Separ Forfilter for diesel med vannutskiller

Maritimt miljø byr ofte på utfordringer knyttet til vannkontaminering. Å sikre pålitlig drift og vedlikeholde ytelser i marinefartøy som fiskbåter, skip, fritidsbåter eller andre fartøy er avgjørende for sikkerheten og effektivitet til sjøs. Ved bruk av Separ forfilter for diesel med vannutskiller og den integrerte glassbollen får du en kontinuerlig og sikker overvåk av kvaliteten på drivstoffet i tanken. Dette er en uvurderlig funksjon som gjør det mulig å oppdage vannansamlinger eller partikler i drivstoffet umiddelbart.

Ved å kunne se inn i glassbollen kan du raskt og effektivt håndtere eventuelle problemer som oppstår sikrer kontinuerlig drift uten overraskelser.

Separ forfilter med glassbolle

Separ forfilter til diesel med vannutskiller og glassbolle bidrar ikke bare til å opprettholde pålitelig ytelse, men det gir også en betydelig fordel når det gjelder å forlenge levetiden til motoren. Ved å hindre vannkontaminering og partikler fra å nå motoren reduseres slitasje, og forlenger tiden mellom nødvendige vedlikeholdsrutiner. Dette kan gi betydelige kostnadsbesparelser over tid og er miljøforebyggende

Mange opplever årets første båttur om våren med kostbar driftsstans som følge av manglende vedlikehold av motor, urenheter i drivstoffet eller ventiler som ikke er ordentlig lukket etter vinteropplag.

Viktigheten av rent drivstoff for dieselmotorer 

Grunnlaget for en pålitelig og holdbar dieselmotor er rent drivstoff. For å opprettholde optimal ytelse og forlenge levetiden til motoren er det viktig å investere i rent drivstoff, men også invisteringer ved å implementere riktig overvåking og vedlikeholdsrutiner som fungerer.

Dieselmotorer er kjent for sin pålitelighet, kraft og effektivitet. Men for å oppnå og opprettholde optimal ytelse og holdbarhet er det en faktor som er av avgjørende betydning: rent drivstoff.

Rent drivstoff er nøkkelen til en effektiv forbrenningsprosess. Hvis drivstoffet er urent og inneholder partikler, vann eller urenheter kan det forstyrre forbrenningsprosessen. Dette kan føre til ufullstendig forbrenning, lavere effektivitet og redusert kraftproduksjon.

Betydningen av rent drivstoff for dieselmotorer på marinefartøy

Drivstoffeffektivitet på marinefartøy er som nevnt en viktig nøkkelfaktor for å oppnå økonomisk lønnsomhet, og samtidig redusere miljøpåvirkningen. Det handler om å få mest mulig ut av hver dråpe drivstoff for å oppnå ønsket ytelse og rekkevidde. Ved å investere i avansert teknologi og vedlikeholdsrutiner for å forbedre drivstoffeffektiviteten kan marinefartøy oppnå betydelige fordeler både økonomisk og miljømessig.

1. Sikrer effektiv forbrenning

Ved å optimalisere drivstoffeffektiviteten oppnås betydelige økonomiske besparelser med lavere drivstoffkostnader. Dette kan utgjøre en betydelig andel av de totale driftsutgiftene for marinefartøyet.

2. Reduserte utslipp og klimapåvirkning

Drivstoffeffektivitet er også nært knyttet til reduserte utslipp. Ved å brenne mindre drivstoff per enhet bidrar marinefartøy til å redusere deres klimapåvirkning og minimere utslipp av klimagasser, som karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx).

Norge spiller en viktig rolle i arbeidet med å opprette globale regler for marin forsøpling. Vi støtter også initiativer som jobber med å rydde havet og kystområder for søppel. 

I Norge har vi en egen havstrategi som skal hjelpe oss med bærekraftig utvikling av fiskeriet og havområdene. 

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

Mål 14: Livet i havet

FN`s Bærekraftsmål Nr. 14 - Life below water.
FN`s Bærekraftsmål Nr. 14 – Livet i havet / Life below water

3. Møte miljøregelverk

I mange områder er det strenge reguleringer og miljøstandarder som begrenser utslippene fra marinefartøy. Oppfyllelse av disse standardene krever ofte forbedret drivstoffeffektivitet og bruk av renere teknologi.

FHF (Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfinansiering) 

Forvalting av næringens felles invisteringer i forskning og utvikling

4. Forlengelse av driftsrekkevidde:

Drivstoffeffektive marinefartøy kan dra nytte av lengre driftsrekkevidde med den samme drivstoffmengden. Dette er spesielt viktig for fjerntransport og langdistansehavfart.

5. Optimalisering av motor og drivstoffsystem

For å oppnå høy drivstoffeffektivitet bruker marinefartøy avanserte motorer og drivstoffsystemer som er utviklet for å minimere drivstoffforbruket. Dette inkluderer høytrykksinjeksjonsteknologi, turboladning, og kontinuerlig overvåking av driftsforhold.

6. Reduksjon av drivstoffavfall og forsyningssikkerhet:

Ved å være mer drivstoffeffektiv kan marinefartøy redusere avfall og avhenge mindre av drivstofftilførselen. Spesielt under lengre reiser eller i områder med begrenset tilgjengelighet av drivstoff.

7. Utnyttelse av alternativ energi:

Noen marinefartøy har utforsket bruk av alternative drivstoffkilder som LNG (flytende naturgass) og elektrisitet for å forbedre drivstoffeffektiviteten og redusere utslippene ytterligere.

Flytende naturgass (LNG) er verdens reneste marine drivstoff som er kommersielt tilgjengelig i dag. 

Rederier som ønsker å ta en aktiv posisjon i klima- og miljøspørsmålet har derfor valgt naturgass for sine skip.

Pr. i dag har vi ingen fungerende nullslippsteknologi for skipsnæringen.

 

Hvorfor skjer vannkontamering og motorhavari?

Filter til marine, havbruk og kystfiske.
Filter til marina og fritidsbåt.

Vannkontaminering

Motorhavari pga. mangelfull smøring og korrosjon i systemet

Separ forfilter for diesel med vannutskilling og glassbolle danner et veldig godt bilde av hvordan tilstanden i tanken er. For å fjerne dieselslam og gjenopprette normal drift kan det være nødvendig med grundig rengjøring av drivstoffsystemet.

FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU. Riktig bruk av smøremidler samtidig med at du sikre at de er i egnet kjemisk tilstand er en viktig forutsetning for å lykkes med maskinparken.

Vann er tyngre enn diesel, og vil være det første som blir sugd inn i drivstoffsystemet

Vannkontaminering i dieseldrivstoff er en potensielt skadelig tilstand der vannpartikler blir blandet med drivstoffet. Dette kan skje av ulike årsaker.

 • Drivstoff hentet fra upålitlige kilder eller skadede tanker
 • Gammelt drivstoff
 • Fuktighet i luften som kondenserer i drivstofftanken
 • Lekkasjer i drivstoffsystemet
 • Feil behandling av drivstoffet
 • Kan også oppstå når drivstoffet er lagret i ugunstige forhold, for eksempel under ekstreme temperaturer

En vanlig årsak til motorstopp er dieseldyr

Dieseldyrene er helt avhengig av vann for å leve, og er ulike mikroorganismer (bakterier, alger, sopp) som lever i dieseltanken. Med dieseldyr i tanken kan det fort bli maskinskader og kostbar nedetid.

Under gunstige forhold kan dieseldyrene formere seg svært raskt, og danne store mengder biomasse i løpet av kort tid. De har en veldig evne til å formere seg raskt når forholdene er optimale. 

Dieseldyrene lever ikke i tanker som har stått helt fulle av diesel gjennom vinteren, men trives godt dersom det er kommet vann i drivstofftanken. De ernærer seg av dieselen eller tilsetningsstoffene i den. Selv i lav temperatur evner de å formere seg. Avfalsstoffer fra dieseldyr legger seg på bunnen av tanken, og blir en slimete substans som tetter filter.

Separ forfilter for diesel med vannutskiller forebygger skader

Fjerning av  forurensninger fra dieselen er den mest effektive løsningen på drivstoffrelaterte problemer. Separ-systemer gir trinnvis filtrering for å fange og fjerne vann, og andre forurensninger før de når frem til  motoren.

I tillegg til å sikre uavbrutt kraft har denne tilnærmingen den ekstra fordelen at Separ løsninger forlenger levetiden til filtrene også.

 • Har lavt trykkfall
 • God vannutskilling 
 • Avtappingsventil
 • Gjennomsiktig glassbolle der du ser enkelt hvor mye vann som er samlet opp.
 • Filterelementet kan dreneres, noe som er ideelt hvis filteret går tett når du er ute på sjøen
 • I løpet av få minutter er filterelementet renset uten demontering og turen kan trygt gå videre.

Separ Filter og Separ filterløsninger

Separ filter er utviklet av Willibrord Lösing Filtertechnik som ble etablert i 1955. Filtrene oppfyller de aller høyeste kvalitetskravene for mobile og stasjonære bruksområder. Dette gjelder også spesielle produktområder

 • Ventilasjons- og luftkondisjoneringsteknologi
 • Vannfiltrering
 • Beskyttende ventilasjonssystemer for industrikjøretøyer, samt andre mobile og stasjonære bruksområder

Separ Filter

Willibrord Lösing Filtertechnik

SWK 2000 serien fra Separ – Robuste diesel forfilter med vannutskiller

Separ SWK 2000 Serien

Med duplex versjonen kan du

 • Bytte filter under drift
 • Drenere filteret hvis det går tett og ikke har et reserveelement tilgjengelig
ta kontakt
SEPAR 2000 VANNUTSKILLER Med dieselforfilter med vannutskiller fra Separ kan du forebygge motorstans. Tette dieselfilter er en av de vanligste årsakene til at motoren stopper på marinefartøy

Enkle og doble forfilter for separasjon av både emulgert og fritt vann fra diesel for marine og anlegg

 • Med duplex versjonen kan du bytte filter under drift
 • Du kan også drenere filteret hvis det går tett og du ikke har et reserveelement tilgjengelig
 • Kapasiteter. 5-260 liter/min.
 • Ulike varianter med vannalarm, vannsensor (prober) og vakuum manometer.

 

CE merkede fritidsbåter krever varmeskjold (iht. ISO 10088), og klassede båter krever metallbolle (Veritas godkjent).

Pakningssett Separ KWA 20 and KWA 50. Filterleverandør Parts AS

Pakningssett

Separ KWA 20 og KWA 50

 

KFWA Automatiske Renseanlegg

FG Fluid Solutions (Filtration Group)  automatiske dieselrensesystemer

Filtration Group i USA er en av de raskest voksende selskaper i filterverden.

Fordelene med KFWA er at du får en sikker og stabil drift på nye motorer med et rensesystem som er enkelt å vedlikeholde.

Filterløsninger fra FG Filtration Group med KFWA BY og KFWA MAIN
KFWA fra Filtration Group for effektiv drivstoffiltrering og separering på marine fartøy.

Last ned brosjyren

KFWA – Safe, fully automatic filtration and water seperation

Bio-Protect 2 Filter Filterelementer Filterhus Hydraulikkfilter kjølevæske olje og smøring Våre bransjer Batterier