LANDBRUK og skogsdrift

Vi kartlegger filter på landbruksmaskiner, og kan hjelpe deg med å lage maskinlister. Da får du full oversikt over ditt filterbehov, og det blir enklere å styre forespørsler og innkjøp. 

Vi gjør det også enkelt for deg ved å tilby en type kjølevæske som du kan bruke på alle kjøretøy.

Uren diesel er et problem form mange i denne bransjen. Vi anbefaler fyllestasjonsfilter og diesel forfilter med vannutskiller til traktorer. Vann i dieselsystemet på nye traktorer kan raskt forårsake skade for 50.000 til 100.000 kr. 

Vi gjør det enkelt for deg

En type kjølevæske som du kan bruke på alle kjøretøy.

 

 

Hovedprodukter

Filterpakker til dieselmotorer, aggregater og minimotorer  Diesel forfilter med vannutskiller Fyllestasjonsfilter Hydraulikkfilter Kabinfilter Filtertraller fordiesel og hydraulikkolje Kjølevæske

 

Kontakt oss