Innovative, kjente høykvalitets filter og tilleggsustyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen industri og produksjon

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere i bransjene industri og produksjon jobber vi for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft.

Vårt samarbeid med bransjen industri og produksjon strekker seg fra lokale bedrifter til landsdekkende bedrifter over hele Norge.

Med faglig kunnskap og lange erfaring er vi glad for at vi kan være samarbeidspartner og filterleverandør til et bredt spekter av industri – og produksjonsbedrifter.

 

Hovedprodukter

 • Filterhus og filterelementer for hydraulikk, smøreoljer og brennolje
 • Prosessfilter, selvrensende filterhus og strainere
 • Filtertraller for hydraulikk og smøreolje
 • Ventilasjonsfilter/HVAC
 • Trykkluftfilter
 • Støvfilteranlegg og filterelementer
 • Luft og åndingsfilter
Åndingsfilter for innluft på hydraulikktanker. 70-80 % av all fukt i hydraulikksystemer og girkasser kommer inn med luftstrømmen. Derfor er det viktig å ha et åndingsfilter (pustefilter) som fjerner både fukt og partikler.

Din samarbeidspartner 

Ta kontakt

Vi samarbeider tett med ledende filterprodusenter, og representerer de største filterprodusentene på markedet

Se liste over anerkjente filterprodusenter i avsnitt under.

Leverer til kunder over hele Norge!

 

Forskning og utviklingsprosjekter i industri og produksjon

Bedrifter samarbeider med ulike universiteter og høyskoler både i Norge og Europa og deltar i flere europeiske forskningsnettverk.

Via små og store prosjekter jobbes det i hele verdikjeden. Fra design og konstruksjon til produksjon og vedlikehold samtidig som det jobbes med høy fokus på fremtidsrettet kompetansemiljø.

Bedrifter satser på miljøvennlig teknologi som har som mål å begrense bruk av kjemikalier og oljer, og emballasjer som er gjenbrukbar og resirkulerbar.

 

Nytt EU-prosjekt skal utvikle metodikk for å kunne dokumentere innhold av resirkulerte råvarer i nye produkter

For å  løse miljøutfordringer trengst det mer enn miljøforskning.

Brobygging og samarbeid av vitenskap er viktig.

Konsulentselskapene Eunomia, IVL(Swedish Environmental Research Institute), og Denkstatt gjennomføre en utredning på vegne av EU-kommisjonen.

Hensikten er å utvikle harmoniserte europeiske metoder for å verifisere og rapportere innholdet av resirkulerte råvarer i nye produkter.

Hovedfokus i utredningen vil være knyttet til bruk av resirkulert plast.

Metodikken som utvikles i EU skal også være overførbar mht. bruk av resirkulerte råvarer i andre produktgrupper som emballasje, elektronikk, kjøretøy og byggevarer.

Forpliktelsen etter den «Europeiske plaststrategien» er å øke resirkuleringen av plast, øke resirkulert innhold, samt redusere bruken av nye materialer.

Les mer om prosjektet i linken under.

Developing Options for Measuring Recycled Content – Eunomia

 

Våre filter leveranser til Industri og Produksjon

Utvinning – Sandtak Grus Leire

Uttak av naturstein

SANY mottar pris for toppmoderne produksjon

Anleggsmaskiner Deler Utstyr

Industri

Filter til Industri og Produksjon

Treforedling og Trelast

Filter til Industri og Produksjon. Betongprodukter for bygge og anleggsvirksomhet.

Betongproduksjon

Filter til Industri og Prouksjon. Stål, sveising, kontstruksjon on - og offshore

Stål, sveising, konstruksjon on – og offshore

Filter til Industri og Produksjon. Bakeri

Næringsmiddelindustri

Filter til Industri og Produksjon. Skipsbygging

Skips – og Båtbygging

Filter til bransjene Elkraft, Elektronikk og Telekommunikasjon

Elkraft Elektronikk Telekommunikasjon

Høykvalitets filter til bransjene Olje og gassindustrien

Olje og Gass

Høykvalitets filter til Mekanisk Industri og produksjon

Mekanisk produksjon

Filterelementer for trykkluft

Der det viktig å møte kunder med skreddersydde løsninger for å møte den varierende kravene og standardene, som kreves av industrien for å levere høyytelses trykkluft.

Urenheter i et komprimert luftsystem er ikke til å unngå. Støv, smuss, vann og oljeforurensning vil redusere luftkvaliteten og påvirke systemets effektivitet betydelig.

Feil filtrering kan påvirke ytelsen og forårsake slitasje på komponenter og utstyr og medføre kostbare driftsstanser.

Seperatorfilter trykkluft

Oljeseparatorer brukes til å skille smøreolje fra luften i kompressorsystemer og vakuumpumpesystemer.

 

Sundt inneklima. Filterelementer for trykkluft. Omfattende utvalg av høykvalitets trykkluftfiltrering – vakuumluft/olje-separasjon og tørkeløsninger for et bredt spekter av industrielle og medisinske applikasjoner.
2886 - Oljeseparator filter for trykkluft og vakuum

2886

2870 2868 - Oljeseparator filter for trykkluft og vakuum

2870

2898 - Oljeseparator filter for trykkluft og vakuum

2898

2868 - Oljeseparator filter for trykkluft og vakuum

2868

 • Filtrerer aerosoler ned til 1 mikron
 • Designet med forsterket flerlags borosilikat media, som sørger for optimal separasjon og koalisering av oljeforurensninger

Lufttørkere trykkluft

I en lufttørker fanges vanndampen i trykkluften opp og fester seg til adsorpsjonsmaterialet. Enhver form for fuktighet i en trykkluftledning kan forårsake kostbar nedetid, maskinskader og tap av produksjon.

Lekang Filter leverer lufttørkere fra Walker Filtration som renser luften i medisinke miljøer og produksjonslokaler.

 • Kapasitet: 7 – 620 Nm³/t  
 • Maks Dew Point: -40°C (-70°C alternativ) 
 • Enkelt vedlikehold. Filterelementer i stedet for granulater
 • Servicekit

Lufttørker som renser luften i medisinske miljøer og produksjonslokaler

Walker Filtration betjener et globalt marked. Er designer, utvikler og produsent av et omfattende utvalg av høykvalitets trykkluftfiltrering – vakuumluft/olje-separasjon og tørkeløsninger for et bredt spekter av industrielle og medisinske applikasjoner.

Lufttørker som renser luften i medisinske miljøer og produksjonslokaler.

Ren, trygg og pålitlig pusteluft med Walker Filtration 

Walker Filtration produserer overlegne luftbehandlingsprodukter for trykkluft og gass på tvers av et bredt spekter av markeder.

Selskapet bruker det siste innen datastøttet ingeniørarbeid, som finite element-analyse og beregningsbasert væskedynamikk.

Omgivelsesluften som kommer inn i et trykkluftsystem kan belastes med urenheter. Disse inkluderer røyk, damper, faste partikler, mikroorganismer, vann, olje og skadelige gasser som CO, CO2, SOX og NOX.

 

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker – Lekang Filter – MP Filtri – RMF MANN FILTER – Separ Filter – Lekang Filter – Donalson – Hifi – Filtersun – Interfil

Fleetguard Filter til anleggsmaskiner og motorer
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MANN FILTER til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
Racor Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av anleggsmaskiner.
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.

Filter