Nyhetsbrev

Høykvalitets deler og utstyr til anleggsmaskiner og motorer. Leveranser til kunder over hele Norge.

Vi har startet opp med utsendelse av Nyhetsbrev

Via utsendelse av Nyhetsbrev på e-post håper vi å kunne gi våre kunder nyttig faginformasjon, inspirasjon og tips.

Vi retter oss mot et bredt spekter av bransjer med ulike behov og løsninger.

Via vår hjemmeside under fanen «Kontakt oss» kan du fylle ut skjema om du ønsker å få Nyhetsbrev tilsendt på e-post.

Våre bransjer i Parts AS

Industri og Produksjon

Parts AS - Leverandør av innovative, kjente høykvalitets filter og tilleggsustyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen industri og produksjon.
Innovative, kjente høykvalitets filter og tilleggsustyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen industri og produksjon.

Industribedrifter tar stadig i bruk ny teknologi for å komme seg ut på nye markeder for å bli mer robuste.

Bærekraftige filter bidrar til god filtrering med mindre forurensninger i luft, vann og på land. Årets FN tema «The Air We Share»  7.september 2023 fokuserer på luftforurensningens grenseoverskridende natur, og understreker behovet for kollektiv ansvarlighet og handling.

Vi tilbyr høykvalitets filter, filterelementer. Riktig filtreringsløsninger tillater produksjoner å kjøre i henhold til plan, samtidig som vedlikeholdskostnadene holdes nede.

Med faglig kunnskap og lange erfaring er vi glad for at vi kan være samarbeidspartner, og filter leverandør til et bredt spekter av industri – og produksjonsbedrifter i Norge.

Via små og store prosjekter jobbes det i hele verdikjeden. Fra design og konstruksjon til produksjon og vedlikehold samtidig som det jobbes med høy fokus på fremtidsrettet kompetansemiljø.

Telekommunikasjon Elkraft Elektronikk

Leverer filter og filterelementer til ledende aktører innen Teletekniske infrastrukturtjenester, El-kraft og Elektronikk.

Vi ønsker sammen med våre kunder å være en del av det spennende markedet for Telekommunikasjon – El-kraft og Elektronikk, som tilpasses store endringer og klimavennlige kraftsystem.

Våre kunder er alt fra små bedrifter til store konsern som jobber med kontinuerlig vedlikehold av kraftledninger, anlegg eller elektriske installasjoner.

Det norske strømnettet gir muligheter for å knytte sammen enorme mengder med data fra sensorteknologi, kundesystemer og droner.

Elektrifisering og digitalisering vil være kjernen i transformasjonsreisen mot et karbonnøytralt samfunn.

Det er spennende å følge med hvordan våre kunder jobber med å utvikle innovative løsninger for en bærekraftig fremtid.

Marine Havbruk Kystfiske

Marine
Høykvalitets filter og filterelementer til marinefartøy fra kjente produsenter på det globale markedet.
Kystfiske
Høykvalitets filter fra kjente produsenter på det globale markedet til marinefartøy.
Marinefartøy

Samarbeidet strekker seg fra mekanikere som jobber med service, reparasjoner, vedlikehold på båtmotorer, marina, fritidsbåter til bedrifts – og private båteiere.

Som filterleverandør samarbeider vi også med båtbyggeri som driver både med ombygging, reparasjoner, samt bygging av fritids – og yrkesbåter.

Sjøredningstjenester, fiskerioppsyn, kyst og havfiske, befraktning av passasjertrafikk, sjøfrakt og maritime tjenester.

Kraftproduksjon

Kjente høykvalitets Filter og Utstyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen kraftproduksjon.
Kjente høykvalitets filter og utstyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen kraftproduksjon.

I konvensjonelle kraftproduksjonsanlegg som gass- eller kjernekraftverk, sikrer industri filtre og separatorer med høy kvalitet langsiktig funksjonalitet, og holdbarhet til turbinene og generatorene.

Landbruk og Skogsdrift

Høykvalitets filter, deler og utstyr til bransje landbruk og skogsbruk.
Høykvalitets filter, deler og utstyr til bransjene landbruk og skogsbruk.

Det er spennende å følge med landbruket`s satsing på bærekraftig matproduksjon, grønn omstilling, tilegning av nye kunnskaper, teknologiutvikling og digitalisering.

Å ta vare på matjorda er viktig for oss alle.

Den aller mest grunnleggende forutsetningen for et aktivt og framtidsretta norsk jordbruk og norsk matproduksjon er at vi tar vare på matjorda. Uten jord, ikke noe jordbruk

Klimaendringene virker negativt på matproduksjonen. Både i havet og på land,. Vannressursene blir knappere og overutnyttes.

Godt jordvern er også en viktig del av arbeidet med å nå bærekraftsmålene, og vi er både glad og stolt over å være en samarbeidspartner for norske bønder over hele Norge.

Bygg og Anlegg

Deler og utstyr til bygg og anlegg
Miljøfokuset i anleggsbransjen handler om mer enn noen få elektriske maskiner.

Det er behov for en presserende kollektiv handling for energieffektivitet i bygninger og konstruksjoner for å bekjempe klimaendringene. Miljøvennlige alternativer har stort fokus i mange bransjer og på arbeidsplasser rundt omkring i Norge.

God filtrering sikrer en bærekraftig produksjon, og bidrar til mindre forurensninger i luft, vann og på land. 

Transport

Lufthavner
Leverandør av høykvalitets filter til transport bransjen over hele Norge.
Landtransport
Sjøtransport

Les mer om våre bransjer