Filterelementer

 

Vi har bransjekunnskap

Maskinfører Sany SY50U
Entreprenør
Bygg - og anleggsbransjen. Maskiner, deler og utstyr, glass, filter, smøreolje, arebeidslys.

Bygg og Anlegg

Filter til marine, havbruk og kystfiske
Marine og Havbruk

Transport 

 

Filter til landsbruks - og skogsmaskiner.

Landbruk og Skogsdrift

Olje og Gass

Innovative, trygge, kjente høykvalitets filter og tilleggsustyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen industri -og produksjon.

Industri og Produksjon

Filter innen teletekniske infrastrukturtjenester, El-kraft og elektronikk.

El-Kraft og Elektronikk

Filter til marina og fritidsbåt.

Marina og Fritidsbåter

Filter til verksteder og serviceteknikkere.

Service og Vedlikhold

Kraftproduksjon