Innovasjon endrer tankesettet i bransjen

Entreprenører søker etter områder hvor digitalisering og bruken av digitale verktøy og digitaliserte prosesser kan øke effektivitet, kvalitet og innovasjon.

Digitalisering er viktig for mange bedrifter og stadig flere i bygg og anleggsbransjen kommer til og satser på bærekraftig drift og utvikling.

 

Mesta tar i bruk skybaserte Linx for å optimalisere forvaltning og bruk av kjøretøy og anleggsmaskiner

Linx er en skybasert digital plattform for drift av en flåte av maskiner og lastebiler. Systemet skal kunne gi høyere utnyttelse av kapasitet, lavere drivstofforbruk, reduserte miljøutslipp og større fokus på sikkerhet 

Les mer