Statens vegvesen har aldri tidligere stilt strengere miljø – og klimakrav

Bærekraftig bygging av veier

E10 Hålogalandsvegen mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad kan endre bransjen

Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav. Målet er å halvere mengden CO2 utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere vegbygging.

Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram 19. mars 2021. Sier Stortingsflertallet ja til å finansiere OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen, sier de også ja til å la Statens vegvesen teste ut Norges strengeste klimakrav for vegbygging

Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele18,3 milliarder kroner.

Klikk deg inn på linken under for mer informasjon

E10 Hålogalandsvegen kan endre hele bransjen

Bransjene Entreprenør Bygg og Anlegg Transport