Entreprenør

Vi samarbeider med entreprenører over hele Norge.  Vår policy å være en trygg og stabil leverandør og samarbeidspartner. 

Maskinparken

Effektiv drift krever god kontroll og vedlikehold av maskinparken for å overholde miljøkrav og unngå kostbar nedetid. Moderne og oppdaterte maskinparker er av stor betydning for bedriften og ansatte. For deg som maskineier kan vi kartlegge filter på dine maskiner og lage maskinlister. Du får full oversikt over ditt filterbehov, og enklere lagerstyring.

Vi gjør det også enkelt for deg ved å tilby en type kjølevæske som du kan bruke til hele maskinparken.