Filtertraller for hydraulikk

Filtertraller for hydraulikkoljer og smøreoljer

Filtertraller for hydraulikk – og smøreoljer

Trygg og enkle filterløsninger for en driftssikker produksjon med kvalitets filtertraller

Teknologisk innovasjon og høy kvalitet danner grunnlaget for optimale løsninger og tjenester for hydrauliske kontrollapplikasjoner og spesifikke bruksområder. Vi kan levere filtertraller av høy kvalitet fra verdensledende produsenter på det globale markedet.

Alle former for forurensninger skader hydraulikksystemet på hver sin måte, og krever ulike tiltak.

De økonomiske tapene i kjølvannet av de problemene som oppstår på grunn av forurensninger i et hydraulikksystem kan bli store.

Så høyt som 80 % av alle maskinhavari skyldes kontaminert olje og dårlig filtrering.

Skadestatestikken på fritidsbåter i Norge er høy. Skader kunne ha vært unngått hvis man er klar over dem.

Undersøkelser som er gjennomført av dieselkvaliteten på marinefartøy viser forurenset drivstoff som kunne vært unngått med forebyggende tiltak.

Begrepet «forurenset drivstoff» brukes gjerne som en fellesbetegnelse for å beskrive drivstoff som ikke er helt rent, og som kan inneholde f.eks. partikler, slam, vann eller mikroorganismer.

Eventuell følgeskade på motor med f.eks. ødelagte dyser/injektorer kan føre til kostbart maskinhavari.

Ren olje er en forutsetning for at maskiner og kjøretøyer skal fungere optimalt med laves mulig driftskostnader.

Ved forurenset arbeidsmiljø, tøffe belastninger eller utsettelse av vedlikeholdet strekker ikke vanlig filtrering til.

Med en filtertralle kan du enkelt fjerne partikler og vann for å unngå unødvendig oljeskift og forebygge før de større problemene oppstår.

Vi kan levere filtertraller som er mobile slik at du enkelt kan flytte de mellom ulikt utstyr og på ulike lokasjoner.

Hvorfor bruke filtertraller?

  • Sikrer høy kvalitet på væsken ved påfylling eller etterfylling av olje
  • Filtrering av hydraulikksystemer med faste intervaller, som en ekstra sikkerhet i tillegg til standard filtersystem
  • Til rengjøring av hydraulikksystemer på nye eller ombygde maskiner og utstyr
  • Renser opp i forurenset hydraulikkolje
  • Rask tømming av hydraulikksystemer
  • Gir stabil drift
  • Lengre levetid på oljen, utstyr og maskiner
  • Bedre økonomistyring

Vi kan leverere filtertraller fra verdens ledende filterleverandører på det globale markedet som har spesialisering på partikkeltellere og hydraulisk filtrering til en rekke bransjer bransjer som skianlegg, marine, kraftproduksjon og industri med flere.

Fra MP Filtri som ble grunnlagt i 1964 og som nå er et av verdens ledende selskaper for hydrauliske filtreringsløsninger, forurensningsovervåkingssystemer og komponenter for kraftoverføring i hydrauliske kretser kan vi levere mobile filtertralle fra MP Filtri – GRF015

MP Filtri`s filtre og filterdeler er testet og sertifisert i hht. ISO 16889 – standarden.

ISO 16889 står for «Hydraulisk væskekraft -Filtre – Multipass-metode for å evaluere filtreringsytelsen til et filterelement»

Vi kan også levere mobile filteraggregater med partikkeltellere fra Argo-Hytos. Selskapet har høy fokus på innovasjon, kompetanse, kvalitet, og jobber for omfattende utviklingskompetanse på de nyeste produksjonsteknologiene.

Mobile filtreringsenheter gir den perfekte løsningen for vedlikehold av smøreolje og hydraulikkvæsker i off-line filtreringsapplikasjoner.