Bærekraftsvurderinger blir mer og mer en naturlig del av driften

Det stilles stadig høyere krav fra myndigheter, finansinstitusjoner og kunder og det stilles stadig større krav til miljøsertifisering av oppdragsgivere i anleggsprosjekter.

Vi er stolt av kunder som jobber for å få på plass CEEQUAL-sertifiseringen 

CEEQUAL (The Civil Engineering Environmental QUALity Assessment & Awards Scheeme(CEEQUAL) er et internasjonalt anerkjent system for å sertifisere bærekraft i anleggsprosjekter fra planlegging til prosjektering og utførelse

CEEQUAL-sertifisering

CEEQUAL er en miljøsertifiseringsordning som opprinnelig stammer fra England

I England og en rekke andre land er ordningen en bransjestandard for bærekraftig sertifisering av anleggsprosjekter og bokstavene står for  «The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme»

Sertifiseringa vil føre til en økt kvalitet i anleggsprosjekter

CEEQUAL deler opp bærekraft i mange forskjellige temaer. Innen hvert tema blir det stilt krav og kriterier til tiltak som skal gjennomføres for å øke bærekraften på det enkelte prosjekt

BREEAM-Nor har blitt en bransjestandard for miljøsertifisering av bygg i Norge

Eksperter håper at vi i løpet av 5 år kan oppleve at alle de store anleggsprosjektene blir vurdert med CEEQUAL eller tilsvarende verktøy, men nøkkelen er at de offentlige byggherrene på anleggssiden ser fordelene som ligger i bærekraftssertifisering av anleggsprosjekter

 

Hva står ISO Sertifiering for?

Samfunnet blir stadig mer opptatt av å bevare miljøet

Bedrifter jobber for miljøbevisshet i virksomheten og for mer bærekraftig samfunn via ISO sertifisering

SO 14001:2015 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring

En ISO 14001-sertifisering hjelper din bedrift med å redusere sin belastning på miljøet. Samtidig legger den til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Utslipps – og fossilfrie byggeplasser

Årlig slippes det ut store megder CO2 fra norske byggeplasser 

Kommuner og fylkeskommuner er store byggherrer som påvirker leverandørene ved å etterspørre utslippsfrie løsninger

Definisjon på fossil og utslippsfrie byggeplasser

Fossilfri byggeplass

  • Null utslipp av fossil CO2 på byggeplassen
  • Anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel
  • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioengergi i stedet for diesel eller propan

Uslippsfri byggplass

  • Null utslipp av CO2 og helseskadlige stoffer, som NOx og partikler, på byggeplassen
  • Bygg og anleggsmaskiner er elektriske eller hydrogendrevn

Kilde: Fossil og utslippsfrie byggeplasser 

Rapporten er utarbeidet av DNV GL, på oppdrag fra Energi Norge, Norsk Fjernvarme i samarbeid med Bellona og Enova SF

 

Energikrevende prosesser som kan erstattes

Byggvarme og byggtørk

Energikrevende delen som omfatter oppvarming ved støping av dekke på byggeplassen(betongherding), fasadeoppvarming og innvendig oppvarming

Utslippsfrie eller fossilfrie alternativer

  • Erstatte varmeaggregater som bruker fossil diesel med elektrisitet eller fjernvarme
  • Alternative løsninger:Biogass, pellets, flis eller fornybar disel

Anleggsmaskiner og utstyr på byggeplassen

I grunnarbeid blir det ofte brukt større, dieseldrevne maskiner som  gravere eller pelemaskiner. 

Til bygningsarbeid brukes gjerne dieseldrevne mobilkraner i kombinasjon med tårnkraner og lifter

Utslipps – eller fossilfrie alternative:

  • Elektriske anleggsmaskiner, betongpumper, lifter, dumpere, boremaskiner
  • Erstatte fossil diesel med fornybar diesel eller biogass