Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

Mobil Delvac
Mobil Delvac 1 ™ LE 5W-30 helsyntetisk dieselmotorolje er spesielt egnet for kraftige dieselmotorer som bruker svovelbrensel og biodiesel drivstoffformuleringer – inkludert hovedmotordrivmotorer for livbåter og slepebåter, samt generatorer og vinsjmotorer.
Den er formulert for å tåle ekstreme driftsforhold som finnes i moderne motorer. Dette inkluderer motorer med interkjøler og turboladere, samt eldre, naturlig aspirerte motorer.

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 motorolje kan tilby:

  • Enestående slitasjebeskyttelse for lengre levetid på motoren
  • Forbedret drivstofføkonomipotensial *
  • Utvidede avløpsintervaller, noe som muliggjør færre oljeskift og mindre oljedeponi
  • Utmerket ytelse ved lav temperatur, noe som muliggjør enklere oppstart i kaldt vær

* Sammenlignet med konvensjonelle alternativer