Prosess Filterhus

Prosess filterhus av høy kvalitet sikrer lønnsomhet og forebygger nedetid. God filtrering sikrer også bærekraftig produksjon, og FNs bærekraftsmål er medlemslandenes viktigste verktøy for å skape en bærekraftig verden.

Hver dag hjelper våre pålitelige løsninger flere bransjer med å holde kontroll over filtreringsprosessen.

En kjent definisjon på bærekraftig utvikling:

«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Det nære samarbeidet mellom bedrifter, kunnskapsmiljø, arbeidstakere og myndigheter har spilt en viktig rolle i den historiske utviklingen av Norge som havnasjon.

Norsk havbruksnæring er forskningsbasert og blant de mest industrialiserte marine matproduksjoner i verden.

Regjeringen vil skape blå jobber.

God filtrering sikrer en bærekraftig produksjon, og bidrar til mindre forurensninger i luft, vann og på land. 

Tette dieselfilter er en av de vanligste årsakene til driftsstans.

Når du er ute på havet har effektiv og trygg drift av fartøyet avgjørende betydning.

Det finnes et bredt produktsortiment av filterhus med filterpatroner og filterposer for alle typer prosesser for kundetilpassed løsninger. 

Det finner bla. filterhus for vann, kjemikalier og gasser.

Filterhuset er beholderen. Filterelementet er selve innsatsen som sitter inne i filterhuset, og som fjerner forurensninger (partikler, urenheter) i den væsken som blir filtrert. Filterhus må dimensjoneres mht. trykk kapasitet, viskositet, temperatur, finhet med mer.

På en service er det kun filterelementet som blir byttet. Filterhuset kan inneholde ett eller flere filterlementer, avhengig av kapasiteten.

Filterhus brukes ofte i:

 • Marinefartøy 
 • Industrielle applikasjoner i olje- og gassindustrien
 • Kjemisk industri
 • Matindustrien
 • Farmasøytisk industri
 • vVannbehandling.

De brukes til å filtrere partikler fra væsker som olje, kjemikalier eller vann, eller fra gasser som luft eller nitrogen.

Utvalget av trykkfilter (filterhus til bla. hydraulikk) strekker seg fra et standard filterhus for lavtrykk til robuste filterhus for ekstremt høye trykk som 750-1200 bar.

Filterhus er viktig for å opprettholde renhet og kvalitet i industrielle prosesser, og kan forhindre skader på utstyr og produkter. De kan også bidra til å redusere avfall og kostnader knyttet til behandling og fjerning av forurensninger.

Det er viktig å velge riktig type filterhus for en gitt bruk, avhengig av faktorer som strømningshastighet, temperatur og kjemisk kompatibilitet. Det er også viktig å vedlikeholde og
rense filterhuset regelmessig for å sikre at det fungerer optimalt.

Filterhus med filter eller posefilterhus for prosess?

 

 

God filtrering sikrer bærekraftig produksjon med mindre forurensninger i luft, vann og på land. Ved å forlenge levetiden på maskiner og utstyr, redusere oljeforbruket (færre oljeskift), og maskineier unngår kostbare driftsstanser.

Prosess Filterhus fra Amazon-56-serie

Filterhus prosess

Filterpatroner prosess. Parts AS leverer et stort utvalg filterpatroner av høy kvalitet til filterhus innen prosessindustri fra Amazon Filters.

Filterpratoner prosess

Posefilter innsatser for prosess filterhus. Parts AS leverer et stort utvalg av posefilter av høy kvalitet til filterhus innen prosessindustri fra Amazon Filteres.

Posefilter prosess

Filtreringer etter:

Vann

Kjemikalier 

Olje og Gass

Mat og Drikke

Amazon Filters tilbyr et bredt utvalg av prosess filterhus egnet for mindre prosessstrømmer der det kreves enkelt filterpraton

Høykvalitets 50-serien leveres for mindre prosesstrømme der det kreves en enkelt filterpraton.

51-serien er egnet for generelle bruksområder, og 52-serien og 53-serien er designet for høyere trykk.

Serier fra Amazon Filters

 • Filterhus med 1 filterpatron
 • Filterhus med 3-40 filterpatroner
 • Filterhus for næringsmiddel & pharma med 1-12 filterpatroner
 • Filterhus med 1-6 posefilter
 • Filterinnsatser: patroner, poser eller grovsiler

Materialer i henhold til NORSOK, BS og API for olje & gass og FDA, USP og EC Food for næringsmiddelindustrien.

NORSOK utvikler, publiserer og forvalter standarder innenfor de fleste fagområdene i samfunnet, og er utgiver av Norsk Standard.

SWK 2000 serien fra Separ – Robuste diesel forfilter med vannutskiller

Enkle og doble forfilter for separasjon av både emulgert og fritt vann fra diesel for marine og anlegg

 • Med duplex versjonen kan du bytte filter under drift
 • Du kan også drenere filteret hvis det går tett og du ikke har et reserveelement tilgjengelig
 • Kapasiteter. 5-260 liter/min.
 • Ulike varianter med vannalarm, vannsensor (prober) og vakuum manometer.

 

CE merkede fritidsbåter krever varmeskjold (iht. ISO 10088), og klassede båter krever metallbolle (Veritas godkjent)

 

Separ-Filter-Vannutskiller-SWK2000-Serie

Miljø og Sikkerhet

Dieseldyr er alger, baketerier og sopp (mikrober) som vokser i overgangen mellom vann og diesel nederst i dieseltanken.

Dieseldyr trenger vann for å eksistere. Klarer du å ta forhåndsregler som forhindrer kondens i dieseltanken, så kan du også klare å unngår dieseldyr. Da tetter mikrobene heller ikke igjen drivstoffiltrene på maskinen.

De trives best i grensesjiktet mellom diesel og vann, hvor de oppholder seg mest i vannfasen og føden er diesel.

Når dieseldyr formerer seg i dieseloljen vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieseloljen til komponenter som er direkte skadelige for forbrenningsmotorer. Grålige, slimete forbindelser dannes i dieseloljen, som gradvis legger seg som et sleipt belegg i tanker og rørsystem slik at rør og filtre tettes.

Bio-Protect 2 oppfyller de veldig strenge miljø – og funksjonskrav som NEMS Chemicals krever for bruk i offshore industrien.

 

Bærekraftig drift med Prosess Filterhus .
Filterhus Våre bransjer Nyheter