Innovative, kjente høykvalitets filter og tilleggsustyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen industri og produksjon

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere i bransjene industri og produksjon jobber vi for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft.

Vårt samarbeid med bransjen industri og produksjon strekker seg fra lokale bedrifter til landsdekkende bedrifter over hele Norge.

Med vår kompetanse på filter og filterløsninger er vi en solid samarbeidspartner for både nasjonale og internasjonale selskaper som holder til i Norge.

Vår visjon er å være en viktig samarbeidspartner med for bærekraftige høykvalitets filter og filterløsninger med kostnadseffektivitet.

Med faglig kunnskap og lange erfaring er vi glad for at vi kan være samarbeidspartner og filterleverandør til et bredt spekter av industri – og produksjonsbedrifter.

 

Vi har kvalitet i sentrum av alt vi gjør

Parts AS er en etablert leverandør av ulike filter, filterelementer, filterløsninger og smøreoljer til et bredt spekter av bransjer i Norge. 

Vi har bransjekunnskap

Vårt utvalg av produkter er nøye utvalgt fra verdensledende produsenter, og hver komponent gjennomgår strenge kvalitetskontroller for å sikre pålitelighet og holdbarhet.

Gjennom en årrekke har vi levert filter til ulike industribedrifter innen metalforedling, gruvedrift, bergverk, raffinerier, treforedling, næringsmiddel, kraftproduksjon, marine teknologi havbruk.

Verdens ledende produsenter av filter, filterløsninger og smøreoljer tar miljøkrav på alvor, og jobber kontinuerlig med å forbedre bærekraften i sine produkter. Miljøkravene varierer over tid og sted, men flere globale trender og standarder påvirker disse produsentene.

 • Materialkvalitet:

  • Materialene som brukes i produksjoner må være av høy kvalitet og robusthet. Dette inkluderer stål, aluminium og andre metaller som utgjør strukturen til anlegget.
  • Deler som er utsatt for slitasje krever materialer med høy slitasjebestandighet. Dette kan innebære bruken av slitesterke ståltyper eller tillegg av ekstra slitesterke belegg.
  • Materialene må tåle et bredt temperaturområde. 
 • Miljøhensyn:

  • Moderne industri og produksjonsanlegg må oppfylle strenge miljøstandarder. Dette inkluderer redusert drivstofforbruk, lavere utslipp og implementering av miljøvennlige teknologier.

Unngå dårlig luftkvalitet innendørs ved å bruke filter og filterløsninger tilpasset miljøet

Innendørs luftkvalitet (IAQ=Indoor Air Quality) spiller en avgjørende rolle i å opprettholde trivsel, produktivitet, og helse blant ansatte

Inneklima har stor betydning for både trivsel, helse og produktivitet.

For å oppnå dette målet er det essensielt å implementere gode og effektive filter- og filtreringsløsninger som ikke bare møter, men overgår industriens standarder.

Med riktig filtrering skapes bedre inneluftkvalitet og produksjonsanlegg som oppfyller helse og sikkerhetskrav.

Vi skiller på behov for:

 • Ventilasjon i arbeidslokaler med ikke-forurensende aktivitet som kontor, skoler, barnehager og liknende
 • Behov for ventilasjon for å redusere forurensinger i arbeidslokaler der det forekommer spesifikke forurensende prosesser som i industri, verksted, bakerier og liknende.

Viktigheten av høykvalitets filter og filterløsninger i IAQ i industri og produksjonslokaler

Arbeidstaker`s helse og trivsel

 Et optimalt inneklima bidrar til å redusere helseproblemer blant ansatte, inkludert luftveisproblemer og allergiske reaksjoner. Dette resulterer i økt trivsel og redusert sykefravær.

Produktivitet og ytelse

Ren og frisk luft har en direkte innvirkning på ansattes konsentrasjon og ytelse. Bedre luftkvalitet har vist seg å øke produktiviteten, og redusere feilrate i produksjonsprosesser.

Overholdelse av reguleringer

Mange land har strenge reguleringer angående innendørs luftkvalitet. Spesielt i industrielle og produksjonsmiljøer. Å overholde disse forskriftene er ikke bare lovlig, men også en nøkkel til å opprettholde omdømmet, og ansvarsfølelsen til virksomheten.

Kontroll av luftforurensninger innendørs

Partikler og Støv

Produksjonsprosesser kan generere betydelige mengder partikler og støv. Noe som kan ha negativ innvirkning på luftkvaliteten. Høykvalitets filter og filtreringsløsninger er designet for effektivt å fjerne disse partiklene, og dermed skape et renere og sunnere arbeidsmiljø.

Kjemiske utslipp

Kjemiske forbindelser som kan være tilstede i industrielle områder må kontrolleres for å unngå helsefare. Spesialiserte filter kan bidra til å fange opp disse kjemikaliene, og hindre at de sprer seg i luften og inneklimaet.

Lukt og ubehag

Uønskede lukter fra produksjonsprosesser kan påvirke arbeidstakernes komfort og velvære. Filter med aktivt kull eller andre spesialiserte materialer kan bidra til å eliminere slike luktproblemer.

 

Produkter til mobilt og fastmontert utstyr innen industri

Parts AS Logo

Din samarbeidspartner 

Ta kontakt

Vi samarbeider tett med ledende filterprodusenter, og representerer de største filterprodusentene på markedet

Se liste over anerkjente filterprodusenter i avsnitt under.

Leverer til kunder over hele Norge!

 

Forskning og utviklingsprosjekter i industri og produksjon

Bedrifter samarbeider med ulike universiteter og høyskoler både i Norge og Europa og deltar i flere europeiske forskningsnettverk.

Via små og store prosjekter jobbes det i hele verdikjeden. Fra design og konstruksjon til produksjon og vedlikehold samtidig som det jobbes med høy fokus på fremtidsrettet kompetansemiljø.

Bedrifter satser på miljøvennlig teknologi som har som mål å begrense bruk av kjemikalier og oljer, og emballasjer som er gjenbrukbar og resirkulerbar.

 

Nytt EU-prosjekt skal utvikle metodikk for å kunne dokumentere innhold av resirkulerte råvarer i nye produkter

For å  løse miljøutfordringer trengst det mer enn miljøforskning. Brobygging og samarbeid av vitenskap er viktig.

Konsulentselskapene Eunomia, IVL(Swedish Environmental Research Institute), og Denkstatt gjennomføre en utredning på vegne av EU-kommisjonen.

Hensikten er å utvikle harmoniserte europeiske metoder for å verifisere og rapportere innholdet av resirkulerte råvarer i nye produkter.

Hovedfokus i utredningen vil være knyttet til bruk av resirkulert plast.

Metodikken som utvikles i EU skal også være overførbar mht. bruk av resirkulerte råvarer i andre produktgrupper som emballasje, elektronikk, kjøretøy og byggevarer.

Forpliktelsen etter den «Europeiske plaststrategien» er å øke resirkuleringen av plast, øke resirkulert innhold, samt redusere bruken av nye materialer.

Les mer om prosjektet i linken under.

Developing Options for Measuring Recycled Content – Eunomia

 

Våre filter leveranser til Industri og Produksjon

Utvinning – Sandtak Grus Leire

Uttak av naturstein

SANY mottar pris for toppmoderne produksjon

Anleggsmaskiner Deler Utstyr

Industri

Filter til Industri og Produksjon

Treforedling og Trelast

Filter til Industri og Produksjon. Betongprodukter for bygge og anleggsvirksomhet.

Betongproduksjon

Filter til Industri og Prouksjon. Stål, sveising, kontstruksjon on - og offshore

Stål, sveising, konstruksjon on – og offshore

Filter til Industri og Produksjon. Bakeri

Næringsmiddelindustri

Filter til Industri og Produksjon. Skipsbygging

Skips – og Båtbygging

Filter til bransjene Elkraft, Elektronikk og Telekommunikasjon

Elkraft Elektronikk Telekommunikasjon

Høykvalitets filter til bransjene Olje og gassindustrien

Olje og Gass

Høykvalitets filter til Mekanisk Industri og produksjon

Mekanisk produksjon

Filterelementer for trykkluft

Det er viktig å møte kunder med skreddersydde løsninger for å møte den varierende kravene og standardene, som kreves av industrien for å levere høyytelses trykkluft.

Urenheter i et komprimert luftsystem er ikke til å unngå. Støv, smuss, vann og oljeforurensning vil redusere luftkvaliteten og påvirke systemets effektivitet betydelig.

Feil filtrering kan påvirke ytelsen og forårsake slitasje på komponenter og utstyr og medføre kostbare driftsstanser.

Produktkatagorier av trykkluft

Filterhus og elementer trykkluft

For støv, smuss, vann og oljeforurensninger fra Walker Filtration.

 • Kapasitet: 10 Nm³/t – 27 354 Nm³/t
 • Maks trykk: 350 bar
 • Maks temperatur: 250°C. Fargekoder på filterelementene
 • Finheter på filterelementer: 0,01 µm - 25 µm
 • Filterelementer med full sporbarhet
 • Erstatningselementer med kvalitet tilsvarende original

Trykkluft serier fra Walker Filtration:

 • Nya Alpha serien – Filterhus med koaleserende filter
 • Nya Alpha serien – Filterhus med vannseparator
 • Filterhus med partikkelfilter
 • Duplex filterhus med partikkelfilter
 • Filterhus för vakuumpumper

Walker Filtration har også en komplett serie for næringsmiddelindustrien og varianter i rustfritt stål.

Seperatorfilter trykkluft

Oljeseparatorer brukes til å skille smøreolje fra luften i kompressorsystemer og vakuumpumpesystemer.

Lufttørkere trykkluft

 

 

 

 

Seperatorfilter trykkluft

Oljeseparatorer brukes til å skille smøreolje fra luften i kompressorsystemer og vakuumpumpesystemer.

 

Sundt inneklima. Filterelementer for trykkluft. Omfattende utvalg av høykvalitets trykkluftfiltrering – vakuumluft/olje-separasjon og tørkeløsninger for et bredt spekter av industrielle og medisinske applikasjoner.
2886 - Oljeseparator filter for trykkluft og vakuum

2886

2870 2868 - Oljeseparator filter for trykkluft og vakuum

2870

2898 - Oljeseparator filter for trykkluft og vakuum

2898

2868 - Oljeseparator filter for trykkluft og vakuum

2868

 • Filtrerer aerosoler ned til 1 mikron
 • Designet med forsterket flerlags borosilikat media, som sørger for optimal separasjon og koalisering av oljeforurensninger

 

Lufttørkere trykkluft fra Walker Filtration

I en lufttørker fanges vanndampen i trykkluften opp og fester seg til adsorpsjonsmaterialet. Enhver form for fuktighet i en trykkluftledning kan forårsake kostbar nedetid, maskinskader og tap av produksjon.

Vi leverer lufttørkere fra Walker Filtration som renser luften i medisinke miljøer og produksjonslokaler.

 • Kapasitet: 7 – 620 Nm³/t  
 • Maks Dew Point: -40°C (-70°C alternativ) 
 • Enkelt vedlikehold. Filterelementer i stedet for granulater
 • Servicekit

Lufttørker som renser luften i medisinske miljøer og produksjonslokaler

Walker Filtration

Verdens ledende designer, utvikler og produsent av et omfattende utvalg av høykvalitets trykkluftfiltrering – vakuumluft/olje-separasjon og tørkeløsninger for et bredt spekter av industrielle og medisinske applikasjoner.

Lufttørker som renser luften i medisinske miljøer og produksjonslokaler.

Ren, trygg og pålitlig pusteluft med Walker Filtration 

Omgivelse`s luften som kommer inn i et trykkluftsystem kan belastes med urenheter. Disse inkluderer røyk, damper, faste partikler, mikroorganismer, vann, olje og skadelige gasser som CO, CO2, SOx og NOX.

Karbonmonoksid (CO)

Eksponering for CO i uteluft kan føre til helseskader.

Karbonmonoksid (CO) eller kullos som det også kalles, er giftig gass uten farge eller lukt. Karbonmonoksid dannes ved ufullstendig forbrenning, som vil si forbrenning av materiale der det er begrenset tilgang på oksygen.

Giftigheten av karbonmonoksid er avhengig av konsentrasjonen og hvor lenge du har vært utsatt for gassen.

I Norge og de fleste andre land har innføring av katalysatorer på biler ført til at CO­-utslippet har gått betydelig ned, og dermed redusert nivåene i byluften.

I parkerings­anlegg og tunneler med dårlig utlufting kan det imidlertid foreligge langt høyere konsentrasjoner

SOx

Svoveloksider (SOx) er kjemiske stoffer som dannes når H2S i brenngass og fakkelgass forbrennes.

I Europa står skipsfarten for ca. 20 % av SOx utslippene. SOx-Utslipp fra skip i havner kan være en betydelig bidragsyter til urban luftforurensning.

EU vil pålegge skipsfarten å bruke mindre forurensende drivstoff som skal kutte utslippene. Dette kommer på toppen av at skipsfarten fra 2025 skal innlemmes i EU`s kvotehandelssystem (ETS).

Konkret betyr innlemmelsen i ETS at fra 2025 må skipsfarten betale for 40 prosent av sine utslipp, i 2026 vil dette øke til 70 prosent og fra 2027 for 100 prosent.

Strengere miljøkrav i internasjonal skipsfart gjennom FNs
sjøfartsorganisasjon (IMO) vil gi økende global etterspørsel etter miljø og klimateknologi de neste tiårene.

Vår ledende posisjon innen grønn skipsfart kan bli et viktig konkurransefortrinn og gi maritim næring en unik vekstmulighet i internasjonale markeder

Walker Filtration produserer overlegne luftbehandlingsprodukter for trykkluft og gass på tvers av et bredt spekter av markeder

Selskapet betjener et globalt marked og designer, utvikler og produserer et omfattende utvalg av høykvalitets trykkluftsfilter, vakuumluft/olje-separasjon og tørkeløsninger for et bredt spekter av industrielle og medisinske applikasjoner.

Selskapet bruker det siste innen datastøttet ingeniørarbeid, som finite element-analyse og beregningsbasert væskedynamikk.

 

Veivhusventialsjons filter

Et velfungerende ventilasjonssystem er viktig for helsen vår, men det påvirker også energiforbruket. Ved å velge ventilasjonsfilter av høy kvalitet holder du skadelige partikler unna mens du sparer energi. Filteret er den delen av ventilasjonssystemet som er billigst å forbedre.

Parts AS tilbyr et bredt spekter av HVAC filter til alle markeder fra den norske produsenten Interfil.

 

Veivhusventilasjon

Våre varemerker 

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker – Lekang Filter – MP Filtri – RMF MANN FILTER – Separ Filter – Lekang Filter – Donalson – Hifi – Filtersun – Interfil

Fleetguard Filter til anleggsmaskiner og motorer
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MANN FILTER til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
Racor Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av anleggsmaskiner.
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.

Filter