Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen med vekst på 0,5 prosent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal

 

Opptur og stor optimisme hos entreprenører

MEF har undersøkt situasjonen blant medlemsbedriftene og regjeringens nye nasjonale transportplan satser på transportnettet i hele landet

Særlig veksten i anleggsbransjen bidrog til at den totale aktiviteten steg. Byggevirksomheten hadde en mindre vekst.
Lettelser i smitteverntiltak og innreiserestriksjoner i dette kvartalet kan ha vært en medvirkende årsak til økt produksjon
 
En av de store utfordringene denne våren har vært knapphet og økte priser på råvarer og byggevarer
I følge Prognosesenteret så ser ikke prisøkningene ut til å stoppe allerede igangsatte byggeprosjekter
 
Enkelte planlagte prosjekter kan imidlertid bli satt på vent om det høye kostnadsnivået varer ved
 
Prisene vil normalisere seg, men det kan ta mange måneder, kanskje år, før markedene kommer i balanse
 
For anlegg ser det fortsatt bedre ut og nasjonal transportplan peker mot økende samferdselsinvesteringer
 
Den nye transportplanen satser på transportnettet i hele landet.
Blant annet legger regjeringen opp til en historisk fylkesveisatsing, gir Nye Veier ansvaret for flere strekninger
 
Etter tungt år i 2020 ser norske maskinentreprenører nå en markant opptur
MEF har undersøkt situasjonen blant medlemsbedriftene
MEFs medlemsbedrifter har flere oppdrag og mindre ledig kapasitet enn på samme tid i fjor
 
Undersøkelsen viser også at bedriftenes forventninger til egen lønnsomhet, omsetning og sysselsetting er økende
 

Opptur og stor optimisme hos entreprenører