SANY bygger mot en bærekraftig fremtid!

SANY - Bransjeledende, global produsent av anleggs- og gruveutstyr, havnemaskiner, oljebormaskiner og fornybare vindkraftanlegg over hele verden.

Parts AS – Forhandler for en av verdens ledende produsenter av anleggsmaskiner på Vestland

Globalt salg av gravemaskiner, elektrisk utstyr, autonomi og Sany`s globale ambisjoner

SANY – Topper som Nr.4 på «Yellow Table» listen, «International Construction» sin ferske rangering av verdens største OEM`s etter salg ( de mest kjøpte anleggsmaskinene globalt)

I utenlandske markeder, unntatt Kina, har Sany økt salget med 80% sammenlignet med tidligere år

Det siste tiåret har hovedfokuset vært å gjøre Sany anleggsmaskiner mer holdbare og pålitelige Dette er nøkkelfaktorer

Faktorer som nå også er viktig for Sany er å gjøre maskiner enda mer smartere

Menneskelige ressurser er grunnlaget for all kunnskapsutvikling

Hele FoU-teamet (Forskning og utviklingsarbeid) fra Sany har brukt mye krefter på :

Hvordan lage fremtidsrettet, avanserte gravemaskiner Hvordan bruke mer telematikk på maskiner for å gjøre dem smartere

Mye arbeid er lagt ned i å produsere rent elektriske maskiner og det jobbes med teknologien for autonome gravemaskiner(systemer der maskiner opererer på egenhånd)

Kinas ’30-60 ‘dekarboniseringspolitikk er en sentral drivkraft bak selskaper som ønsker å investerer mer tid, penger og ressurser i elektrisk utstyr

Kina har som mål å bli karbonnøytralitet innen 2060

Siden nasjonen for tiden har verdens største karbonutslipp prioriterer regjeringen og presser på for elektrisk kraft

Utslippene har økt i fht. landets kraftige økonomiske vekst

For USA og europeiske land har virksomheten gått veldig bra i hht. Yu Hongfu (styreleder og president for Sany Heavy Machinery, gravemaskiner)

Redusert utslipp fra anleggsmaskiner m/ «Stage V»Europeiske utslippsnormer for motorer som brukes i nye mobile ikke- veimaskiner (NRMM) har blitt strukturert strengere

Arbeidet med å redusere klimautslippene fra anleggsvirksomhet skjer i alle faser fra planlegging til anskaffelse og gjennomføring

Stage V-utslippsteknologi: Lavutslipp ved full ytelse 💪

NYHET FRA SANY Sany SY305C - 32 Tonns gravemaskin med "Stage V". Sany har rask levering på gravemaskiner, og omfavner ny teknologi for større effektivitet og økt bærekraftig ytelse