Styringssystemer for vintervedlikehold av maskinpark

Vedlikehold av anleggsmaskiner i vinterkulden.

Effektivitet og forbedringer av sikkerhet og lønnsomhet i bedrifter kan skapes gjennom systematiske oppfølgingssystemer, og via prosessorientert arbeid.  Alt fra daglige aktiviteter til langtidsplanlegging og langtidsprosjekter. Ved implementering av styringssystemer for vintervedlikehold forebygges også personell – og miljøskader

De fleste bedrifter bruker en vedlikeholdsplan for å holde oversikt, og for å ha kontroll over når de ulike anleggsmaskiner i maskinparken skal gjennom vedlikeholdsprosedyrer. Dette gjelder enten det er en månedlig service, eller en årlig og mer grundig gjennomgang.

Styringssystemer gjør det lettere å møte strenge krav, og dokumentasjonsbehov. Styringssystemer reduserer også risikoen for at viktig informasjon i maskinparken forsvinner.

Anleggsmaskiner og utstyr representerer store verdier for de fleste bedrifter innen bransjen bygg og anlegg.. Ved å ha rutinemessige vintervedlikehold av anleggsmaskiner forebygges også personell – og miljøskader. Ved å bygge eierskapet til maskinen både som arbeidstager og arbeidsgiver er styringssystem for involverte viktig bidragsyter for bedre forutsigbart vedlikehold, og en mer driftssikker maskin – og utstyrspark. 

Systematisk og forebyggende HMS-arbeid er lønnsomt, men krever forståelse og kunnskap.

Styring av enpunktsleksjoner (EPL)

I det utfordrende norske vinterklimaet er det avgjørende for bedrifter med anleggsmaskiner å implementere innovative metoder for vintervedlikehold.

Bruken av EPL verktøyet gir muligheter for sentralisert styring av ulike aspekter, som motorens tilstand til hydrauliske systemer med mer.

Ettpunkts leksjon (også kalt OPL= One Point Lesson) kan brukes til grunnleggende informasjon, praktisk kunnskap, og kunnskap om metoder som:

  • Vedlikeholds aktiviteter som bytting av filter og filterløsninger
  • Rengjøring, og kontroll av anleggsmaskiner og utstyr
  • Smøringer
  • Årsaker til avvik

Tekster bør være enkle, og forståelig med illustrasjoner av bilder.

Suksessfaktorene for en lønnsom, og driftssikker maskinpark  for anleggsmaskiner avgjøres i planleggingsfasen.

Med kontinuerlig tilgang til maskinens data kan eiere og ansvarlige implementere løpende optimaliseringstiltak, som  sikrer at maskiner opererer på sitt beste til enhver tid i hele året.

Optimalisert drivstofforbruk, og effektiv ressursbruk er nøkkelaspekter ved å sikre bærekraftig drift.

Norge og bærekraftsmålene

Et godt ledelse- og styringssystem (ref. ISO 9001:2015) er viktig for å oppnå kontinuerlig forbedring, styring av EPL.

Gode og lett tilgjengelige rapporter for status i maskinparken er viktige styringsverktøy, som kan bidra også til å skape et «levende system» som fungerer optimalt til hver en tid året rundt.

Fordeler med EPL i vintervedlikehold:

1. Sikker drift under ekstreme forhold

2. Optimalisert – og kontinuerlig drift

3. Sikkerhet og velvære for ansatte

4. Bærekraftig drift