. 

Fair Transport sjåfører har fokus på miljøvennlig kjøring og jobber aktivt for å redusere drivstoffforbruket, og det kreves kunnskap og planlegging i transportjenester for langsikte bærekraftige transporttjenester.

Norges Lastebileier Forbund (NLF)

Ny handlingsplan: Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie

Parts AS er filter leverandør av bærekraftige høykvalitetes filter til transportbransjen lokalt og i hele Norge. Transportinfrastrukturen skal i fremtiden bygges mest mulig fossilfritt.

Transportinfrastrukturen skal i fremtiden bygges mest mulig fossilfritt

Vi må bygge veier, tunneler, baner, havner og lufthavner på en klimavennlig måte i hht. Samferdselsdepartementets handlingsplan  for fossile anleggsplasser innen transportsektoren

Handlingsplanen legges frem i forbindelse med regjeringens klimaplan for 2021-2030.

Planen er i stor grad utarbeidet på bakgrunn av en grunnlagsrapport utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket, samt direktoratsrapporten Klimakur 2030

Hva er så en fossilfri anleggsplass i transportsektoren?

Med anleggsplass i transportsektoren menes i handlingsplanen utbygging av infrastruktur eller større vedlikehold av vei, bane, havn, farled og lufthavn der det opprettes anleggsplasser

En fossilfri anleggsplass erstatter bruk av fossile brensler (hovedsaklig diesel) med fossilfrie løsninger. En fossilfri anleggsplass kan i tillegg til batterielektriske maskiner (elektriske maskiner koblet direkte til elektrisitetsforsyningsnettet eller hydrogendrevne maskiner) også bruke biobasert brensel, herunder pellets, biodiesel og biogass. Drivstoffproduksjon,maskinproduksjon, maskinvedlikehold etc. er ikke omfattet av begrepetfossilfri anleggsplass

Klikk deg inn på linken under for mer informasjon

Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren

Fleetcool OAT(EG) Kjølevæske

Vi gjør det enkelt for deg ved å tilby en type kjølevæske som du kan bruke på alle kjøretøy, og hjelper deg med å lage filterliste over maskinparken.

Fleetguard filter og kjølevæske gir optimal motorbeskyttelse. Alle Fleetguard produkter er designet for å møte eller overgå OEM spesifikasjoner og for å sikre at motorer og andre systemer får maksimal levetid. Ta kontakt!
Fleetguard OAT Kjølevæske

Våre varemerker på filter og filterløsninger

Parts AS - Filter leverandør av Fleetgurad Filter.
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MANN FILTER til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Racor Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av anleggsmaskiner.
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.

OLJE OG SMØRING TIL ANLEGGSMASKINER OG MOTORER

Mobil Delvac ™ Motoroljer Teknologi som bidrar til å maksimere motorens levetid. Det finnes et Mobil Delvac™ smøremiddel for alle behov i en dieselmotor, fra oljer for tyngre maskiner til smørefett og kjølevæsker.

Mobil™ har drevet banebrytende utvikling av smøremidler i over 100 år

Påliteligheten, ytelsen og levetiden til kjøretøyets drivverk avhenger til syvende og sist av en ekstremt tynn smørefilm som skiller bevegelige deler og reduserer friksjonen.

Motoroljer fra Mobil Delvac™

Kraftige motoroljer for dagens moderne motorer.  Designet for bruk i kommersielle kjøretøy med stor, middels og lett kapasitet. De bidrar til å øke motorens levetid og vedlikeholdsintervaller.

Olje og Smøring
Mobil Delvac ™ - Kraftige motoroljer for dagens moderne motorer. Designet for bruk i kommersielle kjøretøy med stor, middels og lett kapasitet. De bidrar til å øke motorens levetid,og reduserte vedlikeholds intervaller.
Hva er syntetisk olje