Vi ønsker å satse på innovative, trygge, kjente høykvalitets produkter og tjenester som oppfyller et bredt spekter av kundekrav.

Gjennom kommunikasjon bygger vi verdier og jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å lykkes i å skape en positiv kultur for innovasjon og bærekraft

Vårt samarbeid strekker seg fra lokale bedrifter til landsdekkende bedrifter innen industri og produksjon 

Med faglig kunnskap og lange erfaring er vi glad for at vi kan være samarbeidspartner og filterleverandør til et bredt spekter av industri – og produksjonsbedrifter:

Maskiner og utstyr – Skipsverft og Båtbyggeri – Industrisøm(industritekstiler til industri og oppdrettsbransjen) – Plastbearbeiding – Steinknuseverk – Metallforedling – Landbruk og Skogsdrift – Bergverk – Elektromekanisk utstyr – Raffineri – Kraftproduksjon – Marine Teknologi og Havbruk. 

 

 

Hovedprodukter

  • Filterhus og filterelementer for hydraulikk, smøreoljer og brennolje
  • Prosessfilter, selvrensende filterhus og strainere
  • Filtertraller for hydraulikk og smøreolje
  • Ventilasjonsfilter/HVAC
  • Trykkluftfilter
  • Støvfilteranlegg og filterelementer
  • Luft og åndingsfilter
Åndingsfilter for innluft på hydraulikktanker. 70-80 % av all fukt i hydraulikksystemer og girkasser kommer inn med luftstrømmen. Derfor er det viktig å ha et åndingsfilter (pustefilter) som fjerner både fukt og partikler.

Din samarbeidspartner 

Ta kontakt

Vi samarbeider tett med ledende filterprodusenter, og representerer de største filterprodusentene på markedet

Se liste over anerkjente filterprodusenter i avsnitt under

Leverer til kunder over hele Norge!

.

Forskning og utviklingsprosjekter

Bedrifter samarbeider med ulike universiteter og høyskoler både i Norge og Europa og deltar i flere europeiske forskningsnettverk

Via små og store prosjekter jobbes det i hele verdikjeden fra design og konstruksjon til produksjon og vedlikehold samtidig som det jobbes med høy fokus på fremtidsrettet kompetansemiljø

Bedrifter satser på miljøvennlig teknologi som har som mål å begrense bruk av kjemikalier og oljer, og emballasjer som er gjenbrukbar og resirkulerbar

 

 

Nytt EU-prosjekt skal utvikle metodikk for å kunne dokumentere innhold av resirkulerte råvarer i nye produkter

For å  løse miljøutfordringer trengst det mer enn miljøforskning

Brobygging og samrbeid av vitenskap er viktig

Konsulentselskapene Eunomia, IVL(Swedish Environmental Research Institute)

og Denkstatt som skal gjennomføre en utredning på vegne av EU-kommisjonen

Hensikten er å utvikle harmoniserte europeiske metoder for å verifisere og rapportere innholdet av resirkulerte råvarer i nye produkter

Hovedfokus i utredningen vil være knyttet til bruk av resirkulert plast

Metodikken som utvikles i EU skal også være overførbar mht. bruk av resirkulerte råvarer i andre produktgrupper som emballasje, elektronikk, kjøretøy og byggevarer

Les mer om prosjektet 

Developing Options for Measuring Recycled Content – Eunomia

                                                                              KJENTE VAREMERKER

Fleetguard – Filtration Group (tidligere Mahle) – Argo-Hytos – Bosch Rexroth – Parker – Lekang Filter – MP Filtri – RMF MANN FILTER – Separ Filter

Filter

Les mer

Filterelementer

les mer

Kjølevæske

les mer

AdBlue® Filterkit 

les mer
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER.
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER
Parts AS representerer de største filterprodusentene på markedet og leverer kjente varemerker som Lekang filter, Fleetguard, Filtration Group (tidligere Mahle), Argo-Hytos, Bosch Rexroth, Parker, MP Filtri, RMF og MANN FILTER

Filter