Starter
TA KONTAKT
Starter

STARTER

Om motoren lekker blir starteren ødelagt før eller senere. Tegn på slitt starter kan være at starteren kjører kontinuerlig etter at motoren har startet. Det kan være at starteren slår men det er ingen motorstart eller mangel på start respons. Noen ganger kan starter overopphetes. Du vil da se eller lukte røyk som kommer fra motoren.

Vi leverer kvalitets startere fra markedsledende produsenter til kjøretøy og maskiner innen bransjene:

Entreprenør – Bygg og Anlegg -Marine og Havbruk – Transport – Landbruk og Skogsdrift – Fritidsbåter