Innovasjon endrer tankesettet i bransjen

Entreprenører søker etter områder hvor digitalisering og bruken av digitale verktøy og digitaliserte prosesser kan øke effektivitet, kvalitet og innovasjon.

Digitalisering er viktig for mange bedrifter og stadig flere i bygg og anleggsbransjen kommer til og satser på bærekraftig drift og utvikling.

 

Mesta tar i bruk skybaserte Linx for å optimalisere forvaltning og bruk av kjøretøy og anleggsmaskiner

Linx er en skybasert digital plattform for drift av en flåte av maskiner og lastebiler. Systemet skal kunne gi høyere utnyttelse av kapasitet, lavere drivstofforbruk, reduserte miljøutslipp og større fokus på sikkerhet 

les mer

 

 

Det endres på digitaliseringen i Bygg – og Anleggsbransjen

Endringshastigheten øker i et raskt tempo. For å lykkes må bedrifter både ha evner til å tenke nytt og øke omstillingstanken

Det er store muligheter for endringer i bransjer gjennom digital innovasjon

Det fokuseres på kunnskap innen teknologi, kompetanseheving, innsikt og verdinettverk som er avgjørende for videre innovasjon og utvikling

 

Les mer