Innovative, trygge, kjente høykvalitets filter og tilleggsustyr som oppfyller et bredt spekter av kundekrav innen industri og produksjon

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier og jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft.

Vårt samarbeid strekker seg fra lokale bedrifter til landsdekkende bedrifter innen industri og produksjon.

Med faglig kunnskap og lange erfaring er vi glad for at vi kan være samarbeidspartner og filterleverandør til et bredt spekter av industri – og produksjonsbedrifter:

Maskiner og utstyr – Skipsverft og Båtbyggeri – Industrisøm(industritekstiler til industri og oppdrettsbransjen) – Plastbearbeiding – Steinknuseverk – Metallforedling – Landbruk og Skogsdrift – Bergverk – Elektromekanisk utstyr – Raffineri – Kraftproduksjon – Marine Teknologi og Havbruk. 

 

 

Hovedprodukter

  • Filterhus og filterelementer for hydraulikk, smøreoljer og brennolje
  • Prosessfilter, selvrensende filterhus og strainere
  • Filtertraller for hydraulikk og smøreolje
  • Ventilasjonsfilter/HVAC
  • Trykkluftfilter
  • Støvfilteranlegg og filterelementer
  • Luft og åndingsfilter
Åndingsfilter for innluft på hydraulikktanker. 70-80 % av all fukt i hydraulikksystemer og girkasser kommer inn med luftstrømmen. Derfor er det viktig å ha et åndingsfilter (pustefilter) som fjerner både fukt og partikler.

Din samarbeidspartner 

Ta kontakt

Vi samarbeider tett med ledende filterprodusenter, og representerer de største filterprodusentene på markedet

Se liste over anerkjente filterprodusenter i avsnitt under

Leverer til kunder over hele Norge!

 

Forskning og utviklingsprosjekter

Bedrifter samarbeider med ulike universiteter og høyskoler både i Norge og Europa og deltar i flere europeiske forskningsnettverk.

Via små og store prosjekter jobbes det i hele verdikjeden fra design og konstruksjon til produksjon og vedlikehold samtidig som det jobbes med høy fokus på fremtidsrettet kompetansemiljø.

Bedrifter satser på miljøvennlig teknologi som har som mål å begrense bruk av kjemikalier og oljer, og emballasjer som er gjenbrukbar og resirkulerbar.

 

 

Nytt EU-prosjekt skal utvikle metodikk for å kunne dokumentere innhold av resirkulerte råvarer i nye produkter

For å  løse miljøutfordringer trengst det mer enn miljøforskning.

Brobygging og samarbeid av vitenskap er viktig.

Konsulentselskapene Eunomia, IVL(Swedish Environmental Research Institute) 

og Denkstatt gjennomføre en utredning på vegne av EU-kommisjonen.

Hensikten er å utvikle harmoniserte europeiske metoder for å verifisere og rapportere innholdet av resirkulerte råvarer i nye produkter.

Hovedfokus i utredningen vil være knyttet til bruk av resirkulert plast.

Metodikken som utvikles i EU skal også være overførbar mht. bruk av resirkulerte råvarer i andre produktgrupper som emballasje, elektronikk, kjøretøy og byggevarer.

Les mer om prosjektet 

Developing Options for Measuring Recycled Content – Eunomia

 

Utvinning – sandtak, grus, leire

Uttak av naturstein

SANY mottar pris for toppmoderne produksjon

Anleggsmaskiner og Utstyr

Industri

Filter til Industri og Produksjon

Treforedling og Trelast

Filter til Industri og Produksjon. Betongprodukter for bygge og anleggsvirksomhet.

Betongprodukter for bygge og anleggsvirksomhet

Filter til Industri og Prouksjon. Stål, sveising, kontstruksjon on - og offshore

Stål, sveising, konstruksjon on – og offshore

Filter til Industri og Produksjon. Bakeri

Bakeri

Filter til Industri og Produksjon. Skipsbygging

Skips – og Båtbygging

                                                                              KJENTE VAREMERKER

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker – Lekang Filter – MP Filtri – RMF MANN FILTER – Separ Filter

Filter

Les mer

Filterelementer

les mer

Kjølevæske

les mer

AdBlue® Filterkit 

les mer
Fleetguard Filter til anleggsmaskiner og motorer
Argo Hytos - Filter til anleggsmaskiner og motorer
Bosch Rexroth Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Lekang Filter -Filter til anleggsmaskiner og motorer.
Filtration Group -Filter til anleggsmaskinern og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MANN FILTER til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
MP Filtri - ledende produsenter av hydrauliske filtreringsløsninger, kraftoverføringskomponenter og forurensningsovervåkingssystemer i et bredt spekter av bransjer.
Parker - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsenter av anleggsmaskiner og motorer.
Racor Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av anleggsmaskiner.
RMF Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter.
Separ Filter - Filter til anleggsmaskiner og motorer fra verdensledende produsent av filter. Leverer tl et bredt spekter av bransjer.

Filter