Separ Diesel Forfilter med vannutskiller

Årets første båttur kan ende med driftsstans som følge av manglende vedlikehold av motor, urenheter i drivstoffet eller ventiler som ikke er ordentlig lukket etter vinteropplag.

En vanlig årsak til motorstopp er dieseldyr, som er geleaktige alger og sopp som lever i dieseltanken. Med dieseldyr i tanken blir det fort stopp.

Dieseldyrene lever ikke i tanker som har stått helt fulle av diesel gjennom vinteren, men trives godt dersom det er kommet vann i drivstofftanken

Separ Filter har lavt trykkfall, god vannutskilling og avtappingsventil. Med gjennomsiktig glassbolle, ser du enkelt hvor mye vann som er samlet opp.

Filterelementet kan dreneres, noe som er ideelt hvis filteret går tett når du er ute på sjøen.

I løpet av få minutter er filterelementet renset uten demontering og turen kan trygt gå videre.

FILER