Anleggsmaskinens Kalender 2020

Vi er glad for å være en del av Anleggsmaskinens Kalender 2020

Anleggsmaskinen er det eldste fagtidsskriftet i maskinentreprenørbransjen. Utgis av Maskinentreprenørenes Forbund MEF). Bransjens eget fagblad

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2100 små, mellomstore og store bedrifter.

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings – og avfallsbedrifter.