Forebygg motorhaveri med Fleetcool OAT kjølevæske

Forebygg motorhaveri med Fleetcool OAT kjølevæske.

Hvorfor er det viktig å bruke kjølevæske?

Med riktig kjølevæske sikrer du optimal ytelse, reduserte vedlikeholdskostnader, og sørger for lang levetid for motoren og kjøretøyet.

Riktig kjølevæske på dieselmotoren er den beste måten å beskytte motorens kjølesystem på.

Motorer genererer mye varme under forbrenningen, som må ledes bort. Luft alene ikke er tilstrekkelig til å kjøle ned motoren.

Dagens dieselmotorer produserer mye varme, mens kjølekapasiteten har blitt mye mindre. Kjølevæsken er derfor veldig viktig for å holde riktig temperatur i motoren. Det skjer ved at kjølevæsken sirkulerer i kjølesystemet, og regulerer varmen som produseres under forbrenning med en termostat. Varmen avledes gjennom radiatoren. Optimal driftstemperatur er 80-90 ° C.  

En 12 liters motor sirkulerer ca. 750.000 liter kjølevæske gjennom motoren i løpet av et døgn. Det vil si 500 liter/min.

Motoren er den viktigste komponenten i ethvert kjøretøy, og bør derfor tas godt vare på.

Ved antenning oppstår en høy forbrenningstemperatur i sylinderen, som må ledes bort så fort som mulig for å unngå overoppheting av motoren.

Det finnes motorer som er luftavkjølt. Kjøling med kjølevæske er mer effektivt, fordi væsken transporterer varmen bedre enn luft gjør. Samtidig fordeler kjølevæsken varmen rundt i motoren. Motortemperaturen blir da mest mulig lik over hele motoren. 

Det kan være flere årsaker til at motoren blir overopphetet

En av de vanligste årsakene til at kjøretøyer blir overopphetet er for lite kjølevæske i systemet.

Kjølevæsken strømmer kontinuerlig gjennom systemet, tar til seg varmen, og sørger for at motoren kjøles ned.

Årsaken til at kjølevæsken ikke koker ved 100 °C, er at det er et trykk på 1 bar i systemet.

Fleetguard kjølevæske oppfyller internasjonale ASTM kvalitetskrav for kjølevæske, og er godkjent for kjølesystemer på alle typer kjøretøy og fartøy.

Over 12.000 ASTM-standere opererer globalt, og den globale kjemiske industrien og ASTM International har samarbeidet i mer enn 100 år.

ASTM står for «American Society for Testing and Materials«

Standarder utvikles i komiteer, og nye komiteer dannes etter behov, på forespørsel fra interesserte medlemmer.

I dag bidrar ASTM-standere til forskning, produksjon og miljøsikkerhet.

I 2023 feirer ASTM International 125-års jubileum

Riktig vedlikehold av kjølevæske er nøkkelen til reduserte driftskostnader og minimere motorstans

Godt vedlikehold er med å opprettholde høy motorproduktivitet, holder driftskostnader nede, og ikke minst forlenger maskinens levetid.

Drivstoff tilsetninger kan bidra til å sikre drivstofflyt i kaldt vær.

Unngå svikt i kjølesystemet ved overvåk . Nye dieselmotorer produserer mer varme enn noen gang tidligere samtidig som kjølekapasiteten blir mindre. Ca. 40 % av alle motorproblemer kan relateres til kjølesystemet.

Ved feil bruk av kjølevæske eller manglende vedlikehold, svekkes de viktige kjemiske egenskapene som skal beskytte motoren.

Korrosjon, kavitasjon i sylinderforinger, og defekte komponenter som at vannpumpa ryker er typiske tegn på at du bør sjekke kjølevæsken på din anleggsmaskin.

Kavitasjon er dannelsen av gassbobler i en væske. Dette fenomenet oppstår gjerne når en væske strømmer veldig raskt forbi et objekt, og kan gi opphav til mekaniske skader på objektet.

Lekker det olje ut fra den hydrauliske sylinderen kan det fort føre til store kostnader, unødvendig driftsstans, og kostbar nedetid for anleggsprosjektet.

En av de vanligste årsakene til at kjøretøy blir overopphetet skyldes for lite kjølevæske i systemet

Fleetguard kjølevæske med markedets beste garanti.

Hva skjer ved dårlig vedlikehold av kjølesystemet?

 • Overoppheting 
 • Korrosjon
 • Frostskader
 • Brente ventiler 
 • Defekt vannpumpe
 • Tæring i sylinderforinger og stempelfjærer 
 • Vann og kjølevæske i motoroljen skader lagermetall
 • Skader på stempel 

Slik kommer du i gang med et godt vedlikehold av kjølesystemet

Godt vedlikehold forebygger vanlige feil som overoppheting, korrosjon, frostskader, brente ventiler, defekt vannpumpe, samt tæring i sylinderforinger som koster både tid og penger å rette opp i. 

Dagens kjølesystem må klare å opprettholde en konstant driftstemperatur uavhengig om utetemperaturen er 30 pluss grader eller 10 minus . Ved for lav motortemperaturen vil både utslippene og drivstofforbruket øke. Blir temperaturen for høy over lengre til kan motorhavari oppstå.

Sjekklisten under kan hjelpe deg på vei til et godt vedlikehold av kjølesystemet

 • Velg riktig kjølevæske
 • Følg anbefalt serviceintervall
 • Sjekk vannkvalitet
 • Sjekk additiv nivået
 • Bruk riktig filter
 • Sjekk frostsikring
 • Vær nøye med rensing av kjølesystemet
 • Unngå å blande ulike kjølevæsker

Fleetcool OAT kjølevæsker – Markedets beste garanti

Kan brukers på alle kjøretøy – Skal ikke byttes – Enkelt!

Ønsker du å bruke riktig kjølevæske, bør du velge en type kjølevæske som har produsentgodkjenninger for din motor, og som oppfyller de internasjonale kvalitetskravene for kjølevæske. Fargen sier forøvrig ikke noe om kvaliteten. Se derfor på produsentgodkjenninger på etiketten med informasjon om hva kjølevæsken inneholder.

Se også etter ASTM merking, som er en internasjonal standard for kjølevæske.

Anlegg og Marine ASTM D-6210
Lastebil og Buss ASTM D-4985
Personbil ASTM D-3306

Dersom det står at kjølevæsken inneholder 2-EHsyre (Etylhexansyre), innebærer dette at gummideler og pakninger kan krympe og bli defekte.

Se etter CES 14603 standarden som garanterer at kjølevæsken er fri for 2-EH syre.

Både “longlife” og “lifetime” kjølevæsker med høy kvalitet krever færre servicer og enklere vedlikehold. 

Med Fleetcool OAT kjølevæske kan du i tillegg bruke en og samme kjølevæske til ulike motormerker, fordi den har alle produsentgodkjenninger.  

ES Compleat kjølevæske fra Fleetguard er en EG (etylenglykol) kjølevæske

 • For anleggsmaskiner og motorer i tung drift
 • Blandbar med andre kjølevæsker (Fleetguard garantien utgår)
 • “Longlife” kjølevæske. Varer hele motorens levetid med riktig etterfyll av DCA additiver eller bytte av kjølevæskefilter med DCA additiver
 • 3-ways teststrips for enkel kvalitetssjekk

Pakningsenheter på Fleetguard kjølevæsker:

5 liter, 20 liter, 208 liter (fat) og 1000 liter.

Fleetguard kjølevæske leveres også med propylenglykol (PG).