FILTRER OG RENS MED RMF Bypass Filter (BPU)

Vi leverer et leverer et bredt utvalg av filteraggregater fra RMF/Des-Case med ekstremt høy effektivitet.

Overvåking av oljetilstanden er en viktig komponent i enhver vedlikeholdsstrategi

Den gir data for tidlig forutsigelse og forebygger maskinsvikt som sikrer lønnsomhet, bærekraftig og jevn drift av utstyret og lang levetid.

I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene.

Smøre – og hydraulikkolje mister sine forutsetninger ved at mikroskopiske partikler akkumuleres i oljen.

Oljen blir «sur» og sammen med bundet vann vil smøreoljen ikke lengre ha beskyttende virkning, særlig mot korrosjon.

Denne type forurensning har en slitende virkning på alle overflater, og forkorter klart levetiden på utstyr og maskiner.

Ved riktig bruk av kvalitets filtrering og filtersystemer kan oljeskiftintervaller utvides betraktelig.

Riktig bruk av filtrering og filtersystemer gir smøreoljen lengre og renere forløp.

RMF-bypass -filteret BPU er spesielt designet for mobil bruk i hydrauliske og/eller transmisjonssystemer.

De siste årene har RMF utviklet mye erfaring med å rengjøre og holde rene hydraulikk- og transmisjonssystemer i alt som beveger der hydraulikk- og/eller overføringssystemer er tilstede.

Studier viser at omtrent halvparten av tapt maskinlevetid skyldes mekanisk slitasje og omtrent 80% av mekanisk slitasje skyldes partikkelforurensning i oljen.

Spar penger og unngå maskinhavari ved å forebygge at kondens og partikler kommer inn i systemet.

Ved  å legge til et bypass-filter til det hydrauliske systemet forbedrer du oljekvaliteteten og får renere og større driftssikkerhet.

RMF-bypass -filteret BPU kan enkelt monteres på nye og eksisterende installasjoner/maskiner.

  • Gravemaskiner
  • Hjullastere
  • Skogsmaskiner
  • Asfalteringsmaskiner
  • Sementblandere
  • Flystøtteutstyr for bakken
  • Landbruksmaskiner